Skip to content

การปลูกข้าวไว้ทำน้ำสมุนไพรปรับสมดุล : จิราภรณ์ ทองคู่

การปลูกข้าวไว้ทำน้ำสมุนไพรปรับสมดุล : จิราภรณ์ ทองคู่ (น้ำไพรศีล)

การเพาะต้นข้าวเพื่อทำน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น ไม่ยากเลยและยังมีคุณสมบัติในการคุ้มครองเซลล์ให้แข็งแรง และเหมาะสำหรับบ้านที่ไม่มีสมุนไพรอย่างอื่น เช่น ย่านาง เป็นต้น

จังหวัดเชียงใหม่ ในหมู่บ้านจัดสรร


วัสดุ

  • เมล็ดข้าวจ้าว
  • ช้อนแกง
  • ชาม (สำหรับแช่เมล็ดข้าว)
  • กระดาษทิชชู่
  • น้ำเปล่า
  • ดินปลูกพืช
  • กระถางแบบก้นตัน

วิธีการปลูก

1. นำข้าวเปลือกข้าวจ้าวไร้สารพิษที่เราปลูกเองมาแช่น้ำ (ข้าวจ้าวมีฤทธิ์เย็น) ไว้ 1-2 คืนแล้วแต่สภาพอากาศ ถ้าอากาศร้อนแช่หนึ่งคืนก็พอ จากนั้นเทน้ำออกแล้วเอากระดาษทิชชู่ซับน้ำคลุมเอาไว้ 2-3 วัน รากก็จะงอก

 1.  2.นำข้าวที่งอกแล้วไปปลูกในกระถางที่ใส่ดินปลูกไว้ จะใช้กระถางก้นตันเพื่อให้น้ำขังเวลาข้าวงอกได้เต็มที่แล้วจะได้นำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้

 1. 3.เมื่อต้นข้าวโตเต็มที่แล้วตามรูปข้างบนก็ใช้มีดหรือกรรไกรตัดให้ห่างจากระดับพื้นดิน 1 นิ้ว ข้าวที่ตัดได้นำไปล้างให้สะอาดแล้วหั่น เสร็จแล้วนำไปปั่นกับน้ำแล้วกรองเอาแต่น้ำ จะได้หัวน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นปรับสมดุล เวลาจะดื่มนำน้ำสมุนไพรที่ได้มาผสมน้ำให้เจือจาง แล้วดื่มเวลาท้องว่างน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นนี้จะช่วยคุ้มครองเซลล์ทำให้ร่างกายแข็งแรง

 1.  4.ส่วนโคนของต้นข้าวจะงอกขึ้นมาให้เราตัดมาทำน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นได้อีกประมาณ 2-3 ครั้ง

สภาวธรรม

สภาวธรรมที่ได้จากการปลูกข้าวเพื่อทำน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น คือ เราได้คอยสังเกตดูว่า กี่วันข้าวจะงอกและต้องวางใจด้วยว่าข้าวจะงอกก็ได้ไม่งอกก็ได้ เพราะเราเพิ่งเริ่มศึกษาเรียนรู้ และผลปรากฏว่าข้าวออกมาได้ผลดีตามที่คาดหวังและนำเผยแพร่ให้ผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไปคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ยิ่ง ๆ ขึ้น
การเพาะต้นข้าววิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่น้อย เช่น ในหมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น

ผู้ทำก็มีจิตใจเบิกบาน ผาสุก และแจ่มใส

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้อีก ที่นี่»⬇️

https://morkeaw.net/rice-leaves-herbal-drink-for-balanced-health
(น้ำสมุนไพรใบข้าวปรับสมดุล สูตรแพทย์วิถีธรรม)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *