กสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตผาสุก : สวนป่านาบุญ 1

กสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตผาสุก : สวนป่านาบุญ 1

สวนป่านาบุญ 1 ทำกสิกรรมไร้สารพิษมา 10-20 ปี เพื่อเป็นอาหารในค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ปัจจุบันไม่มีค่ายก็ยังทำต่อเนื่องเพื่อกินเองและแบ่งปันให้พี่น้องเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม รวมถึงชุมชนราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี

สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ฝนตกไม่มาก ช่วงนี้เริ่มเข้าฤดูหนาว อุณหภูมิประมาณ 20-25 องศาเซลเซียส


พืชผักผลไม้ในสวนป่านาบุญ 1

นาข้าว ปี 2564 ทำนาจำนวน 5 ไร่ ได้ผลผลิต 4 ตันกว่า หรือประมาณ 4,500 กิโลกรัม เนื่องจากพี่น้องหลายท่านไม่สะดวกเดินทางมาลงแขกเกี่ยวข้าว จึงใช้รถเกี่ยวและตากในศาลาแก่นสุขให้แห้งก่อนค่อยตักใส่กระสอบ แล้วเก็บขึ้นเล้าไว้กินเองและแบ่งปันพี่น้องในเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม


แปลงผสมผสาน (หน้าร้านค้าเอื้อบุญ)

 

 


แปลงทดลอง (หน้าร้านเอื้อบุญ) เป็นการใช้ถ่านขนาดเล็กจากการเผากิ่งไม้หรือเศษไม้ในสวน มารองแปลงหรือหลุมปลูกพืช เพื่อดูดซับและกักเก็บความชื้นเวลารดน้ำ ช่วยให้ดินร่วนซุยและไม่แน่นเกินไป

 


แปลงเกษตรปราณีต (ท้ายสวน) หรือการปลูกพืชหลายชนิดที่อายุการเติบโตต่างกันไว้ในพื้นที่เดียวกัน เมื่อเรารดน้ำและเก็บผลผลิตพืชอายุสั้นกินหมดแล้ว พืชที่อายุยาวก็ได้น้ำและโตจนแข็งแรงพอสมควร ไม่ต้องคอยรดน้ำมากอีก เป็นการใช้ทรัพยากรน้ำ ดิน ปุ๋ย และเวลาในการดูแล ได้ประหยัดคุ้มค่ามากที่สุด


แปลงถั่วแขก (หลังบ้านแม่ครั่ง)


แปลงข้าวโพดและถั่วฝักยาว (หน้าบ้านแม่ครั่ง)


เตรียมแปลงปลูกกระเทียม (หลังศาสาแก่นสุข) หลังเกี่ยวข้าวเสร็จจะปลูกพืชหลากหลายชนิดในแปลงนา เช่น กระเทียม ข้าวโพด เพื่อใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์และเติมธาตุอาหารให้ดินในการปลูกข้าวปีต่อไป

พืชพันธุ์ (ผักผลไม้) ในสวนป่านาบุญ 1 ยังมีอีกหลายชนิดที่ไม่ได้นำภาพมาเผยแพร่ เช่น กล้วยน้ำว้า แก้วมังกร มะพร้าว ลำไย ส้มโอ ผักบุ้ง มะเขือเทศ มะกอก มะกรูด โสน มะละกอ มะม่วง มะเฟือง เสาวรส หม่อน ไชยา ย่านาง รางจืด เตย อ่อมแซบ มะเขือ มะยม ตะไคร้ ขิง ข่า กระชาย ขมิ้น กะเพรา แมงลัก ฯลฯ ซึ่งมีความหลายหลายทางชีวภาพแบบที่เกิดเองในท้องถิ่นและนำมาปลูก เป็นความมั่นคงทางอาหารที่เราพยายามปลูกอยู่ปลูกกินด้วยตนเอง

สภาวธรรม

การทำกสิกรรมไร้สารพิษทำให้ได้กินพืชผักที่ปลอดภัย ลดค่าใช้จ่าย สุขภาพแข็งแรง เรียนรู้การเก็บเมล็ดพันธุ์ ทำให้มั่นคงทางอาหาร ผลิตเองกินเอง พึ่งตนและเกื้อกูลผู้อื่น แต่การทำกสิกรรมก็ไม่ได้สวยงามราบรื่นตลอด มีปัญหากันเองในทีมทำงานเรื่องความเห็นต่าง ความเหนื่อยล้า โรคพืช หญ้ารก สัตว์และแมลงศัตรูพืช ที่จำเป็นต้องจัดการ ทำให้ได้เรียนรู้ล้างกิเลสความยึดมั่นที่อยากให้ได้ดังใจ อยากให้พืชงามปริมาณมาก ๆ และเรียนรู้พัฒนาด้านกสิกรรมจากผู้รู้ไปด้วยจึงค่อย ๆ แก้ปัญหาได้เป็นลำดับ ลองผิดลองถูกไป ทำไปเรียนรู้ไป ไม่มีที่สิ้นสุด

ทีมกสิกรรมไร้สารพิษ สวนป่านาบุญ 1

  1. ครั่ง มีทรัพย์
  2. วิจิตรา มีทรัพย์
  3. นองนิจ เหลื่อมล้ำ
  4. วรรณา เลิศเจริญลาภ
  5. กิตติศักดิ์ มีทรัพย์
  6. สุรีรัตน์ มีทรัพย์
  7. ปทิตตา ศิริญญามาศ
  8. วรางคณา ไตรยสุทธิ์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *