วิธีดูแลพริกที่ปลูก ให้ได้รับประทาน : จิตรา พรหมโคตร

วิธีดูแลพริกที่ปลูกให้ได้รับประทาน : จิตรา พรหมโคตร (มั่นแก่นพุทธ)

มีแรงบันดาลใจว่า อยากจะทดลองปลูกพริกขี้หนูสวนในกระถาง เพื่อไว้ใช้ในครัวเรือน และหลังจากที่ได้ปลูกต้นพริกผ่านมาได้ 1 เดือน (เริ่มปลูกตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2564) กับการได้ดูแลจนเขาเจริญเติบโต มีผลผลิตให้เราได้รับประทานแล้ว

พื้นที่อยู่อาศัย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สภาพเป็นพื้นที่ปูนซีเมนต์อยู่ในเขตเทศบาล


อย่างที่เคยเล่าไว้คราวที่แล้วว่า เนื่องจากบ้านอยู่ในเขตขุมชนของคนเมือง ดังนั้นราคาสินค้าก็แพงและบังคับขายในปริมาณมากเกินกว่าที่จะใช้ โดยเฉพาะพริกขี้หนูสวน ซื้อมากใช้ได้เพียงเล็กน้อยก็เน่าทิ้ง
วันนี้จึงมาแบ่งปันวิธีดูแล และสภาวธรรม (ความรู้สึก) จากการที่ได้ดูแลเขา (ต้นพริกในกระถาง) มาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านที่สนใจได้นำไปปรับใช้ได้

ขั้นตอน/วิธีการดูแลให้พริกเจริญงอกงาม

    1. รดน้ำ ฉีดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เปลือกไข่ กากกาแฟ อาทิตย์ละ 1 ครั้ง
    2. ฉีดน้ำส้มควันไม้เมื่อมีแมลงมารบกวน อาทิตย์ละ 1 ครั้ง
    3. ดูแลประมาณ 1 เดือน ได้ผลผลิตพริกขี้หนูไว้รับประทาน

สภาวธรรม

สิ่งสำคัญที่ทำให้เข้าใจว่าพริกเจริญเติบโตงอกงามให้เราได้รับประทานคือ ใจที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าพริกจะขึ้นหรือไม่ขึ้นก็ได้ จะตายก็ได้ ไม่คาดหวัง แต่เราได้เอาใจใส่ไม่ทอดทิ้งดูแลเต็มที่เท่าที่ทำได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *