Skip to content

หอมแดงไร้สารพิษ : สวนป่านาบุญ 1

หอมแดงไร้สารพิษ : สวนป่านาบุญ 1

หอมแดงเป็นพืชที่อยู่คู่คนไทยและอาหารไทยมานาน เพราะใส่ในอาหารได้หลายชนิดเพื่อช่วยแต่งกลิ่นและดับกลิ่นคาวของอาหารที่มีเนื้อสัตว์ เรารับประทานการอาหารมังสวิรัติก็ใช้หอมแดงในอาหารเพื่อแต่งกลิ่น ช่วยย่อย และให้รสหวาน รสเผ็ดร้อนเล็กน้อย ทำให้อาหารกลมกล่อม ในอดีตแต่ละครอบครัวจะปลูกหอมแดงไว้รับประทานเอง แต่ปัจจุบันส่วนใหญ่จะซื้อจากตลาด สวนป่านาบุญ 1 มีการปลูกหอมแดงไร้สารพิษเองทุกปีในฤดูหนาวเพื่อเก็บไว้กินและแบ่งปันให้พี่น้อง

สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ฝนตกไม่มาก ช่วงนี้เริ่มเข้าฤดูหนาว อุณหภูมิประมาณ 15-20 องศาเซลเซียส


 

ขั้นตอนการปลูก

  • เตรียมดิน โดยไถพรวนไว้ 1 สัปดาห์ แล้วใส่ขี้มัน (เศษเปลือกมันสำปะหลัง) และปุ๋ยคอกจากขี้วัว ผสมไว้อีก 2 สัปดาห์
  • ขึ้นแปลงโดยใช้จอบขนาด 1 x 20 เมตร และขีดเส้นตามด้านกว้างห่างกันประมาณ 10 เซนติเมตร
  • นำหัวหอมแดงที่แช่น้ำไว้ 1 คืน วางแถวละ 6-7 หัว โดยห่างกันแต่ละหัวประมาณ 10 เซนติเมตร แล้วเขี่ยดินกลบด้านข้างและกดดินเบา ๆ 1 ครั้งโดยให้หน่ออ่อนพ้นดินเล็กน้อย
  • รดน้ำวันละ 1 ครั้ง ประมาณ 3-4 เดือน ก็เก็บผลผลิตได้

สภาวธรรม

ตอนที่ช่วยกันปลูกหอมแดง อากาศเย็นมากแต่ก็ไม่ค่อยมีใครกลัวความหนาว แค่มีบ่นเล็กน้อยว่า “วันนี้หนาวจริง ๆ” พอทำงานไปก็เริ่มรู้สึกอุ่นขึ้นเรื่อย ๆ จนเหงื่อออกจากการได้ออกแรง ทำให้เห็นความใจสู้และอดทนต่องานที่ลำบากแม้อากาศหนาวก็ไม่ถอดใจ ร่างกายก็แข็งแรงต่อสภาพอากาศมากขึ้น ใจก็อดทนมากขึ้นด้วย

ทีมกสิกรรมไร้สารพิษ สวนป่านาบุญ 1

 1. ครั่ง มีทรัพย์
 2. วิจิตรา มีทรัพย์
 3. นองนิจ เหลื่อมล้ำ
 4. วรรณา เลิศเจริญลาภ
 5. กิตติศักดิ์ มีทรัพย์
 6. สุรีรัตน์ มีทรัพย์
 7. ปทิตตา ศิริญญามาศ
 8. วรางคณา ไตรยสุทธิ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *