Skip to content

สภาวธรรมห้องเรียนอริยสัจสี่ 2 : โยธกา รือเซ็นแบร์ก

สภาวธรรมห้องเรียนอริยสัจสี่ 2 : โยธกา รือเซ็นแบร์ก (แจ้งศีล)

 วันนี้ (27 มีนาคม 2564) รู้ว่าจะมีการตรวจการบ้านอริยสัจสี่ ตื่นแต่เช้ามารอด้วยพลังเต็ม ก่อนเข้าเรียนเห็นท่านคุรุส่งไลน์แจ้งมาว่า “พี่น้องท่านใดสนใจให้คุรุและพี่น้องชี้แนะแนวทางช่วยจับกิเลสของตัวเองบ้าง” เมื่อไม่เห็นมีพี่น้องท่านใดลงชื่อ จึงได้เขียนชื่อตัวเองลงไป


ชั่วโมงแรกท่านคุรุแจ้งแผนการเรียนรู้แนะนำให้นักศึกษาทราบ วัน เวลา ตามหลักสูตรของสถาบันวิชาราม และเมื่อถึงชั่วโมงที่รอคอยแอบตื่นเต้นนิดหน่อย ที่จะเปิดเผยกิเลสตัวเองแต่ยินดีที่จะให้พี่น้องช่วยขุดรากเหง้าของกิเลสที่มีหลายชั้น เพราะข้าพเจ้าไม่ค่อยทันกิเลส ว่าตัวไหนใหญ่ ควรจะกำจัดตัวไหนก่อน และควรทำเป็นเรื่อง ๆ

เมื่อเสนอการบ้านจบ พี่น้องและท่านคุรุได้เมตตาชี้แนะ ซึ่งในการบ้านนี้ข้าพเจ้ามีกิเลสหลายตัว เขียนได้หลายเรื่อง ทำให้ได้เรียนรู้กิเลสที่เรายังจะต้องต่อสู้และกำจัด กิเลสที่มีอยู่ในตัวเอง เช่น ตัวกลัว ยึด โง่ พันกันและทับถมจนไม่รู้ตัวไหนจริง ตัวไหนปลอม พอได้ฟังท่านคุรุและพี่น้องชี้แนะว่า “การเขียนบรรยาย ความคิดแบบพุทธะ ความคิดแบบมารต่อสู้กัน ซึ่งเป็นการเขียนที่ดี เพื่อหาเหตุแห่งทุกข์ และดับทุกข์ได้เร็วขึ้น” ข้าพเจ้านั่งฟังด้วยใจนิ่งสงบ (ปกติใจไม่ค่อยนิ่ง) น้อมจิตรับฟังทุกข้อชี้แนะ

วันนี้เป็นวันที่ดีอีกหนึ่งวันได้ทั้งข้อคิด พลังปัญญา พลังใจ จากพี่น้องหลายท่านที่เมตตาหลายเหลี่ยมหลายมุม อยากจะเขียนอธิบายความรู้สึกให้ชัดเจนกว่านี้แต่ยังคิดหาคำเขียนไม่ออก กราบขอบพระคุณท่านคุรุและพี่น้องทุกท่านที่ชี้ขุมทรัพย์ในทางกำจัดกิเลสค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *