Skip to content

บุญและกุศลเกิดขึ้นได้จริง : พรทิพย์ ไทยเอียด

บุญและกุศลเกิดขึ้นได้จริง : พรทิพย์ ไทยเอียด (ภาคใต้)

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.2564 ที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดรอบที่ 4 ของเราและเราก็ได้ทำกุศลด้วยในวันที่ 23 พ.ย. 2564 ก่อนวันเกิด 1 วัน มีการแบ่งปันน้ำมันเขียวให้กับแพทย์พยาบาลที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน เมื่อได้ให้ไปแล้ว เราก็เดินจากมาพร้อมความรู้ดีๆ คิดในใจว่าขอให้สิ่งที่เราให้ไปนี้จงเกิดประโยชน์สูงสุดกับการทำงานของทีมแพทย์ พยาบาล โดยไม่ได้แม้จะถ่ายรูปไว้สักรูปก็ไม่มี จากนั้นวันรุ่งขึ้นซึ่งตรงกับวันเกิดของเราจริงๆ ก็ทำกุศลต่อด้วยการแบ่งปันข้าวซ้อมมือของอาจารย์(ข้าวหมอเขียว) ใส่ถุงไปแขวนไว้ที่ริมริ้วหน้าบ้านแล้วเขียนป้ายกำกับว่าแจกฟรีพร้อมกับเห็ดนางฟ้าที่เราเพาะเลี้ยงอยู่ด้วย เราก็นำมาใส่ถุงแขวนไว้ที่ริมรั้ว จากนั้นก็ออกจากบ้านไปทำงาน กลับมาอีกทีพบว่าของทั้งหมดที่เราตั้งใจแจกนั้นยังอยู่เกือบครบ มีที่คนมารับไปแค่ 2-3 ถุงเอง ตอนนี้ภาวะทุกข์ใจเริ่มเกิด คิดในใจทำไมถึงไม่มีใครมารับของที่เราตั้งใจแบ่งปันนี้เลย เราตั้งใจทำกุศลให้ตนเองในวันเกิด ปรากฎว่ากุศลไม่เกิด หรือเกิดน้อย ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ใจก็เริ่มคิดหาสาเหตุไปต่าง ๆ นานา เกิดทุกข์ใจหลายชั่วโมง

แต่สุดท้ายแล้วเราก็มาคิดทำใจได้ว่า ในเมื่อตัวเราได้เกิดมีจิตใจที่สามารถทำให้เกิดการเสียสละ และแบ่งปันแบ่งปัน ได้แล้ว จิตที่สำเร็จแล้วด้วยการคิดดีและลงมือทำดีแล้ว แต่ผลออกมามันไม่ดี นั่นมันเป็นเรื่องของผลลัพย์ จะได้ผลออกมาดีหรือไม่ดีก็ได้ วางใจ เลิกทุกข์ใจและทำความเข้าใจกับจิตของตนเองว่า เมื่อเราเกิดจิตแห่งการแบ่งปันและเสียสละออกได้แล้ว นั่นมันก็เป็นการคุ้มค่า กับสิ่งที่เราได้กระทำแล้ว ทุกอย่างก็จบ ในใจก็หมดคำถามทุกคำถาม

บุญ ในกิจกรรมนี้

จากเหตุการณ์นี้ ทำให้ได้ชำระกิเลสได้ 2 ข้อ คือ

ข้อที่ 1. ชำระกิเลสตัวตระหนี่ถี่เหนียวที่สะสมอยู่ในจิตมาโดยตลอดให้ออกไปได้โดยไม่เกิดจิตเสียดายทั้งก่อนให้ ขณะให้และหลังให้ ทำการให้ด้วยจิตที่เบิกบานมีความสุขได้อย่างแท้จริง

ข้อที่ 2 ชำระกิเลสตัวอยากได้ดี ยึดดี ที่ทำอะไรแล้วต้องได้ผลลัพย์ออกมาดีเท่านั้น ถ้าไม่ได้ผลลัพย์ที่ดี จิตเราก็จะเกิดทุกข์ แต่จากเหตุการณ์นี้ทำให้เราไเกิดจิตที่เป็นปัญญาความรู้ใหม่ คือ เมื่อเราตั้งใจทำดีด้วยจิตที่ดีแล้ว ผลออกมาจะดีหรือไม่ดีก็ได้ หยุดอยาก เลิกการยึดแล้ววางใจ เลิกทุกข์ใจและทำความเข้าใจกับจิตของตนเองว่า เมื่อจิตวิณญาณของชีวิตเราเกิดจิตแห่งการแบ่งปันและเสียสละออกโดยไม่ยึด ไม่อยากได้แล้ว ความสำเร็จมันเกิดขึ้นจริงแล้วการกระทำนั้น

กุศล ในกิจกรรมนี้

การได้แบ่งปันในสิ่งที่เรามีเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้สร้างประโยชน์ทั่งต่อตนเองและสังคมต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *