ถั่วลิสงลายเสือไร้สารพิษ : สวนป่านาบุญ 1

ถั่วลิสงลายเสือไร้สารพิษ : สวนป่านาบุญ 1

การปลูกถั่วไว้รับประทานในครัวเรือนมีสืบทอดมายาวนานในสังคมไทยและทั่วโลก สวนป่านาบุญ 1 ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ยังดำรงวิถีนี้ เนื่องจากเรารับประทานมังสวิรัติ ถั่วลิสงจึงเป็นแหล่งโปรตีนจากพืชแทนเนื้อสัตว์ที่ให้โปรตีนและไขมันสูงอีกชนิดหนึ่ง หากรับประทานให้สมดุลร้อนเย็นก็จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ฝนตกไม่มาก ช่วงนี้เริ่มเข้าฤดูหนาว อุณหภูมิประมาณ 20-25 องศาเซลเซียส


ขั้นตอนการปลูก

  • เตรียมดินด้วยการไถพรวนตากแดดไว้ 1 สัปดาห์ แล้วขึ้นแปลงโดยใช้จอบขนาด 1 x 20 เมตร และขุดเป็นหลุมขนาด 10 x 10 เซนติเมตร 3 หลุม ตามด้านกว้าง
  • หยอดเมล็ดถั่วที่แช่น้ำไว้ 1 คืน แล้วสะเด็ดน้ำบ่มไว้ 1 คืน หลุมละ 3 เมล็ด แล้วใช้เท้าเขี่ยดินหลบและเหยียบเบา ๆ 1 ครั้ง
  • รดน้ำวันละ 1 ครั้ง ประมาณ 2-3 เดือน ก็เก็บผลผลิตได้

สภาวธรรม

ปีนี้กว่าจะได้ปลูกถั่วก็หลังเกี่ยวข้าวเสร็จไปแล้ว 1 เดือน รอบแรกปลูกไว้ที่สวนสร้างบุญ 1 ตายทั้งหมด พอจะหาซื้อพันธุ์ถั่วลิสงมาปลูกใหม่ก็หาซื้อไม่ได้ จึงถามพี่น้องภาคเหนือว่ายังมีพันธุ์ถั่วพอที่จะแบ่งปันให้ได้ไหม จึงทำให้ได้พันธุ์ถั่วลิสงลายเสือมาปลูกที่สวนป่านาบุญ 1 เป็นปีแรก เพราะก่อนหน้านี้เคยปลูกถั่วลิสงพันธุ์ท้องถิ่นเท่านั้น

ตอนที่แช่พันธุ์ถั่วประมาณว่าจะพอดีกับแปลงที่เตรียมไว้ พอปลูกจริงพันธุ์ถั่วเหลือเกือบครึ่งหนึ่ง จึงต้องถกเถียงกันว่าจะทำแปลงเพิ่มไหม ? แต่ว่าพี่น้องเริ่มเหนื่อยแล้วและต้องปลูกกระเทียมต่ออีก 3 แปลง บางคนอยากทำแปลงเพิ่ม บางคนอยากพอแล้ว จึงตกลงกันว่าปลูกเท่าที่เตรียมแปลงไว้ดีกว่า ถั่วส่วนที่เหลือก็เอาไปนึ่งกินได้ ทำให้ได้สลายอัตตาความยึดมั่นความคิดเห็น และได้ประมาณการทำงานร่วมกันให้อยู่ในขีดไม่เบียดเบียนตนเอง เบียดเบียนผู้อื่นมากเกินไป

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ถั่วลิสงลายเสือ https://morkeaw.net/tiger-pattern-peanuts/ 

การปลูกถั่วลิสงลายเสือ https://vijjaram.ac.th/plant-tiger-pattern-peanuts/

การปลูกถั่วลิสง(ลายเสือ) https://vijjaram.ac.th/tiger-striped-peanuts-thanyamon/

 

ทีมกสิกรรมไร้สารพิษ สวนป่านาบุญ 1

 1. ครั่ง มีทรัพย์
 2. วิจิตรา มีทรัพย์
 3. นองนิจ เหลื่อมล้ำ
 4. วรรณา เลิศเจริญลาภ
 5. กิตติศักดิ์ มีทรัพย์
 6. สุรีรัตน์ มีทรัพย์
 7. ปทิตตา ศิริญญามาศ
 8. วรางคณา ไตรยสุทธิ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *