กระเจี๊ยบเขียวและปืนนกไส้ : นฤมล ยังแช่ม

กระเจี๊ยบเขียวและปืนนกไส้ : นางสาวนฤมล ยังแช่ม (เข้มแสงศีล)

กระเจี๊ยบเขียวและดาวดอยเป็นผักพื้นบ้านที่ควรจะปลูกไว้รับประทานเองที่บ้าน เป็นผักที่ปลูกง่าย และสามารถเก็บกินได้หลายเดือน

ถิ่นที่อยู่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เดือนมีนาคม อากาศร้อน


ขั้นตอนการปลูก

1.หลังจากที่เราเตรียมดินไว้แล้ว เมื่อเดือนมกราคม ปล่อยให้เศษใบไม้ แกลบ รำ ย่อยกลายเป็นปุ๋ย ทิ้งไว้ประมาณ 3 – 4 อาทิตย์ ดินก็พร้อมจะให้เราปลูกผักได้แล้ว
2.นำเมล็ดกระเจี๊ยบเขียวและปืนนกไส้ โปรยลงในดิน  กลบด้วยฟางข้าว แล้วรดน้ำให้พอชุ่ม
3.รดน้ำตอนเย็น

สภาวธรรม

ได้รับพันธ์ุกระเจี๊ยบเขียวและดาวดอยจากหมู่มิตรดี  รอฝนตกอยู่หลายอาทิตย์ไม่ตก กลัวเมล็ดพันธ์จะไม่งอก ในที่สุดก็รอไม่ไหว ตัดสินใจหว่านเมล็ดพันธ์ุ  และฝนตกก็ตกพอดีเลย รู้สึกดีใจ รอดูการเจริญเติบโตด้วยใจที่เบิกบาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *