Skip to content

สภาวธรรมห้องเรียนกายวิภาคศาสตร์ : โยธกา รือเซ็นแบร์ก

สภาวธรรมห้องเรียนกายวิภาคศาสตร์ :โยธกา รือเซ็นแบร์ก (แจ้งศีล)

สภาวธรรมห้องเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยา วันที่ 8 เมษายน 2564
ครั้งแรกที่ได้เข้าเรียน ในห้องเรียนกายวิภาคศาสตร์ และสรีระวิทยา ท่านคุรุบรรยายให้เข้าใจง่ายช้า ๆ สนุก ตั้งใจฟังและจดไปด้วย ใช้เวลาเรียนไม่นาน ก็พอจะเข้าใจบ้าง หลังจากคุรุอธิบายเสร็จแล้ว จะมีการสอบด้วยและเราก็มีนัด Corona-Test ด้วย คิดว่าถ้าสอบไม่ทันจะขอสอบทีหลัง แต่ก็วางใจได้แค่ไหนตามเหตุตามปัจจัย ท่านคุรุอธิบายจบให้ทำข้อสอบเลย ขณะที่เฉลยข้อสอบฟังไม่ทันคำตอบข้อ 5 และข้อ 7 ยังไม่ได้กา พี่น้องเฉลยซ้ำอีกครั้ง เรียนและสอบเสร็จแล้ว ยังมีเวลาอีกมากที่จะไปตามเวลาที่นัดเอาไว้ มีความยินดีที่ได้เข้าเรียนร่วมสอบกับพี่น้องวิชากายภาคศาสตร์และสรีระวิทยา เป็นวิชาที่น่าศึกษาได้เรียนรู้เพราะที่ไม่เคยเรียนมาก่อน มีความยินดีมากที่จะมีโอกาสได้เข้าร่วมเรียนและสอบในครั้งต่อไป ห้องเรียนของแพทย์วิถีธรรมทุกห้องมีแต่ความอบอุ่นและเบิกบาน
กราบขอบพระคุณท่านคุรุพี่น้องทุกๆท่านอนุโมทนาสาธุค่ะ เจริญธรรมสำนึกดีค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *