Skip to content

นับหนึ่งที่เรา : มัณฑนา ชนัวร์ร

นับหนึ่งที่เรา : มัณฑนา ชนัวร์ร (ศีลประดับ)

นับหนึ่งที่เรา เป็นคำที่ฟังแล้ว เป็นจุดที่เริ่มจริง ๆ ในทุกเรื่องทุกอย่าง แม้กระทั่งความคิด การกระทำ ในบางเรื่องจากการที่เราได้ยินเป็นเรื่องที่ดีนะ และก็อยากที่จะให้คนอื่นได้ตามด้วย แต่เรายังไม่ได้ทำเลย นับหนึ่งที่เรา เริ่มต้นที่เรา


บททบทวนธรรม ข้อที่ 3

นับหนึ่งที่เรา เริ่มต้นที่เรา ทำความดีที่เรา นี่คือเส้นทางแห่งการพึ่งตน และช่วยคนให้พ้นทุกข์

ความปรารถนาดีที่มีต่อคนใกล้ ๆ ตัวและคนที่เรารัก บางครั้งและหลายครั้งมันกลับตรงกันข้าม เพราะตัวเรายังไม่ได้ทำแต่อยากให้คนอื่นได้และทำ พอข้าพเจ้าได้มาอ่านบททบทวนธรรมบทนี้ นับหนึ่งที่เรา เริ่มต้นที่เรา นี่คือเส้นทางแห่งการพ้นทุกข์ และช่วยคนให้พ้นทุกข์ ข้าพเจ้าก็ได้พิจารณาเห็นว่าจริงนะสิ่งที่เรายังไม่ได้ลงมือทำ เรายังทำไม่ได้ เราอยากจะให้คนอื่นทำ มันจะเป็นไปได้อย่างไร ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่าง ในเรื่องความคิด และการให้อภัย ถ้าเรายังให้อภัยคนอื่นไม่ได้ เราจะไปบอกให้คนอื่นให้อภัยมันเป็นไม่ได้ พอข้าพเจ้าได้นำมาปฏิบัติกับตัวเอง เห็นได้ชัดในเรื่องที่เจอก็คลี่คลายและหายไป ในหลาย ๆ เรื่องที่เมื่อก่อนก็จะหาที่พึ่งเสมอ แต่ ณ ปัจจุบันนี้ สามารถพึ่งตัวเองได้เกือบทุกๆ เรื่อง ก็มีความผาสุก เบิกบานกับชีวิต และได้เห็นคนใกล้ตัวก็พัฒนาขึ้น ถึงยังจะมีบางเรื่องที่ยังต้องคุยหรือปรึกษากันแต่ก็ไปในทางที่พึ่งตน และช่วยคนให้พ้นทุกข์

ก็ขอเชิญชวนพี่น้องมาอ่านกันลองดูนะคะ เพราะตัวดิฉันได้อ่านแล้ว นับหนึ่งที่เรา เริ่มต้นที่เรา ทำความดีที่เรา พึ่งตนเองได้จริง ๆ ค่ะและยังช่วยคนอื่นได้ด้วย สาธุค่ะ


บททบทวนธรรมโดย อาจารย์หมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *