ก้าวย่างสู่สัมมาอาชีพ : มาลิน จุ้ยทรัพย์เปี่ยม

ก้าวย่างสู่สัมมาอาชีพ : มาลิน จุ้ยทรัพย์เปี่ยม (เมฆ ลม ฟ้า)

พ่อบ้านมีอาชีพหลักคือ ทำงานศิลปะ ประเภทภาพแขวนปลาทะเล ทำมาเป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปีแล้ว แม้ว่าจะเป็นอาชีพสุจริตทางโลก คือการนำไม้ที่คนทั่วไปทิ้งหรือไม่เห็นค่า นำมาดัดแปลงทำให้มีมูลค่ามากขึ้น แต่พอมาได้เรียนรู้ธรรมะจากอาจารย์หมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน) กลับพบว่า อาชีพนี้ยังเป็นมิจฉาอาชีวะอยู่ เพราะไปมอมเมาให้คนเขาลุ่มหลงในความสวยงาม มันเป็นอาชีพประเภทของใช้ฟุ่มเฟือยและไม่จำเป็นในชีวิต


ใจลึก ๆ ก็อยากจะเลิกอยู่ แต่ตอนนี้ยังคงต้องอาศัย ยังไม่ใช่เวลาของเรา ในช่วงโควิดรอบนี้ ส่งผลให้กระทบต่อข้าพเจ้าอยู่บ้าง เพราะตลาดที่เคยขายสินค้างานศิลปะ จากที่ตั้งใจจะเปิดขายในช่วงสงกรานต์ 10 วันเต็ม เอาเข้าจริง ๆ ขายได้แค่วันแรกวันเดียวเท่านั้น เพราะมีพนักงานออฟฟิศติดโควิด ใจแว้บแรก ก็รู้สึกเสียดาย แต่ไม่ได้นึกถึงเงินทอง แต่นึกถึงกิจกรรมที่เคยทำทุก ๆ วันเป็นประจำจะหายไป เสมือนคนว่างงาน มีอาการติดจั่น

2-3 วันแรกไม่ไปไม่มา ไม่รู้จะทำอะไรดี จนกระทั่งพ่อบ้านบอกว่า มะม่วงเบาที่ปลูกไว้ออกลูกเยอะ มติหมู่เลยตัดสินใจ ทดลองทำมะม่วงเบาแช่อิ่มขายกันดีกว่า เพื่อหารายได้ในช่วงโควิดนี้ แม้ไม่ได้มากมาย แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการทำกสิกรรมไร้สารพิษและผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากสวนของตัวเอง ด่านแรกก็ผ่านไปได้ด้วยดี ไปฝากร้านขายของชำแถวหัวหินขาย นี่ก็เป็นก้าวแรกที่กำลังพยายามทำ อาชีพที่ยั่งยืนที่สุดในยุคนี้ น่าจะเป็นกสิกรรมไร้สารพิษ

สภาวธรรมที่ได้คือ แม้ว่าเห็นโทษภัยของอาชีพที่ตนทำอยู่ และยังเลิกอาชีพนั้นไม่ได้เพราะยังต้องอาศัย แต่ใจก็ไม่ทุกข์ คอยหมั่นตรวจสอบ เช็คตัวเองว่า เรามีความโลภไหม อยากได้เงินเยอะ ๆ ไหม เราจะเอาเงินไปทำอะไร ขอแค่ใช้หนี้ สัมภารวิบากแค่นั้นก็พอแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *