Skip to content

ร่วมกับพี่น้องขนย้ายต้นกล้าและปลูกผักที่แปลงมีศีล 2 : ธัญมน หมวดเหมน

ร่วมกับพี่น้องขนย้ายต้นกล้าและปลูกผักที่แปลงมีศีล 2 : ธัญมน หมวดเหมน(มั่นแสงธรรม)

องค์ประกอบของการทำกสิกรรมไร้สารพิษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ 1พันธุ์ดี 2ดินดี 3น้ำดี 4แสงดี 5ศีลธรรม 6มิตรดี

ภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่พื้นที่ภูเขาสูงอากาศเย็น


1)เริ่มจากช่วยกันขนต้นกล้าจากแปลงเมตตาไปยังแปลงมีศีล2

2)ช่วยกันวางต้นกล้าบนแปลงที่ปูพลาสติก(ยาค่าหญ้าตราหมอเขียว)ไว้แล้ว

3เจาะพลาสติกด้วยกรรไกรและใช้ทัพพีในการควักดินให้เป็นหลุมโดยให้ความกว้างและลึกประมาณ4 นิ้วหรือพอที่จะใส่ต้นกล้าที่เอาออกจากกระถางเพาะ

4)จุ่มกระถางต้นกล้าในน้ำผสมน้ำปัสสาวะเพื่อให้พืชได้รับอาหารและความชุ่มชื้นก่อนนำลงปลูก

5)กลบด้วยดินโดยระวังไม่ให้ดินกลบทับใบเลี้ยงของพืชเพราะจะทำให้ต้นกล้าตายหรือโตช้า รดด้วยน้ำรอบๆโคนต้นอีกที

สภาวธรรม

รู้สึกได้ว่าตั้งแต่มีการจัดสอบจากทางวบบบ. และจากทางวิชชาราม โดยท่านอาจารย์หมอเขียวเป็นคนออกข้อสอบ ทำให้ได้เห็นความมีชีวิตชีวาของพี่น้องตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่ เห็นความกระตือรือร้นในการขวนขวายสนทนาในหัวข้อธรรมต่างๆกันอย่างเบิกบานสนุกสนาน ในขณะที่ร่วมกันทำกิจกรรมการงานในที่ต่างๆ

ทำให้รู้สึกว่ามันคือความเจริญของหมู่กลุ่ม และได้เห็นการพัฒนาทางจิตใจของตัวเองจากที่แรกๆที่มีการสอบจะมุ่งใส่ใจในการฟังธรรมะจากทางพ่อครู และอาจารย์ให้มากขึ้นโดยไม่ได้คิดหรือสนใจว่าพี่น้องคนไหนจะเข้าใจหรือใส่ใจเหมือนเราแค่ไหน อย่างไร แต่พอได้ร่วมสนทนา ช่วยกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในสิ่งที่แต่ละคนรู้มาคนละเล็กละน้อย คนละแง่คนละมุม เสริมกันไปมาจนกลายเป็นความสมบูรณ์ที่เติมเต็มให้กันและกัน มันเห็นความเป็นเอกีภาวะ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทำให้เข้าใจถึงธรรมะของการอยู่ร่วมกันด้วยสาราณียธรรม 6 พุทธพจน์7 ที่อาจารย์เน้นย้ำอยู่ตลอดได้อย่างลึกซึ้ง เข้าไปในจิตวิญญาณจริงๆ

มันทำให้เกิดสภาวะหนึ่งขึ้นในใจว่าเราจะเดินไปพร้อมๆกันกับพี่น้องหมู่กลุ่มคนดีนี้ จะพากเพียรพัฒนาตัวเองให้เจริญยิ่งขึ้นเป็นลำดับไปด้วยกัน ตามแนวทางและการนำพาของพระโพธิสัตว์ผู้เมตตาอย่างไม่ย่อท้อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *