Skip to content

เพอร์มาคัลเจอร์ ในกระถาง : ชลิตา แลงค์

เพอร์มาคัลเจอร์ ในกระถาง : ชลิตา แลงค์

ช่วงนี้อากาศเริ่มอุ่นแล้วจากติดลบ 10 -12 องศา มาเป็น 12-14 องศา ตอนกลางวันมีแดดจึงเหมาะสำหรับการเตรียมหมักดินทำสวนปลูกผัก เพราะการหมักดินจะต้องใช้เวลาในการย่อยสลายเป็นเดือน

ถิ่นที่อยู่อาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศฝรั่งเศส บ้านอพาร์ทเม้นชั้นสอง ปลูกริมระเบียง ช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม อากาศหนาวเย็นไม่สามารถเพราะปลูก เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน เป็นช่วงที่สามารถเพราะปลูกได้


อุปกรณ์

  • กระถางสำหรับปลูก เศษไม้ หรือใบไม่แห้ง เศษผักและผลไม้ที่เหลือจากการทำอาหาร
  • ดินสำหรับปลูก
  • น้ำปัสสาวะ น้ำเปล่า

วิธีทำ เพอร์มาคัลเจอร์ในกระถาง

ชั้นที่ 1 ตัดเศษไม้แห้งใบไม้แห้งให้เล็กลงให้มากที่สุดวางรองก้นกระถาง แล้วนำดินกลบ

ชั้นที่ 2 นำเศษอาหารหรือผักผลไม้ที่เหลือจากการทำกับข้าวเทลงไป แล้วนำดินกลบอีกรอบ
รดน้ำปัสสาวะผสมน้ำเปล่าให้พอชุ่ม

สามารถทำหลาย ๆ ชั้นได้ วิธีทำเหมือนกัน ก่อนปลูกควรปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 2 อาทิตย์ ถึง 1 เดือนเพื่อให้เศษอาหารย่อยสลายก่อน

สภาวธรรม

ช่วงนี้อากาศอบอุ่นขึ้นมาแล้ว บางวันมีแสงแดดอุ่น ๆ ให้ความรู้สึกนึกถึงสวนผัก ช่วงที่อากาศหนาวไม่ได้ออกมาทำความสะอาดระเบียง เลยดูรก ๆ ระเกะระกะไม่เป็นระเบียบ เลยคิดจะจัดใหม่ ไปชื้อกระถางใบใหญ่ 3 ใบ พอชื้อมาแล้วก็นึกว่าระเบียงจะรับน้ำหนักได้รึเปล่า เลยคิดว่าจะไม่เน้นดินจะได้ไม่หนักเกิน เลยจัดการตัดเศษไม้ที่มีแล้วผสมกับเศษอาหาร ผัก ผลไม้ วันนี้ทำได้ครึ่งกระถางในแต่ละใบ ที่เหลือจะเติมเศษอาหารไปเรื่อย ๆ จนถึงเวลาเพาะปลูกก็คงจะเต็มพอดีได้ปุ๋ยหมักอย่างดีด้วย รู้สึกพอใจค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *