Skip to content

การปลูกหอมแดงจากขวดพลาสติก : รมิตา ซีบังเกิด

การปลูกหอมแดงจากขวดพลาสติก : นางรมิตา ซีบังเกิด

การเพาะหอมแดงไว้ทานในครัวเรือน ด้วยวิธีนี้เป็นการประหยัด ง่ายและสะดวก ที่สำคัญไร้สารพิษแน่นอน

สุราษฎร์ธานี เดือนธันวาคมย่างเข้าสู่ฤดูแล้ง กลางวันอากาศร้อนแเดจัด แปลงผักมีเนื้อที่ในการเพาะปลูกน้อย


ขั้นตอนการทำ

1 นำขวดพลาสติกขนาด6ลิตร เจาะเป็นช่องกลมๆขนาดใหญ่กว่าหัวหอมแดง
2ผสมดินปลูกด้วยแกลบดิบแช่น้ำและปุ๋ยหมักกรอกใส่ขวดน้ำให้เต็มขวด
3หอมแดงตัดหัวและปลายออกหัวใหญ่ผ่าออกเป็น2หรือ3ชิ้นโดยต้องให้ติดรากด้วยทุกซีก
4ฝังห้วหอมในดินให้แน่น รดน้ำให้ชุ่มในครั้งแรกและปิดฝาขวด
5รดน้ำวันละครั้งโดยกรอกจากปากขวดเพราะหัวหอมไม่ต้องการน้ำมากประมาณ45-60วันก็จะได้หอมแดงจำนวนมากมาใช้งาน ถ้าต้องการใช้ใบก็ตัดไปใช้ได้เลยหรือจะถอนมาใช้เท่าที่ต้องการก็ได้

ขวดน้ำพลาสติกที่เหลือจากการใช้งาน ถ้าไม่นำมาทำประโยชน์ก็จะเป็นขยะสร้างปัญหาให้กับชุมชน การนำวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ก็เป็นการช่วยเหลือสังคมทางอ้อมอีกวิธีหนึ่งที่เราควรทำ และผลที่ได้ก็เป็นการพึ่งตนแบบเรียบง่ายด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *