Skip to content

อาหารล้างพิษร้อน ปรับสมดุล : นฤมล ยังแช่ม

อาหารล้างพิษร้อน ปรับสมดุล : นฤมล ยังแช่ม (เข้มแสงศีล)

หนังสือเล่มนนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจในการปรับสมดุลสุขภาพด้วยอาหาร ได้เรียนรู้เทคนิคการปรุงอาหารล้างพิษร้อนและอาหารปรับสมดุล ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม

อาหารล้างพิษร้อน ปรับสมดุล

 

หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน

สำหรับผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของการปรับสมดุลสุขภาพด้วยอาหาร โดยไม่ต้องไปหาหมอ หรือซื้อยามารับประทาน แต่มาพึ่งตนเองด้วยการมาเป็นหมอรักษาโรคด้วยตัวคุณเอง

การที่เราป่วยบางครั้งก็สาเหตุไม่ได้ วินิจฉัยอาการไม่ถูก รักษาโรคไม่ตรงสาเหตุ ทำให้โรคไม่หาย รวมทั้งพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง หนังสือล้างพิษร้อน ปรับสมดุล ได้มีองค์ความรู้ตั้งแต่ลักษณะอาการไม่สบายตามหลักการแพทย์วิถีธรรม การปรุงอาหารล้างพิษร้อนภายใน 7 วัน ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ผักและผลไม้ฤทธิ์เย็น โดยเริ่มต้นที่ใจของผู้ปรุงที่มีความยินดีในขณะปรุงอาหารเป็นยารักษาโรค พร้อมเทคนิคการปรับรสชาติของอาหาร การใช้ไฟ การหั่นผัก การใส่เกลือ วิธีการกินอาหารที่เป็นพิษ หรือการปรุงรสชาติและสีสันของอาหารด้วยผักและผลไม้ เมื่อล้างพิษร้อนมาได้ระยะหนึ่งร่างกายมีภาวะเย็นเกิน ให้หันมาใช้สูตรอาหารปรับสมดุล หรือเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกาย โดยมีอาหารหลายหลายเมนู สีสันสดใส พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด เล่มเล็กสะดวกในการพกพา แถมเคล็ดลับการปรุงอาหารเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงตามหลักการแพทย์วิถีธรรม  ซึ่งไม่มีสูตรตายตัวสำหรับทุกคนที่ต้องการสุขภาพที่ดี ต้องปรับสมดุลตามสภาพไฟธาตุร้อนในร่างกาย ณ ปัจจุบันนั้น ๆ โดยยึดสภาพพลังชีวิต คือ สบาย เบากาย มีกำลัง เป็นหลัก [อ่านเพิ่มเติม]

ใจเพชร กล้าจน, อาหารล้างพิษร้อน ปรับสมดุล, จำนวน 48 หน้า, ราคา 20 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *