Skip to content

การปลูกข้าวไร่สังข์หยดไร้สารพิษ : สุรีนารถ ราชแป้น

การปลูกข้าวไร่สังข์หยดไร้สารพิษ : สุรีนารถ ราชแป้น

ข้าวสังข์หยด เป็น “สุดยอดข้าวของดีภาคใต้” มีความหอมนุ่ม อร่อย รับประทานเพลิน จึงต้องสั่งหยุด เลยเป็นที่มาของคำว่า “สังข์หยด” ซึ่งเพี้ยนมาจากสั่งหยุดนี่เอง ข้าวสารออกเป็นสีแดงๆ มีคุณค่าทางอาหารสูง มีเส้นใยมาก ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ปลอดภัย บำรุงสุขภาพ

ถิ่นที่อยู่ ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี พื้นที่เดิมเป็นสวนยางพาราใกล้ภูเขา หลังจากโค่นยางพารา ได้ปรับเป็นพื้นที่สวน ลักษณะของพื้นที่ฤดูฝน น้ำจะอุดมสมบูรณ์ ฤดูแล้งจะขาดแคลนน้ำ ได้ใช้พื้นที่ระหว่างร่องปาล์มที่ปลูกได้มา 1 ปี ปลูกข้าวไร่


การปลูกข้าวไร่สังข์หยดไร้สารพิษ ระหว่างร่องปาล์ม เพราะมีพื้นที่ว่างจึงคิดปลูกข้าวกินเอง ปลูกแบบข้าวไร่ ไม่ต้องใช้น้ำมาก หลังเตรียมพื้นที่เสร็จ ได้นำพันธุ์ข้าวมาลงหลุมเป็นแถว ๆ ซึ่งข้าวที่ใช้จะเป็นพันธุ์ข้าวสังข์หยดแบบข้าวไร่ ซึ่งนิยมปลูกในแถบนี้

ข้าวสังข์หยด จะเจริญได้ดีเหมาะกับสภาพภูมิอากาศทางภาคใต้ ปลูกแบบไร้สารเคมี มีแหล่งน้ำจากบ่อ และลำห้วยไหลผ่านในพื้นที่ หลังจากปลูกแล้วก็มีฝนตกลงมาเป็นระยะ ทำให้ข้าวขึ้นได้สวยงามพร้อมกับหญ้า ระยะการปลูกประมาณ 4 เดือน ก็เก็บผลผลิตได้ ข้าวสวยงามดี
เมื่อข้าวสุก (แก่เต็มที่) ได้เก็บเกี่ยวด้วยมือ ผึ่งตากแดดไว้ให้แห้ง ป้องกันความชื้นไม่ให้ขึ้นรา หลังจากนั้นนำข้าวไปนวด ตากเมล็ดข้าวเปลือกสัก 1-2 วัน นำไปสีที่โรงสี เราก็จะได้รับประทานข้าวไร้สารพิษจากฝีมือปลูกของเราเอง

สภาวธรรม

รู้สึกยินดี ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เราสามารถทำในสิ่งที่จำเป็นของชีวิต เป็นการทำกสิกรรมที่ไร้สารพิษทำตามครูบาอาจารย์ ซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษเรา และตอนเด็กๆได้ช่วยพ่อแม่ทำอาชีพนี้มาแล้ว ในการทำครั้งนี้ได้ฝึกวางใจในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. เมื่อปลูกแล้ว จะได้ผลผลิต หรือไม่ได้ก็ไม่ทุกข์ใจ ได้เท่าไหน ก็เอาเท่านั้น
2. ระหว่างการปลูกปรากฎว่า มีหญ้าขึ้นแซมมากมาย ทำให้เราดูแลไม่ทัน ก็วางใจปล่อยให้เป็นธรรมชาติ ค่อยเลือกเอาแต่ข้าวก็ได้
3. เมื่อข้าวออกรวง ข้าวเริ่มสุก จะมี นก หนู หรือแมลงมารบกวน ก็ไม่เป็นไร ที่เหลือจากนั้น ข้าวจะเป็นของเรา
4. ตั้งใจไว้ว่าเมื่อข้าวสุก จะลงมือเก็บเกี่ยวเอง จะได้ย้อนรอยอดีต แต่พ่อมาป่วยหนักต้องดูแล ก็ไม่ยึดพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยน ให้ญาติ ๆ ช่วยเก็บเกี่ยว
5. รู้สึกสนุก ในการทำกสิกรรมไร้สารพิษ มันจะมีบททดสอบมาเรื่อย ๆ ทุกอย่างมันจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิด เราต้องแก้ปัญหาในแต่ละจุด แก้ไปทีละเรื่อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *