Skip to content

ปลูกถั่วฝักยาวไร้สารพิษ : ณัฐพร คงประเสริฐ

ปลูกถั่วฝักยาวไร้สารพิษชีวิตผาสุก : ณัฐพร คงประเสริฐ

เมื่อสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ระบาดไปทั่วโลกโชคดีที่ประเทศไทยมีการระบาดน้อยเรารีบตั้งตัวพึ่งตนปลูกผักไร้สารพิษไว้รับประทานเอง ถ้่วฝักยาวปลูกง่าย เตรียมไม้ให้เขาเลื้อยเกาะ ก็ได้ผลผลิตมารับประทานแล้ว


พื้นที่เพาะปลูก อากาศร้อน แดดดี ดินดี น้ำดี ผักงามดี พึ่งตนได้ห่างไกลโรค อ.วิหารแดง จ. สระบุรี


วิธีทำ

เพาะเมล็ดพันธุ์ในกระบะเล็กก่อนเมื่อโตและมีใบประมาณนึงก็ย้ายลงกระถางต้นกล้าเมื่อต้นโตประมาณคืบ นำต้นกล้ามาปลูกโดยย้ายต้นกล้าไปลงตามพื้นที่ที่เรามี ประมาณผลผลิต ที่เราปลูกโดยที่บ้านปลูกทีละน้อย ทยอยปลูกให้ผลผลิตมีรับประทานต่อเนื่องและสลับกับผลผลิตอื่น ๆเพื่อจะได้สารอาหารหลากหลายจากพืชผักต่าง ๆ ดินที่ใช้ก็เตรียมดินที่เราหมักไว้ราวหนึ่งเดือนจากการนำขยะสดในบ้านที่มีในแต่ละวัน มาทำเป็นดินที่ดี และใส่ดินนั้นลงวงบ่อ จัดวางได้ตามพื้นที่ที่ต้องการ จากนั้นรดน้ำพรวนดินกำจัดวัชพืชไป ไม่นานก็ได้ผลผลิตแล้ว

สภาวธรรม

เก็บถั่วฝักยาวไร้สารพิษมาผัดไปหลายรอบแล้วแต่ไม่ทันได้ถ่ายรูปมาแบ่งปันพี่น้อง วันนี้เป็นวันที่พี่สาวเริ่มมาเป็นกำลังร่วมบำเพ็ญช่วยเตือนให้มาถ่ายรูปเก็บไว้ทำการเผยแพร่ เพราะเห็นความตั้งใจและพากเพียรร่วมกัน เราได้นั่งพูดคุยสภาวธรรมกันประจำ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกัน ท่านเห็นและเข้าใจเรื่องพลังเหนี่ยวนำมากยิ่งขึ้น จึงเป็นพลังเสริมให้พวกเราพากเพียรทำกิจกรรมการงานที่ดี ทำการออกจากกิเลสได้ดียิ่งขึ้น

การปลูกผักไร้สารพิษไว้รับประทานในยุคนี้ จึงมีความหมายมาก ผู้คนที่ตลาดไม่ค่อยได้เห็นหน้าเราแล้ว เพราะเราเริ่มพึ่งตนได้ ผักสวนครัว เช่น ผัดสลัด ถั่วฝักยาวไร้สารพิษสานพลังครอบครัวพี่น้อง พาพ้นภัย และสุขภาพดีถ้วนหน้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *