Skip to content

ปลูกกระชายขาวในขวด 5 ลิตร : ศิริพร คำวงษ์ศรี

ปลูกกระชายขาวในขวด 5 ลิตร : ศิริพร คำวงษ์ศรี

กระชายขาวราคาสูงในช่วงนี้ วันนี้มาลองปลูกไว้ทานเอง เพราะสมาชิกในบ้านดื่มน้ำกระชายขาวแทบทุกสัปดาห์ ปลูกลงขวดเก่าเปื้อนคราบที่ไม่มีใครใช้แล้ว

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ ทำกสิกรรมบริเวณชั้นบนสุดของตึกอาคารพาณิชย์ พื้นที่จำกัดสำหรับทำเกษตร ณ ใจกลางเมือง กรุงเทพมหานคร


 

ค้นหาข้อมูลจาก Youtube จึงลองนำมาประยุกต์ทำตามคลิปด้านบน ด้วยการปลูก “กระชายขาว” ลงขวดที่มีอยู่แล้วในบ้าน ไม่มีใครใช้ ไม่ต้องซื้อกระถางใหม่ แถมได้ลดขยะพลาสติกอีกด้วย  โดยนำ “เหง้า” ที่แยกออกจากราก ซึ่งนำไปคั้นเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรเมนู “น้ำกระชายขาวหญ้าหวาน” ท่านสามารถชมวิธีทำได้ตามลิงค์นี้ [คลิก]

วัสดุที่ใช้

  • เหง้ากระชายขาว
  • ขวดน้ำ 2 ขวด (ขนาด 5 ลิตร)
  • หัวแร้ง หรือ วัสดุปลายแหลม
  • กรรไกร
  • ดินร่วน
  • น้ำ (หากน้ำมีคลอรีน ควรวางน้ำทิ้งไว้อย่างน้อย 1 คืน ก่อนรด)
  • พลาสติกจากถาดอาหารเก่า
  • ปากกาลบคำผิด หรือ หมึกกันน้ำที่มีเหลืออยู่ในบ้าน
  • เศษไม้

วิธีทำ

  1. แช่เหง้ากระชายขาวในน้ำไว้ 2 คืน
  2. ตัดส่วนฐานของขวดน้ำใบแรก (เก็บฐานไว้) เพื่อเป็นช่องใส่ดิน จากนั้นใช้หัวแร้ง หรือ วัสดุปลายแหลมเจาะขวด และใช้กรรไกรตัดเป็นหน้าต่าง 2 ด้าน (ให้ตรงข้ามกัน) จากนั้นตัดส่วนบนของขวดน้ำใบที่สอง เพื่อเป็นช่องใส่ขวดใบแรก ใช้หัวแร้ง หรือ วัสดุปลายแหลมเจาะขวด และใช้กรรไกรตัดเป็นหน้าต่าง 1 ด้าน เพื่อใช้หมุนเวลาเก็บผลผลิต ต่อมาใช้หัวแร้ง หรือ วัสดุปลายแหลมเจาะกลางฝาขวดใบแรก และกึ่งกลางฐานของขวดใบที่สอง เพื่อให้น้ำระบายออกได้
  3. ซ้อนให้สนิท ไม่ให้มีช่องด้านรอบขวด
  4. ใช้ฐานขวดใบแรกที่ตัดเก็บไว้ นำมาใช้เป็นที่รองน้ำที่ระบายออก เพื่อไม่ให้ท่วมพื้นที่ชั้นบนสุดของบ้าน
  5. ใส่ดินร่วน หรือดินที่หมักแล้ว ลงในขวดจนเกือบเต็ม จากนั้นกดเหง้ากระชายลงดิน 4 มุม
  6. กลบดิน
  7. รดน้ำให้ชุ่มทุกวัน
  8. นำพลาสติกจากถาดอาหารเก่า ๆ มาตัด และเขียนด้วยปากกาลบคำผิดหรือหมึกกันน้ำ ทำเป็นป้ายชื่อ เพื่อกันลืมจะได้ทราบว่ากระถางนี้ปลูกอะไร

มาชวนคิดร่วมกันว่า ขยะจากบ้านพัก 1 หลัง มีการทิ้งทุกวัน เมื่อนำมากองรวมกันจากทุกบ้าน จะเป็นอย่างไร ? จะเน่าเหม็นขนาดไหน ? จะต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลขนขยะอีกกี่ท่าน ? เครื่องแยกขยะอีกกี่เครื่อง? ถึงจะเพียงพอสำหรับเราทุกคน

“วิกฤตขยะล้นโลก” ปัญหาขยะ ปัญหาที่นานาชาติตื่นตัว ประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน หากสองมือของเราทุกคนไม่ช่วยกัน เราจะเหลืออะไรไว้บนโลกนี้ให้ลูกหลานที่ยังต้องมีชีวิตอยู่ต่อไป อ้างอิงจากเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม https://shorturl.at/lFLRZ

สภาวธรรม

ไม่เคยปลูกพืชหัวแบบนี้มาก่อน เห็นกิเลสคาดหวัง และใจที่ไม่คาดหวังซ้อนกันอยู่ แต่ก็วางใจว่าจะขึ้นก็ได้ ไม่ขึ้นก็ได้ ท่องคาถาประจำใจ หากสิ่งใดสังเคราะห์แล้วจะเกิดประโยชน์กับเรา เขาจะมาให้ผลแน่นอน แต่ถ้าไม่ถึงเวลา ก็หมดหวังจะได้กิน ให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรม เพียงได้ลดขยะ จากการนำขวดที่ไม่มีใครใช้ มาทำให้เกิดประโยชน์ ก็ถือว่าเคารพตนเองได้แล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *