Skip to content

น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น : จิตรา พรหมโคตร

น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น : จิตรา พรหมโคตร (มั่นแก่นพุทธ)

ช่วยถอนพิษจากร่างกายที่ถูกทำลายจากความร้อน ด้วยสาเหตุต่าง ๆ เช่น จากอากาศร้อน จากอารมณ์โกรธ อาหารเป็นพิษ การไม่ออกกำลังกาย และมลพิษต่าง ๆ ในโลกที่เพิ่มขึ้น เมื่อดื่มสมุนไพรฤทธิ์เย็น ก็จะไปช่วยคุ้มครองเซลล์เนื้อเยื้อในร่างกายให้เย็นลง สามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติ

เด่นไปทานฤทธิ์เย็นมาก
เวลาที่ใช้ในการทำอาหาร ประมาณ 16-30 นาที (รวมการเตรียมวัตถุดิบ)


วัตถุดิบฤทธิ์เย็น

  • ใบย่านาง 200 กรัม
  • ใบบัวบก 25 กรัม
  • ใบเตย 25 กรัม
  • หญ้าปราบใบแหลม 25 กรัม
  • หญ้าปราบใบมน 25 กรัม
  • ว่านกาบหอย 25 กรัม
  • น้ำเปล่า 600 มิลลิลิตร

วิธีทำ

  1. นำใบบัวบกที่ซื้อจากตลาด แช่น้ำกับถ่านประมาณ 15-20 นาที เพราะถ่านสามารถช่วยดูดสารพิษ สารเคมีที่ตกค้างออกจากใบบัวบก ถ่านที่ใช้แล้วให้นำไปตากแดดให้แห้ง และสามารถนำกลับมาใช้ได้อีกประมาณ 20 ครั้ง วิธีนี้สามารถลดสารพิษได้ถึง 80%
  2. นำสมุนไพรอื่น ๆ ที่ไม่ได้แช่ถ่านเพราะปลูกเอง มาล้างให้สะอาด 2-3 ครั้ง หั่นเป็นชิ้นเล็กเพื่อจะได้ปั่นได้ง่าย
  3. นำวัตถุดิบทุกอย่างมาปั่น โดยใส่น้ำเปล่าในโถปั่นพอประมาณกับสมุนไพร กดปั่นให้นับ 1-10 วินาที ในแต่ละครั้งที่ปั่น หยุดพักเครื่อง 5 วินาที จำนวน 3 ครั้ง แล้วนำมาใส่ถุงกรองแยกกากน้ำสมุนไพร

ข้อมูลเพิ่มเติม

  1. น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณ 3 วัน
  2. การดื่ม ให้ผสมกับน้ำเปล่าให้เจือจางเพื่อให้ดื่มได้ง่าย

สภาวธรรม

ก่อนทำ : เห็นประโยชน์ของน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น เพราะช่วยปรับสมดุลร่างกาย ผู้เขียนเคยมีอาการปรับเปลี่ยนของฮอร์โมนช่วงหมดประจำเดือน มีอาการร้อนวูบวาบ ก็ได้ใช้น้ำสมุนไพรช่วยในการรักษา อาการดังกล่าวก็ดีขึ้นตามลำดับและหายไปในที่สุด

ระหว่างทำ : มีฉันทะในการทำ ไม่เร่งรีบ ไม่ใจร้อน ทำด้วยความรู้คุณค่าและประโยชน์ของสมุนไพรทุกอย่าง ใช้อย่างประหยัด ไม่ทิ้งขว้าง

หลังทำ : มีความภูมิใจที่ได้นำองค์ความรู้ ยาเม็ดที่ 1 ของเทคนิค 9 ข้อ ยา 9 เม็ด ตามหลักแพทย์วิถีธรรม มาดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรง และยังสามารถนำมาเผยแพร่ช่วยเหลือผู้อื่นให้มีสุขภาพดีตามไปด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *