สัมมาอาชีพของข้าพเจ้า : จิตรา พรหมโคตร

สัมมาอาชีพของข้าพเจ้า : จิตรา พรหมโคตร (มั่นแก่นพุทธ)

จากอดีตคุณครูโรงเรียนเอกชน หลังจากลาออกจากอาชีพครู ข้าพเจ้ามีอาชีพเก็บค่าเคเบิ้ลทีวีแถวบ้าน ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ยิ่งในช่วงยุคโควิดแบบนี้ ข้าพเจ้าเลยทำกสิกรรมไร้สารพิษตามนโยบายของอาจารย์หมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน) ปลูกทุกอย่าง อาทิ อ่อมแซ่บ ย่านาง ผักบุ้ง ผักปลัง บวบ ฟักทอง และผักสวนครัวต่าง ๆ แม้พื้นที่บ้านจะเล็ก แต่ก็ปลูกตามองค์ประกอบพื้นที่จะอำนวย


ทุกวันข้าพเจ้าจะเก็บผักและสมุนไพรที่ปลูกเอง ซึ่งเป็นผักไร้สารพิษทั้งหมด นำมาทำน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นปรับสมดุลหรือน้ำเขียวไปขายที่ตลาดเสาธง ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นสัมมาอาชีพที่ไม่เบียดเบียนเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น มีลูกค้าที่นำไปทดลองดื่มต่อเนื่องประมาณ 4 เดือน ผลปรากฏว่าน้ำหนักลดลง 7 กิโลกรัมจากการดื่มน้ำสมุนไพร เพราะการดื่มน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น ทำให้ท่านลดการดื่มน้ำอัดลมและกาแฟ เพราะกาแฟและน้ำอัดลมมีส่วนผสมของน้ำตาลซึ่งส่งผลทำให้อ้วน

สภาวธรรม

มีความภูมิใจที่ได้นำองค์ความรู้ของศาสตร์แพทย์วิถีธรรมนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เรื่องการทำอาชีพที่สัมมา ด้วยการทำน้ำสมุนไพรปรับสมดุลขาย ในส่วนที่เป็นประโยชน์ตน ก็คือทำให้ข้าพเจ้ามีรายได้เจือจุนคนในครอบครัว นอกจากนั้นยังได้เผยแพร่เทคนิคการพึ่งตนเองด้วยยาเม็ดที่ 1 คือการทำน้ำสมุนไพรปรับสมดุลให้กับลูกค้าที่สนใจสามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *