Skip to content

นับ 1 ที่เรา เริ่มต้นที่เรา : มาลิน จุ้ยทรัพย์เปี่ยม

นับ 1 ที่เรา เริ่มต้นที่เรา : มาลิน จุ้ยทรัพย์เปี่ยม (เมฆ ลม ฟ้า)

ช่วงนี้ดูห่างหายจากหมู่กลุ่มที่คุ้นเคย เพราะด้วยสถานการณ์โควิด ทำให้ไม่ได้ทำกิจกรรมค่ายสุขภาพร่วมกับหมู่กลุ่มพี่น้อง ประกอบกับมีเหตุที่ทำให้ได้เข้าไปร่วมประชุมซูมกับพี่น้องอีกกลุ่มที่พากเพียรเอาภาระ นัดหมายจะทำการบ้านอริยสัจร่วมกัน เห็นพี่น้องกระตือรือร้น นัดแนะกันทุกวันพุธ จิตก็คิดอยากให้หมู่กลุ่มที่คุ้นเคยกัน ได้มีการพูดคุยสภาวธรรมแบบที่เราทำกับพี่น้องกลุ่มสาระธรรมและกลุ่มแอดมินบ้าง

หรือแม้แต่กิจกรรมทบทวนธรรมก่อนนอนทุกวัน ตัวเราเองพยายามจะเข้า เมื่อไหร่ที่มีโอกาสก็จะพยายามเข้า พอเข้าไป แค่ได้ฟัง ก็นั่งฟังด้วยความผาสุก อิ่มเอิบแล้ว


บททบทวนธรรม ข้อที่ 3

นับ  1 ที่เรา เริ่มต้นที่เรา ทำความดีที่เรา

นี่คือเส้นทางเพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์

สภาวะนี้คิดมา 2-3 วันแล้ว อยากจะเอาดี ยึดดี อยากให้พี่น้องหมู่เราได้ดีบ้าง อยากให้พี่น้องก้าวไปพร้อมกัน จิตปรุงไปขนาดนึกภาพ พี่น้องร่วมสังเคราะห์การบ้านอริยสัจ 4 ร่วมกัน แต่ก็เท่านั้น เป็นแค่ความอยากให้พี่น้องได้ดีหรือเป็นกิเลสเราหรือเปล่า ไม่รู้ อยากอยู่ในสภาพที่มีความสุขอยู่กับหมู่พี่น้องที่คุ้นเคย เหมือนเรายังมีตัวจะเอาอยู่ เอาสภาพดี ๆ สภาพสมบูรณ์ ความได้ดังใจจากเพื่อน ๆ อยู่

เผอิญอยู่ดี ๆ บททบทวนธรรมบทนี้ก็ลอยมา นับ 1 ที่เรา เริ่มต้นที่เรา ทำความดีที่เรา แม้เรารู้ว่า สิ่งนี้เป็นสิ่งดี ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะรับได้ ณ เวลาตอนนี้ รู้ว่าเป็นสิ่งดี แต่ถ้าหากไม่ได้ ณ ตอนนี้ก็ไม่เป็นไร ทำความเข้าใจพี่น้องที่ไม่ได้มา ท่านเองก็ปฏิบัติอยู่ที่บ้าน ทำที่บ้านท่านเหมือนกันตามเหตุปัจจัยที่แต่ละคนมี ให้เราเริ่มหันกลับมาดูตัวเอง ตัวเราเองช่วงแรก ๆ กว่าจะก้าวข้ามพื้นที่ปลอดภัย (Safe Zone) ก็ยังยากเลย กว่าจะมีฉันทะเห็นประโยชน์ก็ยิ่งยากใหญ่ พอคิดได้ ทำให้เราเข้าใจพี่น้องที่ยังไม่พร้อมจะมารวมหมู่มากขึ้น ผิดที่ตัวเราเอง จะเอาดีจากพี่น้อง ถ้าพี่น้องมาร่วมเราจะสุขใจ ถ้าพี่น้องไม่มา เราจะทุกข์ใจ พอคิดได้แบบนี้ สุดท้ายก็ต้องมาทำที่ตน นับ 1 ที่เรา เริ่มต้นที่เรา ทำความดีที่เรา นี่คือเส้นทางเพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์


บททบทวนธรรมโดย อาจารย์หมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *