Skip to content

เปลี่ยนอาชีพไม่ได้ เปลี่ยนใจได้ : ตรงพุทธ ทองไพบูลย์

เปลี่ยนอาชีพไม่ได้ เปลี่ยนใจได้ : ตรงพุทธ ทองไพบูลย์

การเปลี่ยนงานแม้จะยังออกมาจากอาชีพเดิมไม่ได้ แต่เปลี่ยนที่ใจได้ เปลี่ยนเป็นใจไร้กังวล ใจไร้ทุกข์แล้วก็หาโอกาสบำเพ็ญเสียสละทำงานฟรี ร่วมกับหมู่มิตรดีไป ลดกิเลสไป ก็ผาสุกได้

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ภาคกลาง


อาชีพที่ปัจจุบันทำอยู่คือทำป้ายโฆษณา เป็นอาชีพของครอบครัว เป็นอาชีพที่จำเป็นต้องทำเพื่อหาเลี้ยงชีพ ซึ่งโดยทั่วไปก็เป็นอาชีพที่สุจริต แต่พอมาศึกษาธรรมะที่ลึกซึ้งขึ้น ก็ยังมีส่วนที่ผิดศีลอยู่ การโฆษณาก็เป็นการล่อลวง หลอกลวงอย่างหนึ่งเหมือนกัน หรือการไปทำงานให้ธุรกิจบางประเภท เช่น ผับบาร์ ร้านขายสุรา เสริมความงาม ค้าขายเนื้อสัตว์ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของเราด้วย ร้านตั้งอยู่ในเมืองท่องเที่ยว โดยเรามีหน้าที่ทำงานให้ลูกค้าให้ออกมาดี สวยงาม ดึงดูด เราย่อมเป็นส่วนหนึ่งในอาชีพที่ผิดศีลอย่างเลี่ยงไม่ได้ ในเมื่อเปลี่ยนอาชีพไม่ได้ ก็เลยมาคิดว่าเราเปลี่ยนที่ใจเรา เปลี่ยนที่ความคิดเราดีกว่า คือทำด้วยใจที่ไม่โลภมาก ไม่เอาเปรียบลูกค้า ไม่คิดราคาแพงเกินจริง ทำแค่พอให้มีกำไรบ้าง พอจะเลี้ยงชีพได้ก็พอ

ในเมื่อยังไม่สามารถเปลี่ยนงานได้ก็ยินดีในการรับวิบากดีร้าย ใจที่ไม่ทุกข์ ไม่ยึดดี ไม่ไปเอาดีที่ทำไม่ได้ เมื่อมีเวลาก็สละแรงงานไปบำเพ็ญ ใช้ความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยเหลือผู้อื่น บำเพ็ญร่วมกับหมู่มิตรดี ทำกิจกรรมที่มุ่งลดกิเลส

สรุปแล้วการเปลี่ยนงานแม้จะยังออกมาจากอาชีพเดิมไม่ได้ แต่เปลี่ยนที่ใจได้ เปลี่ยนเป็นใจไร้กังวล ใจไร้ทุกข์แล้วก็หาโอกาสบำเพ็ญเสียสละทำงานฟรี ร่วมกับหมู่มิตรดีไป ลดกิเลสไป ก็ผาสุกได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *