Skip to content

สภาวธรรมแอดมินฝึกหัด 2 สัปดาห์ที่ 1 : กลุ่มตะวัน

สภาวธรรมแอดมินฝึกหัด 2 สัปดาห์ที่ 1 : กลุ่มตะวัน

พี่น้องกลุ่มตะวันรวมพลังประชุมอปริหานิยธรรม สรุปงานนอก และงานใน พร้อมกับฝึกฝนการเขียนบทความ สภาวธรรมประจำสัปดาห์ที่ 1

วันที่ 24 – 30 มีนาคม 2564


640330 สภาวธรรมพี่น้องกลุ่มตะวัน

1.โยธกา รือเซ็นแบร์ก

ชื่อทางธรรม แจ้งศีล สังกัดสวนป่านาบุญ 6 ต่างประเทศ – เยอรมนี

สภาวธรรมห้องเรียน Admin 2 สัปดาห์ที่ 1

ห้องเรียนวันนี้ เข้าเรียนช้าหน่อยเป็นอาทิตย์ที่ต่างจากอาทิตย์ก่อนท่านคุรุให้พี่น้องเปลี่ยนกลุ่มตรวจงาน ปกติพี่น้องกลุ่มตะวันจะตรวจงานร่วมกันก่อนส่งและช่วยแก้คำผิดให้มาตลอด อาทิตย์นี้พี่น้องกลุ่มมีเวลาไม่ตรงกัน จึงมีมติให้พี่น้องส่งได้เลย พี่น้องกลุ่มทุ่งนาตรวจงานของตัวเอง โอ้โห !!! เห็นการเขียนผิดและเขียนตก ประโยคที่เขียนตามที่เราเข้าใจ มีคำผิดมาก แม้ก่อนที่จะส่งก็อ่านทวนซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายรอบ และในกลุ่มตะวัน เมื่อเราเขียนผิด พี่น้องก็ช่วยแก้ไขให้อยู่บ่อย ๆ

กราบขอบคุณพี่น้องกลุ่มทุ่งนาในความใส่ใจความละเอียด การตรวจงานของกลุ่มทุ่งนาสุดยอด !!! การเขียนกับการพูดไม่เหมือนกัน และคำที่เราเขียนขาด เขียนตก สั้นและไม่ขยายความ

วันนี้ดี ได้ประโยชน์มากที่เราได้เห็นตัวเอง เป็นนักเรียน เรื่องการเขียน นั้น สอบตก แต่ดีที่สุดแล้วที่มาเห็นด้วยตาตัวเองว่าเพิ่มงานให้พี่น้องในกลุ่มตะวันงานมากขึ้นเพราะต้องมาแก้ให้ เราจะขอแก้ตัวใหม่ค่ะ ขณะที่ฟังพี่น้องกลุ่มทุ่งนาชี้แจงงาน แต่ให้คะแนนตัวเองสอบผ่านคือใจ ไม่มีความค้านแย้งในใจและใจไม่กระเพื่อม ยินดีน้อมรับฟังคำของพี่น้อง ยอมรับในพร่องของตัวเองแม้จะพยายามอ่านแล้วหลายรอบ แต่อาจจะยังไม่พอ จะเพิ่มความพยายามจะอ่านทบทวนให้มากขึ้น การเขียนครั้งหน้าก็จะพยายามเข้าไปดู ไปอ่านของพี่น้องท่านอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงตัวเอง ขอบคุณพี่น้องที่เมตตา ชี้แนะ ก็จะขอเพียรพยายามระวังการเขียนให้มากกว่าเดิมค่ะ กราบขอบพระคุณท่านคุรุและพี่น้องทุกๆท่านที่เมตตา และให้โอกาส กราบสาธุค่ะ

2. ชลิตา แลงค์

ชื่อเล่น น้อย สังกัดสวนป่านาบุญ 6 ต่างประเทศ – ฝรั่งเศส

สภาวธรรม จากการทำงานกับพี่น้อง กลุ่มตะวัน Admin 2 สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์นี้ แต่ละกลุ่มได้รับงานที่ต้องใช้ความสามารถมากขึ้น โดยท่านคุรุมอบหมายให้พวกเรา สามารถลงรูปได้เองและไปตรวจงานพี่น้องกลุ่มอื่นด้วย ยอมรับว่าตื่นเต้นนิดหน่อยกับบทบาทใหม่นี้ เพราะไม่รู้ว่าจะวางแผนงานยังไง ต้องตรวจงานกลุ่มของตัวเองและก็ต้องไปตรวจงานของเพื่อนด้วย พวกเรากลุ่มตะวันได้ประชุมอปริหานิยธรรมหารือกันในการวางแผนงานครั้งนี้ ได้ข้อสรุปว่าเราจะทยอยส่งงานไปเรื่อย ๆ โดย สมาชิกกลุ่มไม่ต้องรวมตัวมาตรวจงานพร้อมกัน เพราะต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ส่วนตัวอื่นต้องทำด้วย ไม่สามารถมารวมตัวกันบ่อยครั้งได้ ให้สิทธิ์พี่น้องที่ลงข้อมูลตรวจสอบเองและส่งงานได้เลย เพื่อจะอำนวยความสะดวกให้พี่น้องกลุ่มอื่น เผื่อท่านจะต้องตรวจงาน และเมื่อถึงวันปลายสัปดาห์ กลุ่มของเราก็ยังไม่ได้ส่งงานเลยสักชิ้น ข้าพเจ้ารู้สึกใจร้อนเกรงว่าพี่น้องกลุ่มอื่น เมื่อท่านนัดประชุมกัน อาจจะอยากตรวจงานไปด้วย ก็เลยรีบตรวจงานส่ง ตอนนั้นในใจก็บอกตัวเองว่า ทำเท่าที่ทำได้ ถ้ามีข้อผิดพลาดอย่างไร ก็ให้เป็นไปตามวิบากกรรมเถอะ

ตอนสายของวันรุ่งขึ้นข้าพเจ้าเห็นลิงค์ zoom ของเพื่อนกลุ่มอื่นที่จะตรวจงาน ก็เลยเข้าไปร่วมด้วย พอถึงเวลาที่ท่านตรวจงาน ซึ่งเป็นงานที่ข้าพเจ้าส่งไป ก็ตรวจเจอข้อผิดพลาดหลาย ๆ จุด ทั้ง ๆ ที่วางใจแล้วว่ามันจะผิดพลาดก็ได้ ไม่ผิดพลาดก็ได้ แต่พอเอาเข้าจริง ๆ ยังเห็นใจตัวเองไม่แช่มชื่นกับความผิดพลาดของตัวเองอยู่ รู้สึกว่าน่าจะตรวจงานให้ดีกว่านี้ก่อนส่ง

ข้าพเจ้าได้มาเล่าสภาวธรรมนี้กับพี่น้องกลุ่มตะวัน ซึ่งพี่น้องหมู่กลุ่มก็ได้ให้สัมมาทิฏฐิ จึงทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าตัวเองมีความกังวลมากเกินไปในการทำงาน นึกถึงผู้อื่นมากเกินไป สร้างเหตุการณ์ สร้างทุกข์รอ ทำให้เกิดความใจร้อน จนทำงานพลาด ในครั้งนี้ท่านคุรุได้เข้ามาร่วมอปริหานิยธรรมกับพวกเราด้วยและได้เมตตาให้สัมมาทิฏฐิข้าพเจ้าว่า “จริง ๆ แล้วความผิดพลาดสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งนั้น ไม่ว่าเราจะระวังหรือไม่ระวังก็ตาม เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น มีวิบากกรรมดีร้ายสังเคราะห์กันอยู่ ถ้าเค้าจะให้ผิด ก็ผิดหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเมื่อทำผิดพลาดแล้วก็ไม่ควรจะตีตัวเองซ้ำ ให้เป็นทุกข์” กราบขอบพระคุณท่านคุรุและพี่น้องกลุ่มที่ให้ปัญญา ข้าพเจ้าจะขอพากเพียรต่อไป สาธุค่ะ

3. บัณฑิตา โฟกท์

ชื่อทางธรรม มุกแสงธรรม รู้แก่นศีล สังกัดสวนป่านาบุญ 6 ต่างประเทศ – เยอรมนี

สภาวธรรมนักเรียนแอดมินฝึกหัด 2 สัปดาห์ที่ 1

เป็นการเรียนรู้ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ที่เพิ่มมาจากการเรียนรู้แอดมิน 1 คือท่านคุรุได้ให้พี่น้องแต่ละกลุ่ม ตรวจงานข้ามกลุ่ม และประการสำคัญคือ ท่านคุรุเน้นการเพิ่มศีล “ตั้งศีลให้ดี ๆ นะครับตรวจงานเพื่อน” เป็นคำกล่าวของท่านคุรุดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ เราจำได้ดี และวันนี้(28 มีนาคม 2564)ท่านคุรุก็ได้เมตตามาช่วยชี้แนะการตรวจงานและให้สัมมาทิฏฐิ เราได้น้อมจิตนำมาพิจารณาเพิ่มศีลตาม เราอยู่กลุ่มตะวันได้ตรวจงานของพี่น้องกลุ่มรวงข้าว พี่น้องกลุ่มรวงข้าวตรวจงาน พี่น้องกลุ่มทุ่งนา พี่น้องกลุ่มทุ่งนาตรวจงาน พี่น้องกลุ่มตะวัน(กลุ่มเรา)

เรารู้สึกว่านี่คือ กลยุทธ์การเรียนรู้ที่จะทำให้พี่น้องแต่ละท่านมีการเลื่อนฐานจิต โดยนำงานนอกมาเป็นตัวเชื่อมประสานให้พี่น้องได้รู้จักคบคุ้นกันมากขึ้น และได้ฝึกอ่านกิเลสละเอียด จากการตรวจงานที่ละเอียด ตามจริตนิสัยของพี่น้อง แต่ละท่านที่จะสามารถอ่านกิเลสตัวเองออก และสามารถน้อมนำธรรมะมาพิจารณาล้างกิเลสของตัวเองได้ และมีความเบิกบานและผาสุกเป็นลำดับ ๆ ตามฐานจิตที่แต่ละท่านจะปฏิบัติได้

ตรวจงาน ตรวจใจ ขณะตรวจงานพี่น้องกลุ่มรวงข้าว เราได้ตรวจใจตัวเองเมื่อเห็นความพร่องความพลาดของพี่น้องรู้สึกเข้าใจและเห็นอกเห็นใจท่านก็ไม่อยากพร่องไม่อยากพลาดหรอก เห็นความสงบเย็นในใจตัวเอง เจริญอภัย ไม่ถือสา คิดไว้ว่าจะแนะนำและบอกกล่าวด้วยความเมตตา

ในชั้นเรียน เมื่อได้เห็นพี่น้องกลุ่มทุ่งนาเมตตาเอาใจใส่ตรวจงานกลุ่มตะวันอย่างละเอียด รู้สึกทึ่งและประทับใจในการตรวจจับคำผิด “อักษรต่ออักษร บรรทัดต่อบรรทัด” รู้สึกเป็นพลังเหนี่ยวนำที่ดี ที่เราจะน้อมนำมาทำเป็นแบบอย่าง รู้สึกซาบซึ้ง เคารพ และศรัทธา ในการเสียสละบำเพ็ญของพี่น้องทุกท่าน

กำไร คือบุญกุศล เห็นว่าใจไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในความสมบูรณ์ของงาน แม้ว่างานที่พี่น้องหมู่กลุ่มตะวันเรา ที่ได้ตรวจแล้ว และเห็นว่าสมบูรณ์แล้ว ณ เวลานั้น แต่เมื่อพี่น้องหมู่กลุ่มทุ่งนา รับช่วงตรวจงานต่อ แล้วเจอความผิดพลาดหรือความพร่องนั้น เรายอมรับความพร่อง ความพลาดนั้น ๆ ได้ด้วยใจที่เบิกบานและผาสุก (เราได้ปฏิบัติธรรมแบบลืมตาและแบบมีผัสสะ) เกิดบุญทันที เมื่อยอมรับได้ วางใจได้ และอยู่กับปัจจุบันได้ และเกิดกุศลทันทีเช่นกัน คือเป็นพลังเหนี่ยวนำที่กระตุ้นให้เราเพิ่มความละเอียดเอาใจใส่และรอบคอบให้มากกว่าเดิม

พระธรรมคำสอนของครูบาอาจารย์ที่น้อมนำมาปฏิบัติให้ถึงจิต และบรรลุศีลที่ตั้งมาปฏิบัติในครั้งนี้คือ วางใจ อยู่กับปัจจุบัน ไม่ทำทุกข์ทับถมตน เข้าใจเรื่องวิบากกรรมดีร้ายของเราและของพี่น้องหมู่กลุ่ม(วิบากกรรมร่วม) ทุกอย่างที่เกิดขึ้น ดีที่สุดแล้ว(everything happens for the best) และ คนที่แพ้ก็ได้ ชนะก็ได้ พลาดก็ได้ พร่องก็ได้ ไม่พร่องก็ได้ สบายใจจริง “ฉลาดที่สุด” นี่คือ กำไรชีวิต ที่เราได้บันทึกในจิตวิญญาณว่า วันนี้ก็เป็นวันแห่งบุญกุศลของเราอีกวันหนึ่ง กราบสาธุธรรมค่ะ

4. มาลิน จุ้ยทรัพย์เปี่ยม

ชื่อทางธรรม เมฆ ลม ฟ้า สังกัดสวนป่านาบุญ 7  หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

สภาวธรรมนักเรียนแอดมินฝึกหัด 2 สัปดาห์ที่ 1

หลังจากเรียนรู้การทำงานแอดมินฝึกหัดเป็นกลุ่มเป็นทีม ได้ร่วมอปริหานิยธรรมกับพี่น้องในหมู่กลุ่มเป็นประจำทุกสัปดาห์ ทำให้มีความสามัคคี พร้อมที่พูดคุยทั้งเรื่องงานและเรื่องใจกันมากขึ้น หมู่เราก็ได้ผ่านอุปสรรคร่วมกันมาจนกระทั้งขึ้นมาเป็นแอดมินฝึกหัดระดับ 2 ในสัปดาห์แรก ก็ยังไม่รู้ว่ารูปแบบจะเป็นอย่างไร ยังนึกภาพไม่ออก ในทางรูปคือมีงานเพิ่มขึ้น คืองานนอกของเรายังคงต้องทำ ปริมาณมากขึ้นเพราะต้องตรวจงานเพื่อนด้วย งานในก็ยังคงต้องทำเหมือนเดิม การทำงานเป็นกลุ่ม ปริมาณงานในสัปดาห์นี้ ได้มาทดสอบกิเลสของตัวเองอีกครั้ง มีความแปลกใจอยู่แว้บแรก แต่ก็ทำความเข้าใจว่าพี่น้องท่านอื่นก็มีภารกิจไม่ต่างจากเรา พอคิดได้ดังนี้ก็ นับหนึ่งที่เรา เริ่มต้นที่เรา จึงลงมือทำเลยในช่วงที่มีเวลาว่าง งานนอก แม้ว่าจะมีปริมาณที่น้อย ก็ดีจะได้ฝึกเก็บตัวละเอียดในการทำงาน

ในการตรวจงาน ตัวข้าพเจ้าเอง ก็ได้ฝึกที่จะเสนอดีและสลายอัตตาตัวเอง หากพี่น้องหมู่ใหญ่ไม่เห็นด้วย รู้จักที่จะการเสนอทำสัญญาร่วมกันในรูปแบบการเขียนบทความส่วนระหว่างที่พี่น้องตรวจงานของกลุ่มตะวัน ข้าพเจ้าคิดว่าเคยผ่านบททดสอบนี้มาแล้ว คิดว่าผ่านแล้วเพราะใช้ปัญญาพิจารณาประโยชนที่ได้จากการคำแนะนำ การตรวจการบ้านจากกลุ่มอื่น สิ่งที่คิดคือ พี่น้องท่านเอาภาระการตรวจงานมีความละเอียดดี ยิ่งกว่าเราคนทำเสียอีก รู้สึกเคารพและขอบคุณพี่น้องกลุ่มทุ่งนาที่เอาภาระ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *