Skip to content

แอดมินฝึกหัด สัปดาห์ที่ 13 : กลุ่มตะวัน

แอดมินฝึกหัด สัปดาห์ที่ 13 : กลุ่มตะวัน

พี่น้องกลุ่มตะวันรวมพลัง ประชุมอปริหานิยธรรม สรุปงานนอก และงานใน  พร้อมกับฝึกฝน การเขียนบทความสภาวธรรมประจำสัปดาห์

วันที่ 19 – 21 มีนาคม 2564


640321 สภาวธรรม พี่น้อง กลุ่มตะวัน

1. โยธกา รือเซ็นแบร์ก

ชื่อทางธรรม แจ้งศีล สังกัดสวนป่านาบุญ 6 – เยอรมนี

อาทิตย์นี้มีการบ้านที่น่าสนใจจะทำมาก เป็นงานใหม่ โดยเฉพาะรีวิวบทเพลงซึ่งเป็นสิ่งที่ชอบที่สุดในชีวิต เป็นคนชอบร้องเพลง การบ้านอาหารถ่ายรูปอาหาร กสิกรรม ไว้หลายเมนูแต่ยังไม่ได้เขียนสภาวธรรม มีการบ้านอื่น ๆ ซึ่งคิดว่าน่าทำไปหมด ทำงานกลางวันด้วยแต่ในขณะที่ทำงานไปก็มีความคิดรีวิวเพลงเต็มหัว ทำงานจึงมีความเบิกบานและรีวิวเพลงในใจ และคิดว่ากลับบ้านจะทำรีวิวเพลง แต่พอมาถึงบ้าน ก็หมดแรง ลืมตาไม่ขึ้น
ตั้งใจไว้จะทำ แต่ตลอดอาทิตย์ก็ยังไม่ได้ทำ แต่ก็ไม่ทุกข์ใจเหมือนเมื่อก่อน ถ้าคิดว่าจะทำแม้จะง่วงยังไงก็จะไม่นอน จะต้องทำให้ได้แต่หลังจากที่ป่วย และหยุดดูใจมาทำให้เห็นตัวเองปล่อยวาง เรื่องอยากทำงานส่งมากขึ้น จนรู้สึกเหมือนตัวเองขี้เกียจด้วยซ้ำ แต่ไม่เบียดเบียนตัวเองและทำที่เราพอจะทำได้ แต่ความคิดตั้งใจที่จะทำรีวิวบทเพลงก็ยังมีอยู่ในหัว และได้ทำการบ้านส่งไป คืออาหาร และการบ้านแพทย์วิถีธรรม ซึ่งเราก็คิดว่าน่าจะพอดีไม่มาก และไม่น้อยเกินไป สำคัญที่ ใจของเรา ไม่อยากได้มาก ๆ ตามใจกิเลสเหมือนเมื่อก่อน เห็นความพัฒนาของใจที่ไม่เอาแต่งาน เรื่องเพลงเป็นสิ่งที่ตนเองชอบที่สุดในชีวิต แต่เมื่อเวลา และร่างกายไม่เอื้อจึงจะทำตามที่มีเวลา สาธุค่ะ

2. บัณฑิตา โฟกท์

ชื่อทางธรรม มุกแสงธรรม รู้แก่นศีล สังกัดสวนป่านาบุญ 6 ต่างประเทศ – เยอรมนี

สัปดาห์นี้มีกิจกรรมให้เข้าร่วมบำเพ็ญหลายกิจกรรม ทำให้เราได้ฝึกจัดสรรเวลา และจัดลำดับความสำคัญที่ควรจะเลือกบำเพ็ญให้เหมาะสมกับความสามารถ และความถนัดของเรา ซึ่งเราก็ได้จัดสรรได้ลงตัว ตลอดทั้งสัปดาห์
วันนี้ (21 มี.ค 2564) ได้บำเพ็ญแลกเปลี่ยนสภาวธรรมสรุปงานนอก และงานใน ร่วมกับพี่น้องกลุ่มตะวัน รู้สึกประทับใจที่พี่น้องมีความกล้าหาญได้แบ่งปันสภาวธรรมที่เป็นผัสสะให้ได้เรียนรู้ร่วมกัน ทำให้เข้าใจกัน เกิดความเบิกบานและผาสุกร่วมกัน เป็นนิมิตหมายที่ดี เป็นความเจริญในศีลและความเจริญในธรรม ของพี่น้องทั้งผู้ที่เป็นผัสสะและผู้ที่ได้รับผัสสะนั้น ตรงกับคำตรัสสอนของพระพุทธเจ้า “อปริหานิยธรรม ธรรมที่เจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อม” และท่านอาจารย์หมอเขียวสอนไว้ว่า “อปริหานิยธรรม นำชัย ใจไร้ทุกข์” ซึ่งพวกเราพี่น้องกลุ่มตะวันได้ประชุมอปริหานิยธรรมสม่ำเสมอ สัปดาห์ละ สองครั้ง ช่วงเวลาที่ได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม มาถึงสัปดาห์ที่ 13 นี้ มีความรู้สึกแน่นแฟ้น เห็นอกเห็นใจ และเข้าใจในพี่น้องยิ่ง ๆ ขึ้นไป ขอปวารณาเป็นผู้รับใช้ และช่วยเหลือพี่น้องหมู่กลุ่ม ในส่วนที่จะช่วยได้ตามธรรม
ขอบพระคุณพี่น้องหมู่กลุ่มทุกท่านที่ให้โอกาสได้ร่วมบำเพ็ญ สาธุ

3. ชลิตา แลงค์

ชื่อเล่น น้อย สังกัดสวนป่านาบุญ 6 ต่างประเทศ – ฝรั่งเศส

สัปดาห์นี้ข้าพเจ้า เอาภาระในการลงข้อมูลให้กับพี่น้องหมู่กลุ่มหนึ่งท่าน พอถึงวันที่จะลงข้อมูลก็เห็นว่ามีงานอยู่ 2 งาน ซึ่งข้าพเจ้ารู้สึกว่ามีจำนวนน้อย เกิดมีความรู้สึกว่าอยากจะส่งงานการบ้านของตัวเองเพิ่มเข้าไปด้วย อาทิตย์นี้ตรวจงานเดี่ยวจะได้มีโจทย์เยอะขึ้นว่าเรามีอะไรต้องเรียนรู้แก้ไขบ้าง แต่ว่าก็ยังไม่ได้เรียบเรียงข้อมูลแต่ถ้าจะทำก็จะต้องใช้เวลาพอสมควร วันนี้เป็นวันเสาร์ ก็จะมีโปรแกรมหลายอย่างต้องทำ ต้องไปซื้อของเข้าบ้านประจำสัปดาห์ จะร่วมเข้าสอบสถาบันวิชชาราม และว.บบบ และต้องเตรียมอาหารสำหรับงานเลี้ยงกับเพื่อน ๆ พรุ่งนี้ ดูแล้วโปรแกรมจะแน่น ๆ ไป แต่ใจที่อยากส่งงานก็ยังมีอยู่ทำให้มีความรู้สึกว่า เกร็ง ๆ แน่น ๆ ท้อง ตัดสินใจไม่ได้ว่าเอาไงดี จับได้ว่านี่มันเป็นอาการทุกข์ เบียดเบียนตัวเองที่มันยึดดี ที่ว่าจะต้องมีงานส่งให้มากขึ้นกว่านี้ แต่ไม่รู้จะจัดสรรยังไง ก็เลยพิจารณาดูว่าระหว่างที่เราทำงานส่งเพิ่ม กับไม่ทำเพิ่ม ในสถานการณ์แบบนี้อันไหนมันจะดีกว่ากัน ลองเปรียบเทียบทั้ง 2 อย่างเหตุการณ์แล้ว รู้สึกว่าการที่จะทำงานส่งแค่ 2 งานเพียงเท่านี้รู้สึกว่าใจมันเบากว่า ก็เลยเลือกที่จะไม่ทำงานเพิ่ม การรู้จักประมาณตน เอาเท่าที่พอดี ไม่โลภงานนอก มุ่งเอางานในที่ใจสบาย ดีกว่าเยอะ เตือนตนอีกครั้ง กราบสาธุค่ะ

4. กานดา ศักดิ์ศรชัย

ชื่อทางธรรม เย็นพรพุทธ สังกัดสวนป่านาบุญ 8 จ.อุตรดิตถ์

วันนี้มีโอกาสเข้ามาประชุมกลุ่มร่วมกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่ง ในสัปดาห์นี้ก็ยังไม่ได้มีส่วนร่วมในการผลิตผลงานใด ๆ มีความรู้สึกว่าเป็นงานที่ไม่ถนัด จึงขอเลือกทำในส่วนที่ทำได้ กล่าวคือการได้มารวมตัวกันกับหมู่ ชี้แนะแบ่งปันสภาวธรรมต่อกัน ซึ่งก็ดำเนินไปได้ด้วยดี ต่างก็ล้วนได้ประโยชน์จากการบำเพ็ญโดยส่วนตนผ่านทำกิจกรรมงานที่เป็นงานนอกรวมไปกับงานในได้อย่างลงตัว ได้พบกับกิเลส และนำมาล้าง นำมาแลกเปลี่ยน นำมาเป็นพลังร่วมช่วยให้การค้นพบกิเลสและการกำจัดกิเลสเป็นไปได้อย่างดียิ่ง ขออนุโมทนากับ ทุกท่านขอขอบคุณที่ให้โอกาสมีส่วนร่วมบำเพ็ญไปด้วยกัน เจริญก้าวหน้าในทางธรรมไปด้วยกันสาธุค่ะ

 5. มาลิน จุ้ยทรัพย์เปี่ยม

ชื่อทางธรรม เมฆ ลม ฟ้า สังกัดสวนป่านาบุญ 7 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

สัปดาห์นี้พี่น้องตกลงว่าจะทำงานแต่ละท่าน โดยให้ตรวจสอบความละเอียดด้วยตัวเอง เราเองมีงานส่งน้อยเลยเสนอจะทำให้พี่น้อง ไป ๆ มา ๆ เลยเกิดทุกข์จากการอาสารับงานของพี่น้องมาทำ ทุกข์เพราะเราปรุงไปเอง กลัวน้องจะไม่โอเค กลัวทำรูปไม่สวย กลัวน้องจะคาดหวัง กลัว กิเลสปรุงไปต่าง ๆ นานา
แต่พอได้คุยแล้ว สุดท้ายไม่มีอะไรเลย ทุกอย่างจะยึดเป็นของเราไม่ได้เลย สุดท้ายพอทำเสร็จก็เป็นกุศลคืนให้โลกก็เท่านั้น เหตุการณ์ช่วยทำให้ได้กระเทาะกิเลสตัวติดยึดงาน ตัวกลัวเกรงใจพี่น้องว่ารับงานมาแล้ว ต้องรีบส่งภายในอาทิตย์นี้ กดดันบีบบังคับตัวเอง ทำให้เบียดเบียนตัวเอง เพราะความเกรงใจ แต่พอได้นัดประชุมอปริหานิยธรรม ได้เปิดเผยกิเลสตัวเกรงใจ ตัวกลัวออกไป ก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่เราไปยึดได้เลย มันคือ ความโง่ที่ปั้นอากาศเป็นตัวนั่นเอง

6. มัณฑนา ชนัวร์ร

ชื่อทางธรรม ศีลประดับ สังกัดสวนป่านาบุญ 6 ต่างประเทศ – เยอรมนี

สัปดาห์นี้ อากาศที่นี่เริ่มจะเข้าฤดูใบไม้ผลิ ก็จะมีงานข้างนอกเพิ่ม ส่วนตัวเองก็จะพยายามจัดสรรเวลางานให้ลงตัว ส่วนการบ้านอาทิตย์นี้ก็ได้ส่งแต่เมนูอาหาร ก็พยายามทำเต็มที่ เต็มความสามารถที่จะช่วยลดงานพี่น้อง จะส่งงานแบบ Note ก็คิดไม่ออกและทำไม่ได้ ก็ส่งตามความสามารถของตัวเอง ส่งไปส่งมาตัวเองก็งงเอง เพราะเป็นเมนูน้ำปั่นกับอาหารปั่น ก็ได้มีการคุยกันถามกัน ก็ได้ตอบคำถามที่พี่น้องตามสภาวะของตัวเอง ได้เรียนรู้ที่กล้าจะตอบและพูดความจริง และพี่น้องท่านก็ได้เมตตา เข้าใจ ต่างคนต่างเบิกบาน อยู่กับปัจจุบันงานที่ผ่านมาแล้วคือประสบการณ์ และได้เข้าไปดูการบ้านที่ส่งก็เห็นเมนูของตัวเองสลับกัน ทีแรกอ่านก็งงแต่พอดูดี ๆ ก็รู้ว่าเขาสลับกันก็ขำได้นะ และนี่คือครูนะขนาดเราส่ง ยังงงเลย แล้วพี่น้องท่านจะงงแค่ไหน
จะพยายามเพียรให้มากขึ้น ขอขอบพระคุณพี่น้องกลุ่มที่ช่วยบำเพ็ญเอาภาระหน้าที่ สาธุค่ะ

7. แสงอรุณ สังคมศิลป์

ชื่อเล่น ต้นหลิว ชื่อทางธรรม แสงอรุณ สังกัดสวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

เมื่อมีกลุ่ม admin ขึ้นมาก็รู้สึกยินดี ที่จะได้มีพี่น้องมาแลกเปลี่ยนข้อมูลพูดคุย และได้เรียนรู้การทำงาน admin มากขึ้น ได้ส่งงานเรื่องอาหาร 1 ครั้ง ประชุมกับพี่น้อง 2 ครั้งช่วยออกความเห็น และช่วยดูคำผิดบ้าง มีโอกาสเข้าเรียนครั้งเดียวก็สนุกดี ได้ความรู้เกี่ยวกับการลงข้อมูลในเวบไซต์มากขึ้น

แต่ด้วยหน้างานและเหตุปัจจัยในการบำเพ็ญที่ภูผาฟ้าน้ำ ทำให้ไม่สามารถเข้าประชุมและเข้าเรียนกับพี่น้องได้ ช่วงเวลาที่พี่น้องนัดประชุมหรือเรียนก็จะตรงกับช่วงที่ลงงานกับอาจารย์บ้าง ตรวจการบ้านนักเรียนบ้าง หรือต้องไปประสานงานทั้งภายในและภายนอก

จึงมาตรวจใจว่า จริง ๆ เรามาร่วมกับหมู่กลุ่มตะวันเพราะต้องการเรียนรู้ และพูดคุยแลกเปลี่ยนสภาวธรรม ทำความรู้จักกับพี่น้องเพิ่มขึ้น แต่จุดที่ภูผาฟ้าน้ำมีภารกิจที่ต้องทำหลายหน้า ทำให้มาร่วมกับพี่น้องได้น้อยมาก จึงตกผลึกว่าทำตามเหตุปัจจัยวิ่งชน (อาจารย์หมอเขียว บรรยายเช้านี้ในรายการธรรมะพาพ้นทุกข์) จัดสรรเวลาได้มาร่วมได้ก็มาร่วม มาไม่ได้ก็ไม่เป็นไร และเห็นพี่น้องที่แม้อยู่ไกล แต่ละท่านก็พากเพียรขวนขวายกิจใหญ่น้อย ของเพื่อนสหธรรมิก ตามนโยบายอาจารย์หมอเขียวมิได้ขาด อนุโมทนากับพี่น้องทุกท่านค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *