Skip to content

น้ำสมุนไพรปรับสมดุล : นฤมล ยังแช่ม

น้ำสมุนไพรปรับสมดุล : นฤมล ยังแช่ม (เข้มแสงศีล)

น้ำสมุนไพรปรับสมดุล เป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็น เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะร้อนเกิน ปริมาณการดื่มและความเข้มข้นของน้ำสมุนไพรอาจมากหรือน้อยตามภาวะของร่างกาย ณ ขณะนั้น โดยดื่มเท่าที่รู้สึกสบาย เบากายและมีกำลัง

อาหารฤทธิ์เย็น
เวลาที่ใช้ในการทำอาหาร ประมาณ 25 นาที


วัตถุดิบฤทธิ์เย็น

  • ใบย่านางเขียว 5-20 ใบ
  • ใบอ่อมแซบ ครึ่ง-1 กำมือ
  • ว่านกาบหอย 3-4 ใบ
  • หญ้าม้า 2-3 ใบ
  • วอเตอร์เครส ครึ่ง-1 กำมือ
  • น้ำเปล่า 1-2 แก้ว

วิธีทำ

  1. นำสมุนไพรมาล้างด้วยน้ำสะอาด หั่นให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ เมื่อนำไปปั่นซึ่งจะใช้ระยะเวลาไม่นาน ทำให้สมุนไพรไม่ได้รับความร้อนจากการปั่น
  2. ใส่น้ำเปล่า และสมุนไพร ลงในโถปั่น โดยปั่น 10 วินาที แล้วหยุด แล้วปั่นใหม่อีกหนึ่งครั้ง ทำแบบนี้ประมาณ 3-5 รอบ ไม่ควรปั่นนานเพราะจะทำให้คุณภาพของสมุนไพรลดลง
  3. นำน้ำสมุนไพรที่ได้จากการปั่นมากรองผ่านกระชอนหรือผ้าขาวบาง เทน้ำสมุนไพรที่ได้จากการปั่นใส่ขวดเก็บไว้ในตู้เย็น เมื่อต้องการดื่ม ให้นำน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นมาดื่มผสมกับน้ำเปล่าในอัตราส่วนที่สมดุลกับร่างกาย เช่น น้ำสมุนไพรปรับสมดุล 1 ส่วน ต่อน้ำเปล่า 9 ส่วน

สภาวธรรม

ในช่วงฤดูฝนใบย่านางจะมีใบสีเขียวสดใส ปกติจะไม่ค่อยได้ทำน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น แต่ช่วงที่ตั้งศีลกินอาหารในเวลาเที่ยง ปกติจะเป็นคนกินข้าวแต่เช้า การเปลี่ยนเวลากินอาหารทำให้เกิดความหิวข้าว และต้องต่อสู้กับกิเลสด้วยการพิจารณาว่าตั้งตนอยู่บนความลำบากกุศลธรรมเจริญยิ่ง พร้อมกับดื่มน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นทำให้ช่วยลดอาหารหิวข้าวได้ น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นทำครั้งเดียวแช่ไว้ในตู้เย็น สามารถเก็บได้เป็นเดือน ประโยชน์สูงประหยัดสุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *