นับ 1 ที่เรา เริ่มต้นที่เรา : ภัชรศรี สุขวิเศษสม 

นับ 1 ที่เรา เริ่มต้นที่เรา : ภัชรศรี สุขวิเศษสม 

นับ 1 ที่เรา เริ่มต้นที่เรา ทำความดีที่เรา นี่คือเส้นทางเพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ จากการที่เราได้พากเพียรเรียนรู้ ตามรอยพ่อหลวง พ่อครู และ อาจารย์หมอเขียว ด้วยธรรมะที่ถูกต้องถูกตรงทำให้ เราเข้าใจว่า เมื่อเราเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งดี เราควรลงมือทำโดยการเริ่มต้นที่เรา นับ 1 ที่เรา


บททบทวนธรรม บทที่ 3

นับ 1 ที่เรา เริ่มต้นที่เรา

นี่คือเส้นทางเพื่อการพึ่งตน

และช่วยคนให้พ้นทุกข์

กว่า 10 กว่าปีมาแล้ว ดิฉันได้ศึกษาหลักการทำกสิกรรมตามศาสตร์ของพระราชาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมา พอได้มาพบอาจารย์หมอเขียวได้นำเอาองค์ความรู้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเพอร์มาคัลเจอร์ บารายคัลเจอร์และได้เรียนรู้ภาคปฏิบัติด้วยจากแม่ครั่งและน้องแท้กที่สวนสร้าง 1 มาใช้ในการทำกสิกรรมไร้สารพิษ และที่สำคัญที่สุดคือหลักธรรมะที่อาจารย์สอนเอามาใช้ในการดำเนินชีวิต จนสามารถพึ่งตนเองได้ และได้ใช้สวนแห่งนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ และแบ่งปัน เป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องคนไทยที่ออสเตรเลีย โดยเฉพาะพี่น้องคนไทยที่อยู่แถว central coast  Sydney

ด้วยธรรมะของอาจารย์ จากบททบทวนธรรม ที่ว่า นับ 1 ที่เรา เริ่มต้นที่เรา พอเราทำได้พึ่งตนเองได้จริง มีเหลือแจกจ่ายหรือขายถูก ก็มีพี่น้องมาเรียนรู้และได้ทำตามมากขึ้น และบ้านหลังนี้ก็กลายเป็นศูนย์กลางบ้านปันสุข พี่น้องท่านใดมีอะไรก็เอามาไว้ที่นี่ แล้วประกาศให้พี่น้องท่านอื่น ๆ รับทราบใครต้องการใช้ก็มาแบ่งเอาไปกินไปใช้

เมื่อเราเห็นว่าสิ่งใดดี แล้วเราก็มีโอกาสและมีองค์ประกอบที่จะทำได้ เราควรเริ่มต้นการทำสิ่งดีนั้น  นับ 1 ที่เรา เริ่มต้นทำความดีที่เรา นี่คือเส้นทางเพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์อย่างแท้จริง


บททบทวนธรรมโดย อาจารย์หมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *