Skip to content

รื้อขยะ ของหายได้คืน : ศิริพร คำวงษ์ศรี

รื้อขยะ ของหายได้คืน : ศิริพร คำวงษ์ศรี

“ของหายได้คืน…ของลืมได้ใช้” การรื้อและแยกขยะ เป็นกิจกรรมที่ได้ลงมือทำอย่างรู้คุณค่าของสิ่งที่เรามี เพราะบางครั้งเราอาจพลาดหลงลืมทิ้งบางสิ่งไปโดยไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจก็ได้

จัดการขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในอาคารพาณิชย์สูง 3 ชั้น ณ ใจกลางเมือง กรุงเทพมหานคร


เมื่อสมาชิกในบ้านไม่สะดวกแยกขยะ และหลายครั้งได้พลั้งเผลอทิ้งสิ่งของต่าง ๆ ลงไปในถังขยะ บางครั้งเป็นสิ่งที่พวกเขายังต้องการใช้อยู่ แต่หาไม่เจอ การรื้อแยกขยะในแต่ละครั้ง จึงทำให้มีแต่ความคุ้มค่า เพราะได้พบเจอสิ่งของในขยะ ดังนี้

  • ฝากล่องที่หายไป ได้กลับมาปิดกับตัวกล่องใส่อาหารที่เก็บไว้นานแล้ว
  • หูฟังคอมพิวเตอร์ที่ยังใช้งานได้
  • ช้อนแกง สมาชิกในบ้านทานเสร็จแล้ว ลืมใส่ไว้ในถุงแกง และทิ้งลงไปพร้อมกัน
  • ยาสีฟันที่ในคนบ้านใช้ไม่หมด สามารถนำมาตัดครึ่งหนึ่ง และนำมาใช้ได้
  • กระเป๋ามือสอง ซักแล้วนำไปบริจาค
  • ซองยาสระผม สบู่ ครีมทาผิว แอลกอฮอล์
  • ฯลฯ

ประโยชน์จากการรื้อแยกขยะ

  • ของหาย ได้คืน
  • ของลืม ได้ใช้
  • ของที่สมาชิกบางท่านในบ้านไม่ใช้แล้ว ได้นำมาใช้ต่อ
  • ของที่สมาชิกทุกท่านในบ้านไม่ใช้แล้ว ได้นำส่งต่อบริจาคให้ผู้อื่นได้ใช้ประโยชน์
  • ได้เรียนรู้ว่าสมาชิกในครอบครัวได้สร้างขยะต่อส่วนรวม มากน้อยเพียงใด
  • ลดปัญหาขยะทั่วไป ไม่เป็นภาระต่อสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ผู้จัดการขยะ
  • ฝึกเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม นำมาใช้แล้วก็สามารถจัดการเองด้วยวิธีที่เกิดประโยชน์สูงสุด

มาชวนคิดร่วมกันว่า ขยะจากบ้านพัก 1 หลัง มีการทิ้งทุกวัน เมื่อนำมากองรวมกันจากทุกบ้าน จะเป็นอย่างไร ? จะเน่าเหม็นขนาดไหน ? จะต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลขนขยะอีกกี่ท่าน ? เครื่องแยกขยะอีกกี่เครื่อง ? ถึงจะเพียงพอสำหรับเราทุกคน

วิกฤตขยะล้นโลกปัญหาขยะ ปัญหาที่นานาชาติตื่นตัว ประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน หากสองมือของเราทุกคนไม่ช่วยกัน เราจะเหลืออะไรไว้บนโลกนี้ให้ลูกหลานที่ยังต้องมีชีวิตอยู่ต่อไป อ้างอิงจากเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม https://shorturl.at/lFLRZ

สภาวธรรม

ก่อนลงมือรื้อแยกขยะ รู้สึกใจเบิกบาน แต่เมื่อได้ลงมือทำจริง เห็นจิตที่ขุ่น ๆ เพราะมีความอยากให้สมาชิกในบ้านช่วยกันแยกขยะให้ละเอียดกว่านี้ และลดการซื้อสินค้าที่เกินความจำเป็น แต่พอแยกไปเรื่อย ๆ ได้พบสิ่งของที่หายไปบ้าง ได้พบสิ่งของเหลือใช้บ้าง ได้พบสิ่งของที่สมาชิกในบ้านพูดถึงบ้างว่าไม่รู้หายไป ก็กลับมารู้สึกยินดีอีกครั้ง เพราะได้เห็นคุณค่าของแยกขยะว่าเป็นสิ่งที่ดีจริง ๆ แต่ก็คอยเตือนกิเลสว่า ดีที่สุด คือ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ใครไม่ทำ เราทำ และก็ไม่ต้องบังคับให้ใครมาทำ เราเองที่ได้เห็นประโยชน์ในสิ่งที่ทำ ได้ฝึกพากเพียรทำสิ่งดี ด้วยใจที่เสียสละ ก็เพียงพอแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *