Skip to content

ทุกวันดี ๆ ของฉันด้วยยา 9 เม็ด : อรวิภา กริฟฟิธส์

ทุกวันดี ๆ ของฉันด้วยยา 9 เม็ด : อรวิภา กริฟฟิธส์

ภาค สวนป่านาบุญ 6 ต่างประเทศ ประเทศออสเตรเลีย


การใช้ยา 9 เม็ดในการดูแลสุขภาพประจำวัน

ตั้งแต่รู้จักแพทย์วิถีธรรม ในแต่ละวันเป็นกิจวัตรเลยคือ หลังจากตื่นนอนเข้าห้องน้ำ ดื่มน้ำปัสสาวะ และเอาน้ำปัสสาวะหยอดตา หยอดหู ล้างหน้า นวดศรีษะ บางวันสวนล้างลำไส้โดยใช้น้ำปัสสาวะและน้ำเปล่า จากนั้นก็ออกกำลังกาย บางวันก็จะโยคะกดจุด บางวันเดินหรือมาร์ชชิ่ง

ทุกวันก็ฟังธรรมะจากการบรรยายของอาจารย์หมอเขียว หรือฟังเทศน์จากพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ในระหว่างนี้ก็ทำอาหารตามแบบแพทย์วิถีธรรม เป็นอาหารที่ทำได้ง่ายไม่ปรุงรสจัดไม่มีเนื้อสัตว์ ใช้เกลืออย่างเดียวบางวันก็ไม่ใช้เลย วัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารก็เป็นพืชผักไร้สารพิษที่ปลูกเอง อาหารที่รับประทานก็จะเป็นสลัดผักและผลไม้สด อาหารลวกต้มเป็นหลัก ปรับสมดุลตามภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและสภาวะร่างกาย ณ เวลานั้น

ผลที่ได้จากการปฏิบัติคือในตอนแรกนั้น ด้านร่างกายพบว่าน้ำหนักตัวลดลง 10 กิโลกรัมจาก 46 กิโลกรัมเหลือ 36 กิโลกรัม แม้ว่าน้ำหนักจะลดลงแต่มีความเบาสบาย มีกำลัง และต่อมาเริ่มปรับตัวเป็นปกติคือน้ำหนักอยู่ที่ 42 กิโลกรัม และก็อยู่ที่ตรงนี้มาจนปัจจุบัน

ด้านจิตใจพบว่าตัวเองมีจิตใจที่เบิกบาน แจ่มใส ลดความวิตกกังวล เข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น พึ่งตนเองได้มากขึ้น ชีวิตเรียบง่ายและเป็นอยู่ผาสุก

สภาวธรรม

ในการปฏิบัติเริ่มแรกนั้นก็ต้องต่อสู้กับกิเลสอย่างหนักมาก ทั้งกิเลสภายในของตัวเองทั้งกาม โลกธรรม อัตตา และความกดดันจากคนรอบข้างญาติพี่น้อง ยิ่งตอนที่น้ำหนักลดมาก ๆ ในตอนนั้นทุกคนเหมือนเฝ้าระวังเราเป็นพิเศษคือเขาคิดว่าเราบ้าไปแล้วและกลัวว่าเราไม่สบาย แต่เราก็ให้ความสบายใจกับท่านเหล่านั้นว่าเราสบาย เบากายมีกำลังดี มันเป็นช่วงที่ร่างกายปรับตัวและปฏิบัติมาจนร่างกายเราเป็นปกติ ท่านก็ศรัทธามากขึ้นนะท่านก็เห็นเป็นสิ่งดี ตัวเองก็รู้สึกยินดีที่ท่านได้มีสัมมาทิฎฐิมากขึ้นแล้วท่านเหล่านั้นก็ได้พากเพียรตามฐานของแต่ละท่าน

ตัวเองนัันจากชีวิตที่กินสุข ดื่มเสพก็ได้มาลดละเลิก ไม่ได้กินเพื่อเสพ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสอย่างแต่ก่อน ก็ทำให้ชีวิตเข้าถึงสัจจะที่แท้จริงได้มากขึ้น เป็นชีวิตที่เรียบง่ายและพึ่งตนเองได้ ทำให้ได้พบความผาสุกที่แท้จริงมากขึ้น

พบว่าชีวิตเราไม่ได้ต้องการอะไรมากแค่ปัจจัย 4 คืออาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค และเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ที่เกินจากนี้เป็นกิเลสทั้งนั้นเลยเกินความจำเป็น

การปฏิบัติตามหลักยาเก้าเม็ดของแพทย์วิถีธรรมแล้วพบว่า ลดโรค ลดยา ลดค่าใช้จ่าย ลดทุกข์ได้จริง พอเราได้ยาเม็ดเลิศคือธรรมะที่ถูกต้องถูกตรง คือลดกิเลส ทำจิตใจให้ผ่องใส ทำกสิกรรมไร้สารพิษ เราได้อาหารและยาที่ปลอดภัย ยาเม็ดหลัก เอาพิษออกโดยการออกกำลังกายใช้ยาเม็ดเสริมต่าง ๆ คือดื่มน้ำสมุนไพร ใกล้ตัวในตัว ทำสวนล้างลำไส้ แช่มือแช่เท้า กัวซา เราทำจนเป็นปกติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *