Skip to content

ผักสลัดแรกแห่งปี : บัณฑิตา โฟกท์

ผักสลัดแรกแห่งปี : บัณฑิตา โฟกท์ (มุกแสงธรรม)

ผักสลัดเป็นผักที่มีประโยชน์มากมาย สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู ที่เยอรมนีเป็นที่นิยมรับประทาน และมีการเพาะปลูกกันมาก

เยอรมนี ที่ราบลุ่มแม่น้ำไรน์ตอนบน ฤดูใบไม้ผลิ อากาศเย็นช่วงเช้า ช่วงบ่าย ๆ เริ่มอุ่น อุณหภูมิอยู่ในช่วง 7 – 15 องศาเซลเซียส มีฝนตกลมแรงเป็นบางวัน


ผักสลัดที่ได้ปลูกไว้ในโรงเรือนเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคม มีการดูแลคือ รดน้ำทุกวัน วันละครั้ง และรดด้วยน้ำปัสสาวะผสมน้ำเปล่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง วันเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนครึ่ง วันนี้ผักสลัดเจริญเติบโตให้ผลผลิตงามดี รสชาติดี หวานกรอบ

สภาวธรรม

เป็นปีแรกที่ได้ปลูกสลัดในโรงเรือนปลูกผัก และได้ปล่อยวางไปแล้วว่าจะโต หรือจะตายก็ไม่ทุกข์ใจ เนื่องจากสภาพอากาศในโรงเรือน ที่เราไม่แน่ใจว่าจะเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของผักสลัดหรือไม่ แต่ถึงอย่างไรก็ได้ดูแลเต็มที่และปล่อยวางไปเต็มที่ในผลผลิตที่จะเกิดขึ้น มาถึงวันนี้ได้เห็นผักสลัดเจริญเติบโตดี ให้เราได้เก็บกินและแบ่งปัน มีความภูมิใจและสุขใจที่ได้กินผักสลักสด ๆ ที่เราปลูกเอง สาธุ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *