Skip to content

อยู่กับโควิด 19 อย่างผาสุก : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

อยู่กับโควิด-19 อย่างผาสุก : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

อยู่กับโควิด-19 อย่างผาสุกแบบแพทย์วิถีธรรมคือ สวมหน้ากากอนามัย เวันระยะห่าง ล้างมือ และเรียนรู้การปรับสมดุลร้อนเย็น ใช้หลักของพระพุทธเจ้าคือทำความสบายให้แก่ตน ฟังธรรมะเทคนิคทำใจให้หายโรคเร็ว อย่าโกรธ อย่ากลัวเป็น อย่ากลัวตาย อย่ากลัวโรค อย่าเร่งผล อย่ากังวล


 

ท่านอาจารย์หมอเขียวได้บรรยายว่า เราจะอยู่กับโควิด-19 อย่างไรจึงจะผาสุก คือ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือ นี่คือหลักเบื้องต้นโดยทั่ว ๆ ไปที่ปฏิบัติกัน  แต่ถ้าเป็นส่วนของแพทย์วิถีธรรมแล้ว ถ้าต้องการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้นมามากขึ้น ก็จะต้องเรียนรู้สมดุลร้อนเย็นว่าเป็นอย่างไร หากในเวลานั้นมีผู้ไม่สบายติดเชื้อโควิด-19 หลังจากปรับสมดุลร้อนเย็นได้แล้วร่างกายก็จะกลับมาแข็งแรงตามปกติ ถ้าร่างกายไปกระทบกับอากาศหรือสิ่งที่มีฤทธิ์ร้อน หรือกระทบอากาศหรือสิ่งที่มีฤทธิ์เย็นสบาย ก็ให้ปรับสมดุลให้สบายในตน ปรับเย็นลดร้อน ปรับเพิ่มร้อนลดเย็นเท่าที่รู้สึกสบาย โดยการใช้หลักของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทำความสบายให้แก่ตน ไม่ว่าจะเป็นอาหาร กายบริหาร เลือกใช้แล้วที่สบาย  นี่มีผลเพียง 30 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเม็ดเลิศมีฤทธิ์  70 เปอร์เซ็นต์บวกเกินร้อย คือใจไร้ทุกข์ใจดีงาม รู้เพียร รู้พัก และพยายามฟังธรรมะคือฟังเทคนิคทำใจให้หายโรคเร็ว อย่าโกรธ อย่ากลัวเป็น อย่ากลัวตาย อย่ากลัวโรค อย่าเร่งผล อย่ากังวล และฟังบททบทวนธรรม 165 ข้อ เพื่อนำไปลดกิเลส ปฏิบัติศีลไปให้ใจสบายล้างความกลัว กังวล หวั่นไหว ความยึดมั่นถือมั่นออกไป ทำสิ่งดีมีประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่น แบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์

ข้อความที่ท่านอาจารย์หมอเขียวได้บรรยายข้างต้นกับชีวิตจริงของคนทั่วไป โดยส่วนตัวของผู้เขียนเห็นว่าถ้าท่านนั้นไม่ได้เรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าจะไม่เข้าใจสิ่งที่ท่านอาจารย์บรรยาย เพราะถึงแม้คนไทย พูดภาษาไทยและนับถือศาสนาพุทธตามสำเนาทะเบียนบ้าน แต่ท่านเหล่านั้นก็ยังเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าผิด ๆ ก็ยิ่งไปพูดเรื่องปรับสมดุลร้อยเย็น ไม่ทานเนื้อสัตว์ และฟังธรรมะ รักษาศีลด้วยแล้ว ถามว่าคนกลุ่มนั้นจะมีสักกี่คน คงจะมีเท่ากับฝุ่นปลายเล็บเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นั่นล่ะค่ะ

สถานการณ์โควิด-19 ที่เมืองเครเฟล ประเทศเยอรมนีที่ตัวผู้เขียนอาศัยอยู่ในเวลานี้ ทางราชการก็มีมาตรการในการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด เหมือนกับที่เมืองไทย แต่ที่นี้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการที่จะฉีดวัคซีนโควิด-19 เพราะท่านเหล่านั้นเชื่อว่าวัคซีนจะช่วยให้ปลอดภัย แต่ก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความเห็นว่าการที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในช่วงนี้ไม่สมควร เพราะวัคซีนควรจะผ่านการทดลองให้มากกว่านี้ ถ้าตามทัศนคติของตัวผู้เขียนมองว่าคนเมืองนี้ส่วนใหญ่จะไม่คิดเหมือนพี่น้องแพทย์วิถีธรรมเลย ท่านจะเน้นไปที่วัตถุเสียมากกว่าที่จะกลับมามอง ปรับที่ความคิดคือใจ ที่มีผลกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ถึงเกิน 100 และตัวผู้เขียนเองก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ถามว่าอยากจะฉีดเร็ว ๆ เหมือนคนทั่วไปหรือไม่ ตอบว่าไม่ เพราะได้ปฏิบัติตัวเหมือนที่ท่านอาจารย์ได้สอนมา ใจไม่กลัวโรค แต่ก็ไม่ประมาท พยายามรับประทานอาหารให้ถูกสมดุลร้อนเย็นและไม่ไปอยู่ในที่เสี่ยง ยิ่งได้ฟังธรรมะท่านอาจารย์ ได้อยู่กับหมู่กลุ่มที่มีศีล มีการบ้านให้ทำส่ง และมีงานดี ๆ มีประโยชน์ให้ได้บำเพ็ญ ก็ยิ่งทำให้สนุกและเบิกบานใจลืมความกลัวกังวลในโควิด ชีวิตอยู่แบบผาสุกดีค่ะ

บททบทวนธรรมทั้ง 165 ข้อ ยังสามารถนำมาใช้ดับทุกข์ใจ ทุกข์กายและเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นได้ดีมาก เปรียบเป็นยาอีกขนานหนึ่งก็ว่าได้ ท้ายนี้ผู้เขียนขอฝากไว้ว่า โควิดไม่ใช่โรคที่น่ากลัวแต่อย่างใดเพราะถ้าหากมีร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็ง ทานอาหารที่สมดุลร้อนเย็น ออกกำลังกาย และฟังธรรมะให้ใจสบายแล้ว โควิดก็ทำอะไรเราไม่ได้

เพราะสุดท้ายแล้วถ้าเราจะตายเพราะโควิจริง ๆ โควิดก็ตายเหมือนกัน
ดังนั้นเราจึงมี ชนะกับเสมอ

เจริญธรรมสำนึกดีค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *