Skip to content

เตรียมแปลงปลูกผักที่หน้าศาลาดอยฟ้า : ธัญมน หมวดเหมน

เตรียมแปลงปลูกผักที่หน้าศาลาดอยฟ้า : ธัญมน หมวดเหมน(มั่นแสงธรรม)

การปรุงดินให้มีประสิทธิภาพเหมาะแก่การเพาะปลูก ได้ด้วยการทำให้ดินมีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์ด้วยการใส่ปู๋ยธรรมชาติจากอินทรีย์วัตถุและสิ่งที่หาหรือทำได้ง่ายเช่น น้ำปัสสาวะ น้ำหมักจุลินทรีย์ ผงขี้เถ้าหรือน้ำขี้เถ้าเพื่อช่วยลดความเป็นกรดในดิน

ภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่ พื้นที่ภูเขาสูงอากาศหนาว


เตรียมแปลงปลูกผัก ตั้งใจว่าจะเอาต้นกล้าผักโขมมาลงให้พี่น้อง แต่ดูแล้วต้นเขายังเล็กมากจึงยังไม่ลง ก็เลยคิดว่าพี่น้องมีอะไรมาปลูกก็ปลูกก่อนได้เลย

ขั้นตอน

1)ขุดร่องเตรียมแปลงลึกประมาณหนึ่งคืบ

2)ใส่ขยะสดหรือเศษวัตถุดิบที่เหลือทิ้งจากครัว ตามด้วยการโรยกลบด้วยขี้เถ้า เพื่อช่วยในการดับกลิ่นขยะและความเป็นด่างในขี้เถ้าจะเป็นตัวช่วยลดความร้อนจากขบวนการย่อยของอินทรีย์วัตถุหรือเศษขยะสด และช่วยลดความเป็นกรดในดิน ปรับดินให้มีสภาวะความเป็นกลาง เพื่อให้เหมาะกับการเพาะปลูกพืชผักต่างๆ

3)กลบด้วยดินหนาประมาณ1 คืบ ตามด้วยการรดน้ำหรือน้ำผสมปัสสาวะ(น้ำปัสสาวะ1 ส่วนต่อน้ำ 10-20 ส่วน)เพื่อช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดิน เตรียมปลูก

สภาวธรรม

จากการทำงานอยู่ในหมู่กลุ่มมิตรดีสหายดีโดยการนำพาของผู้นำที่มีคุณธรรมสูง มีจิตเมตตาในการเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์ประโยชน์ต่อโลกต่อผู้คนในโลก ทำให้ใจได้ซึมซับพลังแห่งความบริสุทธิ์ ความเสียสละนั้นมาเปลี่ยนเป็นพลังกายพลังใจในการทำกิจกรรมการงานที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาจิตวิญญานของตัวเอง และการร่วมกับหมู่กลุ่มสร้างสรรสิ่งดีงามเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไม่มีเหน็ดเหนื่อยจนบางครั้งนึกประหลาดใจว่าทำไมแรงเราเยอะจัง ก็ได้คำตอบว่าก็เราไม่ได้เอาพลังไปเสียให้กับกิเลสไง ไม่ต้องไปเสียพลังให้กับความอยากเสพกิเลส ไม่ได้เสียพลังไปกับความอยากได้ อยากมี อยากเป็นอะไร เราทำทุกอย่างอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดอย่างรู้คุณค่าประโยชน์ในสิ่งที่ทำอยู่และไม่คาดหวังว่าผลจะออกมาอย่างไรเราก็มีความสุขได้ทั้งหมด สรุปคือเราไม่ได้เสียพลังไปให้กับกิเลสจึงทำให้เรามีพลังไว้ทำสิ่งดีได้เต็มที่ เต็มกำลัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *