Skip to content

ศิริพร คำวงษ์ศรี (Siriporn Kamwongsree)

ศิริพร คำวงษ์ศรี (Siriporn Kamwongsree)

เป็นผู้บำเพ็ญคบคุ้น ในสังกัดสวนป่านาบุญ 9 ภาคกลาง มาเป็นเวลา 2 ปี


เจริญธรรมทุกท่าน สวัสดีค่ะ
Hello, everyone.

รู้สึกดีใจที่พบทุกท่านในวันนี้
It’s good to see you today.

ดิฉันชื่อ ศิริพร คำวงษ์ศรี
My name is Siriporn Kamwongsree.

ชื่อเล่น “หมู”
You could call me “Moo” for short.

ดิฉันเติบโตและพักอาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
I grew up and live in Bangkok.

อายุ 34 ปี
I am 34 years old.

ดิฉันมีน้องสาว 1 ท่าน และน้องชาย 1 ท่าน
I have one twin sister and one brother.

ปัจจุบันดิฉันเป็นนักศึกษาของสถาบันวิชชาราม และวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
Currently, I am a student at Vijjaram Institute and Mukdahan Community College.

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะศิลปศาสตร์
I graduated with a Bachelor degree from Assumption University in Faculty of Arts.

ก่อนหน้านี้ทำงานเป็นผู้ดูแลหลักฝ่ายประสานงานให้กับบริษัทสถาปนิกชื่อดัง และเคยได้ทำงานในด้านอสังหาริมทรัพย์ และข้อมูลทางธุรกิจทั่วโลก
Previously, I worked as a Corporate Relations Manager for a famous architect company and I also have over 4 years of experience in real estate and global business information.

ดิฉันเพลิดเพลินกับการแยกขยะ เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
I enjoy waste sorting because it helps the environmental problem.

ในอดีตดิฉันมักทำชีวิตให้ยุ่งยากและซับซ้อน เพียงเพื่อจะค้นหาคำว่า “ความสุข” ในทุกด้านของชีวิต
In the past, I used to make myself so difficult and complicated to only find the word ‘Happiness’ in every parts of my life.

ดิฉันเข้าร่วมอบรมหลากหลายหลักสูตร เพื่อที่อยากจะมีความสำเร็จในชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่จะสอนให้หาเงินๆๆแล้ว จึงจะมีความสุข มีความมั่งคั่ง แต่ดิฉันยังรู้สึกกลัววิตกกังวลและไม่เคยรู้สึกมั่นคงในการใช้ชีวิต หลักสูตรเหล่านั้นไม่เคยทำให้รู้สึกมีชีวิตที่อิ่มเต็ม
I attended many classes of how to have a successful life, they mostly taught me to make money then I could be happy and wealthy but I still had a lot of anxiety and unstable feeling, it never complete me at all.

ดิฉันได้แรงบันดาลใจจากคำสอนของอาจารย์ ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) ในการทำงานจิตอาสา และการใช้ชีวิตที่ผาสุก เรียบง่าย และพอเพียง
I was inspired by Master Jaiphet Klajon’s teaching in volunteering and living peacefully, simply and sufficiently.

ท่านเป็นตัวอย่างที่ดีและทำให้เห็นว่า “เงิน” ไม่ใช่หนทางที่เป็นประโยชน์ในระยะยาวของชีวิต
He’s a great example and show me that ‘Money’ is not the only way to fulfill our long-term life.

ดิฉันเชื่อมั่นว่า ได้เลือกหนทางที่เป็นสัมมาทิฐิ ซึ่งเป็นหนทางแห่ง “การปลดปล่อย” มนุษยชาติ ให้สามารถออกจากรูปแบบชีวิตเก่าๆซึ่งเต็มไปด้วยภาระที่ไม่จำเป็น
I believe that I choose the right path for my life which is the “Liberation” for humanity to get rid of the old pattern living of unnecessary burdensome life.

และตอนนี้ดิฉันรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่จะขอเป็นนักเรียน เพื่อเพียรเรียนรู้เรื่อยไปชั่วชีวิต
And now I feel so grateful to be a student forever.

ขอบพระคุณมาก สำหรับการรับฟังค่ะ
Thank you very much for listening.

เจริญธรรมค่ะ
May you prosper with Dhamma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *