Skip to content

ปลูกผักแบบเพอร์มาคัลเจอร์ : วันยา เรียนจันทร์

ปลูกผักแบบเพอร์มาคัลเจอร์ : วันยา เรียนจันทร์

ในที่ว่าการอำเภอท่าตูม พัฒนาการ จึงมอบหมาย พัฒนากรและทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ช่วยกันพัฒนาพื้นที่ ให้เกิดประโยชน์ เป็นห้องเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล จำลอง

สภาพพื้นที่ ณ ห้องเรียนโคกหนองนา ที่ว่าการอำเภอท่าตูม ตำบล พรมเทพ อำเภอ ท่าตูม จังหวัด สุรินทร์


สภาวธรรม

เริ่มต้นว่าด้วย มีสวนมะนาว ไม่มีคนดูแล ปล่อยให้ รกร่าง ในที่ว่าการอำเภอท่าตูม พัฒนาการ จึงมอบหมาย พัฒนากรและทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ช่วยกันพัฒนาพื้นที่ ให้เกิดประโยชน์ เป็นห้องเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล จำลอง

ระหว่างพัฒนาพื้นที่ อย่าเผา อย่าเผา เอามาทำเพอร์มาคัลเจอร์ค่ะ
เหตุการณ์ยังคงเผาต่อเนื่อง เข้าใจว่าเขาคงไม่เข้าใจที่เราสื่อ แต่เราก็วางใจ ต่อ มติหมู่ ถ้าหมู่ใหญ่เห็นว่าควรเผาก็เผาต่อไป ทำได้แค่นี้ วางใจ ท่านก็เผาแบบเกรงใจ ให้ข้อมูลว่ามันรกพี่ พักหนึ่งควันมันขึ้นไปถึงห้องประชุม นายอำเภอกำลังประชุมอยู่ ท่าน
ให้ เจ้าหน้าที่ มาแจ้งว่าช่วยดับไฟหน่อย เหม็นควัน

ถ้าเป็นเมื่อก่อน ก็อยากจะพูดออกมาดังๆว่า ฉันบอกแล้ว ว่าอย่าเผา อย่าเผา ไม่เชื่อ แต่ก็มิได้กล่าววาจาอย่างนั้น เห็นว่า ดีแล้ว ทุกคนจะได้ เรียนรู้ ร่วมกัน ในขณะที่ตนก็กำลังยึดมั่นถือมั่น ทำแปลง เพอร์มาคัลเจอร์ ในเวลาจำกัด ทามกลาง ความไม่เข้าใจของทุกท่าน แต่ทุกท่านก็สานพลัง ทำในสิ่งที่ตนเอง ทำได้และคิดว่าดีที่สุด เมื่อทำสิ่งนี้ให้ทุกท่านได้เห็นด้วยตาแล้วเราจะวางใจ เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้

ต่อมาท่านพัฒนาการอำเภอ เสนอให้ทุกคนปลูกผักสวนครัว เวลาผ่านไปประมาณ 15 วัน ผักในแปลง เพอร์มาคัลเจอร์ ก็เริ่ม เจริญงอกงาม ปรากฏให้ทุกท่านได้เห็นกับตา พัฒนากรบอกช่วย ทำคลิป ภาพนิ่ง ขั้นตอนแปลงเพอร์มาคัลเจอร์ พร้อมข้อมูลแบบย่อ ย้อนหลังให้หน่อย เห็นอาการ ความอยากทำ และนำเสนองานในตน พร้อมที่จะให้ข้อมูล แต่เพื่อนที่รับงานฝ่ายสื่อ ยังไม่พร้อม และต้องลงพื้นที่ แต่ละตำบล

2 วันต่อมา พัฒนากร ให้ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ตอน 21.16 นาฬิกา เห็นความอึดอัดในตน ที่ฟ้าปิด คือ ความไม่ถนัดเรื่องการใช้อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร เห็นความอยากจะทำเอง ให้มันทันการ ทันใจ เวลา 21.22 นาฬิกา ตอบกลับ ยอมรับความจริงในความไม่สำเร็จในงานที่ได้รับมอบหมาย แต่มีข้อมูล ภาพของเก่า เสนอท่านจะรับไหม เวลา 22.48 นาฬิกา พัฒนากร ทำเอง ทั้งหมดเลย แล้วส่งภาพมาให้ดู

รู้สึกขอบพระคุณ ท่านหัวหน้างาน ท่านเป็นผู้นำที่ดีมากในเหตุการณ์ครั้งนี้ สิ่งที่เห็น คือ สลายอัตตา พร้อมสามัคคี ถ้าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ในภายภาคหน้า เห็นความเสียสละ แม้จะเป็นเวลาพักผ่อน เห็นความเมตตา ไม่กล่าวโทษ ให้เราทำในสิ่งที่เราถนัดและทำได้ เป็นการสร้างจิตวิญญาณให้เราได้มีกำลังใจที่จะพัฒนาตนตาม ขอพากเพียรตามท่าน ให้โอกาสตน และคนอื่นต่อไป
นี้แหละที่เคยเล่าสภาวะว่ารู้สึกโง่ มันยังมีตัวอยากสื่อ พอเราวางใจว่า ท่านจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ ถึงเวลาท่านทำเองเลย ก็ทำใจว่า ทำได้แค่นี้ ก็แค่นี้แหละ หน้าที่เรา เรามีหน้าที่ทำ ทำ และทำ ที่เหลือสุดความสามารถก็วางใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *