Skip to content

การกินมื้อเดียวเป็นหนึ่งในหล้า : ศิริพร คำวงษ์ศรี

อาหารเป็นหนึ่งในโลก การกินมื้อเดียวเป็นหนึ่งในหล้า : ศิริพร คำวงษ์ศรี

หากท่านบังเอิญได้อ่านข้อความนี้ ท่านกำลังได้รับเชิญให้มาลองการกินอาหารมื้อเดียว ที่ก่อเกิดประโยชน์ทั้งด้านร่างกายและจิตวิญญาณ ท้าทายให้มาลองพิสูจน์กันได้


ผู้ดำเนินรายการ และผู้ร่วมรายการได้ตั้งคำถามว่า กินมื้อเดียวมีประโยชน์อย่างไร ? และตอบโดยอ้างอิงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงตรัสไว้ในพระไตรปิฎก เล่มที่ 12  “กกจูปมสูตร” ข้อที่ 265 ในเรื่อง อานิสงส์ 5  ดังนี้

  1. มีความเจ็บป่วยน้อย
  2. มีความลำบากกายน้อย
  3. มีความสุขกายเบาใจ
  4. มีกำลัง(พลัง)
  5. อยู่อย่างผาสุก

อาจารย์หมอเขียวได้เปิดเผยเคล็ดลับในการกินอาหารมื้อเดียวต่อวันไว้ในค่ายสุขภาพและพระไตรปิฎก และข้อมูลจากคุณหมอชาวญี่ปุ่น จากหนังสือ “ยิ่งหิว ยิ่งสุขภาพดี” พี่น้องทุกท่านผู้ร่วมรายการจึงนำความรู้ที่ได้รับ มาสนทนากันและแบ่งปันประสบการณ์ที่ลึกซึ้งแนบใจ ในคุณประโยชน์ของการกินมื้อเดียว คือ

ด้านจิตวิญญาณ

  1. การเรียงลำดับในการรับประทานอาหารด้วยการทานอาหารอร่อยเป็นลำดับสุดท้าย ทำให้ได้ลดกิเลส
  2. มองกิเลสได้ชัดเจนและง่ายมากขึ้น เหตุการณ์รอบกายในเวลานั้น ๆ  มีทิศทางที่ดีขึ้น
  3. เป็นการปฏิบัติธรรมแบบละเอียด
  4. การยินดีต่อความหิวโหย สามารถลดโรคได้
  5. เรียบง่าย ลดความลำบาก ใจจึงไม่เร่งรีบ เพราะลดเวลาในการทำอาหาร และรับประทานอาหาร
  6. ฟังธรรมะได้ดียิ่งขึ้น เพราะลดอาการง่วงนอน

ด้านร่างกาย

  1. อิ่มนาน แต่เบากาย น้ำหนักลด
  2. เซลล์ร่างกายแข็งแรง ทำให้สู้กับความลำบากได้ดี
  3. ประหยัดเวลาการย่อยอาหาร
  4. อาการเจ็บป่วยน้อยลง
  5. มีเวลาทำประโยชน์ในด้านอื่น ๆ มากขึ้น
  6. ไม่ต้องล้างภาชนะหลายครั้ง ประหยัดน้ำและค่าใช้จ่าย
  7. มีแรงกำลังในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น แม้บางคราวไม่มีเวลาทานอาหาร แต่ก็ยังพลังอยู่

ระหว่างการรับชมรายการนี้ จิตใจผาสุกมีรอยยิ้มตามตลอด เป็นบทสนทนาแลกเปลี่ยนที่สนุกสนาน พูดคุยออกมาอย่างจริงใจผ่านประสบการณ์จริง โดยส่วนตัวแล้วก่อนหน้านี้ เคยคิดว่าการกินมื้อเดียวนั้นยาก แต่หลังจากที่ได้รู้จักแพทย์วิถีธรรมและหมู่มิตรดี “เรื่องยากจึงกลายเป็นเรื่องง่าย” เนื่องจากทุกท่านจะรวมพลังชวนพาทำสิ่งที่ดีไปด้วยกันอย่างสม่ำเสมอ ทำให้เกิดผลลัพธ์ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสปัจฉิมโอวาท คำสอนครั้งสุดท้าย “สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น ให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาทเถิด”

แต่ไม่ท้ายสุดสำหรับเราที่ยังจะต้องดำเนินชีวิตเพื่อยังประโยชน์สูงสุดในปัจจุบัน การรับประทานอาหารมื้อเดียวจึงเป็นคำตอบในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพราะสังเกตได้ว่าหากวันใดพลาดพลั้งไม่สามารถสู้กิเลสได้ หลงไปรับประทานอาหารมากกว่าหนึ่งมื้อ จะเห็นความแตกต่างของร่างกายได้อย่างชัดเจนว่า ในวันนั้นจะทำกิจกรรมทั้งการงานและจิตใจได้น้อยกว่า หมดพลัง แน่นท้อง ใจหนักเพราะกิเลสหนาปัญญาทึบ โง่เขลาในการสร้างทุกข์ให้กับตนเอง

สรุป คือ อาหารเป็นหนึ่งในโลก การกินมื้อเดียวเป็นหนึ่งในหล้า ทำให้เราทุกคนสามารถเป็นหนึ่งในมนุษย์ผู้ทำสิ่งประเสริฐทั้งกายใจได้อย่างผาสุกแท้จริง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *