Skip to content

อธิศีลรักษาโรค : อรวิภา กริฟฟิธส์

อธิศีลรักษาโรค : อรวิภา กริฟฟิธส์

ภาคต่างประเทศ ประเทศออสเตรเลีย สวนป่านาบุญ 6


การใช้ยาเม็ดเลิศ คือธรรมะรักษาโรค ยาเม็ดที่ 8 เป็นยาเม็ดที่เร็วและแรงที่สุด ในการดูแลความไม่สบายในครั้งนี้

อาการไม่สบายจากกรดไหลย้อน

ในช่วงบ่ายของวันหนึ่งเกิดอาการกรดไหลย้อน น่าจะมาจากการรับประทานอาหารที่ไม่สมดุล และลืมดื่มน้ำ จึงทำให้เกิดภาวะร้อนเกินขึ้น ตอนนั้นเมื่อไม่สบายแล้วรู้สึกไม่ชอบอาการที่เกิดขี้นแล้วคิดหาวิธีรักษา แต่ช่วงนั้นเลยเวลารับประทานอาหารแล้ว และได้ตรวจสอบแล้วตัวเองก็ไม้ได้หิว น่าจะเป็นกิเลสที่แทรกเข้ามา เพราะว่ากิเลสเขาเนียน เขาจะเข้ามาในช่วงเวลาที่เราหวั่นไหว กิเลสบอกว่าไปเอาขนมปังมากินหรือไม่ก็ผลไม้ก็ได้ แต่ก็ไม่ไปทำตามกิเลส ขอตั้งจิตขอรักษาศีลของเราคือไม่กินนอกมื้อและยินดีรับวิบาก บอกกับกิเลสว่าการอดอาหารนี่แหละคือการรักษา พอคิดได้อย่างนั้นก็เลยเดินเข้าห้องน้ำเพื่อรองน้ำปัสสาวะมาดื่ม น้ำปัสสาวะน้อยและสีเข้มมาก จึงดื่มน้ำตามมาก ๆ ต่อมาประมาณ 4 ชั่วโมง อาการกรดไหลย้อนก็หายไป

ผลและวิธีการรักษา 

    • ความไม่สบายเกิดจากวิบาก เราก็ตั้งจิตยินดีรับวิบาก และรักษาศีลไม่ทำผิดศีล ทำให้ได้พลังความดีคุ้มครองเรา
    • ตรวจสอบแล้วว่าอาการเจ็บป่วยนั้นเกิดจากความไม่สมดุล เราก็ปรับสมดุลด้วยการดื่มน้ำปัสสาวะและดื่มน้ำตามมาก ๆ
    • ไม่กลัว ไม่กังวล ไม่เร่งผล อาการไม่สบายก็หายไปตามเหตุปัจจัย ในกรณีนี้ 4 ชั่วโมง แต่เป็นเวลาที่เราไม่ทุกข์ใจเลย

สภาวธรรม

ในการเจ็บป่วยครั้งนี้น่าจะเป็น มาตลีเทพสารถี (วิบากดีร้ายที่ส่งมาแจ้งเตือนเรา) เขาต้องการมาตรวจสอบเรา ว่าเรามั่นคงในศีลของเราหรือไม่ ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้จะต้องหายามากิน หรือหาอะไรกินคิดกังวลไปว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารหรือเปล่า แต่ครั้งนี้เราไม่ทำอย่างนั้น เราพิจารณาเรื่องกรรม อะไรที่เราได้รับก็เกิดจากเราทำมา เราก็ยินดีรับวิบากด้วยใจที่เป็นสุข เป็นวิบากดีเป็นพลังความดี คือเช้าวันนั้นเรากินอาหารอิ่มมากไป คิดว่ารอสักหน่อยจึงจะดื่มน้ำ แต่ทำอะไรเกี่ยวพันไปก็เลยลืมดื่มน้ำ มาตลีเทพสารถีเขาเลยมาเตือนว่าการกินอิ่มเกินไปก็เบียดเบียนผิดศีล ทำให้เราได้ความไม่สบายเป็นกรดไหลย้อน แต่พอเรายินดีรับโทษไม่ทำผิดศีลเพิ่ม ก็ทำให้เราดูแลตัวเองและปรับสมดุลได้ เลยหายโรคเร็วและใจเป็นสุขด้วย สาธุค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *