Skip to content

สภาวธรรมแอดมินฝึกหัด 2 สัปดาห์ที่ 3 : กลุ่มตะวัน

สภาวธรรมแอดมินฝึกหัด 2 สัปดาห์ที่ 3 : กลุ่มตะวัน

พี่น้องกลุ่มตะวันรวมพลัง ประชุมอปริหานิยธรรม สรุปงานนอกและงานใน พร้อมกับฝึกฝนการเขียนบทความสภาวธรรมประจำสัปดาห์

วันที่ 7 – 13 เมษายน 2564


640413 สภาวธรรมพี่น้องกลุ่มตะวัน

1. กานดา ศักดิ์ศรชัย

ชื่อทางธรรม เย็นพรพุทธ สังกัดสวนป่านาบุญ 8 จ.อุตรดิตถ์

สภาวธรรมสำหรับสัปดาห์นี้ ก็ยังเป็นสัปดาห์ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมหมู่ใหญ่ Admin แต่ยังมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม ติดตามข่าวคราวในกลุ่มย่อยอยู่เสมอ รู้สึกยินดีกับการที่ได้ทราบว่าพี่น้องช่วยกันเอาภาระในการบำเพ็ญเพื่องานแพทย์วิถีธรรม มีความเจริญทั้งงานนอกงานในของหมู่ทั้งหมด ก็พลอยยินดีและอนุโมทนาไปด้วย ตั้งใจไว้ว่า เมื่อจัดสรรเวลาได้ลงตัว ก็จะเข้าไปร่วมกิจกรรมกับหมู่ใหญ่

2. บัณฑิตา โฟกท์

ชื่อทางธรรม มุกแสงธรรม สังกัดสวนป่านาบุญ 6 ต่างประเทศ – เยอรมนี

เนื่องจาก สัปดาห์นี้ มีกิจกรรมบำเพ็ญ ทั้งงานครอบครัวและงานพี่น้องหมู่กลุ่มหลายงาน เราได้ฝึกตัดรอบในการเข้าร่วมกิจกรรมบางอย่างด้วยใจที่เบิกบานและผาสุก เราจึงได้ให้ความละเอียดในการตรวจงานแอดมิน และขณะเดียวกันก็ได้วางใจไว้ว่า แม้เราได้ตรวจละเอียดแล้ว ถ้าพี่น้องหมู่กลุ่มอื่นได้ตรวจเจอความจุดที่พร่องและพลาดอยู่ เราก็จะยินดีน้อมรับและนำไปปรับปรุงแก้ไขในจุดที่จะพัฒนาได้อีกตามที่พี่น้องหมู่กลุ่มชี้แนะด้วยความเคารพและศรัทธา และให้อภัยตัวเองได้ไม่ทำทุกข์ทับถมตนเอง ซึ่งสัปดาห์นี้ ก็มีงานที่พร่องและพลาด เราก็ได้ตรวจใจตัวเอง เห็นความยินดี ในความไม่ยินดีได้ วางใจได้ รู้สึกขอบพระคุณเหตุการณ์นี้ ที่ทำให้เราได้เพิ่มศีลและเจริญในธรรม ส่วนงานนอกก็จะพัฒนาตามความสามารถและศักยภาพ ณ เวลานั้น ๆ เท่าที่จะสามารถทำได้โดยไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่น
บททบทวนธรรมที่น้อมนำพิจารณาคือ “ความสำเร็จของงาน ไม่ใช่ความสำเร็จของงาน ความสำเร็จของใจ คือ ความสำเร็จของงาน ใจที่ไร้ทุกข์ ใจที่ยินดี ใจที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่า งานจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จ เมื่อเราได้พยายามทำเต็มที่แล้ว เพราะเข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้ง” (อาจารย์ หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน)

หลังจากจบคลาสเรียนในวันอังคารที่ 13 เมษายน 2564  ได้มาแลกเปลี่ยนสภาวธรรมกับพี่น้องหมู่กลุ่ม เห็นความเจริญในธรรมของพี่น้องแต่ละท่านที่วางใจในความพร่อง ความพลาดของงานนอกได้ ตามฐานจิตแต่ละท่าน รู้สึกอบอุ่นและมีพลัง เราจะเป็นพลังและกำลังใจให้กันและกัน ก้าวต่อไปในเส้นทางบำเพ็ญสายนี้ กราบขอบพระคุณและอนุโมทนากับท่านคุรุ และพี่น้องหมู่กลุ่มทุก ๆ ท่านที่ให้โอกาสได้ร่วมบำเพ็ญ สาธุ

3. มาลิน จุ้ยทรัพย์เปี่ยม

ชื่อทางธรรม เมฆ ลม ฟ้า สังกัดสวนป่านาบุญ 7 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ในรอบสัปดาห์นี้ ส่วนตัวมีภารกิจหลายด้านจนทำให้ทำงานแอดมินได้น้อย แต่ใจก็ยังผาสุก เพราะเข้าใจพี่น้องที่ร่วมกันทำงานนั้น ทำตามเหตุปัจจัย โดยกลุ่มตะวันได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการตรวจงาน แม้ไม่ได้ทำงานร่วมกันเหมือนสัปดาห์ก่อน ๆ เข้าใจเหตุปัจจัยของแต่ละท่าน
หลังจากได้รับความเมตตาจากกลุ่มทุ่งนาในการตรวจการบ้าน แม้ว่าจะได้ตรวจมาแล้วแต่ก็ยังเจอคำผิด ข้อผิดพลาดซึ่งก็ต้องทำที่ใจเรา ไม่ทุกข์ใจ ไม่ตีตัวเอง เพราะน้อมนำ ปรับความคิด เอาประโยชน์ว่าพี่น้องที่ตรวจนั้นเอาภาระช่วยตรวจให้ งานนอกก็ทำเท่าที่ทำได้ พอประมาณที่ตัวเองพอทำได้ ส่วนงานใน บททดสอบคือการฝึกยอมรับความผิดพลาดของตนเอง ยอมรับความพร่องของตนเองให้ได้ จะพากเพียรและพยายามฝึกฝนต่อไป ขอขอบพระคุณหมู่มิตรดีทั้งกลุ่มตะวันและหมู่ใหญ่ในห้องเรียน CTA102 (Content Admin)

4. โยธกา รือเซ็นแบร์ก

ชื่อทางธรรม แจ้งศีล สังกัดสวนป่านาบุญ 6 ต่างประเทศ – เยอรมนี

เนื่องจากสัปดาห์นี้มีงานหลายหน้าทั้งงานสวนงานบ้านงานประจำ จึงไม่ได้ร่วมทำงานในกลุ่มตะวัน
ตรวจงานพี่น้องกลุ่มอื่นก็ไม่ได้เข้าไปดูนอกจากส่งงานของตัวเองก็จบเลย แต่ก่อนจะส่งพยายามตรวจแล้วตรวจอีกหลายรอบ จึงส่งไปให้พี่น้องที่ทำหน้าที่ต่อ
กราบขอบพระคุณพี่น้องกลุ่มทุ่งนา ที่มีความละเอียดและชี้แนะ คำพูด คำเขียน ที่เชื่อมคำปรับปรุงการเขียน ขอยอมรับว่า ภูมิยังไปไม่ถึงแต่ก็จะขอฝึกฝนพากเพียรต่อไป ขอบคุณพี่น้องกลุ่มทุ่งนาที่ชี้แนะ เพราะถ้าไม่มีการตรวจงาน 3 ชั้น 1 ตัวเอง 2 พี่น้องที่ทำหน้าที่เช็คก่อนลงเว็บไซต์ 3 พี่น้องกลุ่มทุ่งนา
การตรวจงานข้ามกลุ่มเป็นประโยชน์ และดีมากที่ทำให้ตรวจดูใจตนเอง ขณะที่เห็นงานของเราผิดแล้วผิดอีกและเพิ่มความระวังในการเขียนให้มากยิ่งขึ้น
โดยรวมในห้องเรียนแอดมิน มีความอบอุ่นที่พี่น้องทุกท่านร่วมแรงร่วมใจเอาภาระในการทำงานก่อนที่จะเผยแพร่งานออกไป
กราบขอบคุณและอนุโมทนาสาธุกับพี่น้องทุก ๆ ท่านที่ช่วยกันบำเพ็ญบุญด้วยค่ะ หลังจากจบเรียนพวกเราก็มาคุยสภาวธรรมกันต่อ ประทับใจคำพูดของพี่น้องพูดว่าแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน คือ 1 ฐานจิตแตกต่างกัน 2 วิบากกรรมดีร้ายของแต่ละท่านไม่เท่ากัน ทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจยิ่งขึ้นว่าการปฏิบัติทำใจของทุกคนไม่เหมือนกัน แต่ทุกคนสามารถทำได้คือการมั่นคงในศีลที่ตั้งไว้ตามฐานจิตของตนเอง เหมือนเช่นคำคมนี้
“ศีล คือหัวใจสำคัญ ของการปฏิบัติที่ถูกตรง” ขอน้อมรับมาปรับปรุงตัวเอง สาธุค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *