ปลูกมะเขือพวง ไร้สารพิษ : พิมพ์ใจ ชาตะศิริ

ปลูกมะเขือพวง ไร้สารพิษ : พิมพ์ใจ ชาตะศิริ

ใช้วิธีปลูกแบบผสมผสาน ใช้เศษอาหาร ใบจามจุรี หยวกกล้วยรองก้นหลุมผลก็คือ ลูกออกมาดกมาก มีแค่ 3 ต้น แต่กินกันไม่ทันเลย

พื้นที่ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม พื้นที่ประมาณ 300 ตารางวา ลักษณะดินเป็นดินก้นบ่อถมสูง มีค่าความเป็นกรดสูง หน้าแล้งแข็งเป๊กหน้าฝนเละ


วิธีการปลูก

ใช้เศษอาหาร ใบจามจุรี หยวกกล้วย รองบริเวณก้นหลุม ก่อนจะลงมือปลูก

สภาวธรรม

มีบางช่วง ทุกข์ใจที่เห็นใบมะเขือพวงสีเหลือง ก็ดูแลด้วยการใช้น้ำส้มควันไม้ ฉีดพ่นทางต้น ทางใบ รดน้ำให้ชุ่มจนมะเขือพวงอาการดีขึ้น เด็ดใบที่เหลืองทิ้ง มะเขือพวงก็กลับมาดกตามเดิม เก็บแทบไม่ทัน มีใจไร้ทุกข์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *