Skip to content

การเพาะกล้วยนวลจากเมล็ด : รมิตา ซีบังเกิด

การเพาะกล้วยนวลจากเมล็ด : นางรมิตา ซีบังเกิด

กล้วยนวลเป็นกล้วยมหัศจรรย์ที่ไม่สามารถขยายพันธุ์ด้วยเหง้าหรือหัว ต้องใช้เมล็ดเท่านั้น จึงต้องใช้เวลา แต่เมื่องอกแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีและแข็งแรง

สุราษฎร์ธานี กลางวันแดดร้อนจัด บางวันมีฝนตกบ้างเล็กน้อย


การเพาะกล้วยนวลจากเมล็ด

☆ วัสดุ

1 เมล็ดกล้วยนวล
2 ดินพร้อมปลูก
3 ขวดน้ำพลาสติกขนาด 600 มิล ตัดออก 2 ท่อน เจาะก้นขวดให้ระบายน้ำ ส่วนฝาครอบตัดแยกพอประมาณเพื่อสวมได้/แก้วน้ำพลาสติกเจาะก้นพร้อมฝาครอบชนิดเต็ม

☆ ขั้นตอนการเพาะ

1 นำเมล็ดกล้วยนวลแช่น้ำอุ่นหนึ่งคืน รุ่งเช้าเลือกเฉพาะเมล็ดที่จมน้ำ จะได้มีอัตราการงอกมาก
ขึ้น
2 ใช้คีมตัดเล็บคีบที่หัวเมล็ดให้เป็นรู
3 นำเมล็ดมาฝังในขวดที่ใส่ดินพร้อมปลูกพอจมดิน
4 รดน้ำให้ชุมพร้อมปิดขวดให้แน่น /แก้วน้ำปิดฝาให้สนิท นำตั้งในที่ร่ม โดยไม่ต้องรดน้ำรอจนกว่าจะงอก
5 เมื่อกล้วยเริ่มงอกนำออกจากขวด/แก้ว มาเพาะชำในกระถางพอแข็งแรงดีนำปลูกลงดินต่อไป

การเพาะกล้วยนวลด้วยเมล็ดต้องใข้เวลานานพอสมควรถึงจะงอก ต้องใช่ความอดทน รอคอย ไม่เร่งผลว่าจะต้องได้เพราะเมล็ดที่ได้รับจากการแบ่งปันมานั้น อาจจะนานเลยทำให้อัตราการงอกน้อยมาก แต่ไม่ได้รู้สึกทุกข์ใจแต่อย่างไร เมื่อกล้วยงอกแล้วเก็บไว้ต้นเดียว ได้แบ่งปันให้กับสิกขมาตุที่ราชธานีอโศก เพื่อท่านจะได้ขยายพันธุ์ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *