Skip to content

น้ำหมักจุลินทรีย์พลังศีล : นฤมล ยังแช่ม

น้ำหมักจุลินทรีย์พลังศีล : นฤมล ยังแช่ม (เข้มแสงศีล)

ชีวิตที่พึ่งตนเองเป็นชีวิตที่มั่นคง วิถีชีวิตมีความเรียบง่าย จากการใช้สิ่งใกล้ตัวในตัว เป็นประโยชน์สูง ประหยัดสุด เศรษฐกิจพอเพียง จึงได้ทำน้ำหมักจุลินทรีย์พลังศีลสำหรับใช้ซักผ้า เป็นสูตรธรรมชาติไม่ได้ใส่สารปรุงแต่งใด ๆ  ไม่พิษกับสิ่งแวดล้อม

จังหวัดพิจิตร ช่วงนี้ฝนตก ฟ้าครึม ไม่มีแสงแดด


วิธีทำ

    1. นำข้าวเนียว 1 ส่วน กล้วยน้ำว้า 3 ส่วน (ปลอกเปลือกและฝานเป็นชิ้น) น้ำ 5 ส่วน ใส่ลงในถังพลาสติก ใส่ดอกอัญชันไว้ด้านบนของผิวน้ำ ปิดฝา
    2. หมักไว้ประมาณ 7 วัน แล้วนำน้ำที่หมักกรองด้วยกระชอน หรือผ้าขาวบาง ใส่ขวด หรือโหลพลาสติกสำหรับนำไปใช้ซักผ้า
    3. ระหว่างหมักให้เติมน้ำซาวข้าวเพิ่ม และคนน้ำไปมาเพื่อดูว่าน้ำหมักจุลินทรีย์ยังใช้ได้อยู่

สภาวธรรม

เมื่อลองทำครั้งแรก ไม่ประสบความสำเร็จในการทำ น้ำที่หมักมีสีขุ่น และน้ำหมักไม่มีกลิ่นหอม จึงลองถามมิตรดี ว่าทำอย่างไรถึงได้น้ำหมักที่สีใส น่าใช้ จึงลองทำใหม่อีกครั้ง ครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้น้ำหมักสีใส และกลิ่นดีกว่าครั้งก่อน จึงทำน้ำหมักไว้สำหรับใช้เพิ่มอีก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *