ข้าวอินทรีย์ : สวนป่านาบุญ 1

ข้าวอินทรีย์ : สวนป่านาบุญ 1

การปลูกข้าวทำนากับคนไทยเป็นวิถีชีวิตที่ทำกันมานานและสืบต่อจากบรรพบุรุษ สวนป่านาบุญ 1 ก็ทำนาอินทรีย์ไร้สารพิษมาประมาณ 10-20 ปี ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ปีนี้นอกจากทำนาข้าวหอมมะลิที่เป็นข้าวเจ้าตามปกติ มีการทดลองนำพันธุ์ข้าวเหนียวมาปลูก 7 สายพันธุ์

สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ฝนตกไม่มาก ช่วงนี้เริ่มเข้าฤดูหนาว อุณหภูมิประมาณ 20-25 องศาเซลเซียส


ข้าวหอมมะลิ (ข้าวเจ้า)

ข้าวแก่นดู่ (ข้าวเหนียว)

ข้าวขาวกรุง (ข้าวเหนียว)

ข้าวคำผาย (ข้าวเหนียว)

ข้าวหมากโพธิ์ (ข้าวเหนียว)

ข้าวเหลืองอ่อน (ข้าวเหนียว)

สภาวธรรม

การเก็บพันธุ์ข้าวได้เองเป็นความมั่นคงทางอาหารที่กำลังเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคน 2 รุ่น ที่เป็นพ่อแม่และลูกหลาน นอกจากได้ข้าวไว้กินเอง ยังได้ทำความคุ้นเคยกัน เรียนรู้วิธีคิด การทดลงทำร่วมกัน เพราะต้องผ่านความเห็นด้วย เห็นต่าง กันเป็นประจำ ในการดูแลข้าว เก็บเกี่ยว และเก็บไว้เป็นพันธุ์ในปีต่อ ๆ ไป

ตอนที่ได้พันธุ์ข้าวมา ได้มาแค่ 1-2 รวง พอทดลองปลูกแล้วได้ผลผลิตอย่างน้อยพันธุ์ละ 3-4 กิโลกรัม ทำให้มีกำลังใจ เพราะไม่คิดว่าจะได้ข้าวออกมาดีขนาดนี้

 

ทีมกสิกรรมไร้สารพิษ สวนป่านาบุญ 1

  1. ครั่ง มีทรัพย์
  2. วิจิตรา มีทรัพย์
  3. นองนิจ เหลื่อมล้ำ
  4. วรรณา เลิศเจริญลาภ
  5. กิตติศักดิ์ มีทรัพย์
  6. สุรีรัตน์ มีทรัพย์
  7. ปทิตตา ศิริญญามาศ
  8. วรางคณา ไตรยสุทธิ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *