Skip to content

ขยายหญ้าปักกิ่ง ในกระถาง : มัณฑนา ชนัวร์ร

ขยายหญ้าปักกิ่ง ในกระถาง : มัณฑนา ชนัวร์ร (ศีลประดับ)

ใกล้เข้าฤดูใบไม้ผลิ อากาศข้างนอกยังหนาวและเย็นอยู่ จึงขยายพันธุ์หญ้าปักกิ่งในกระถางเพื่อเมื่อถึงหน้าร้อนแล้วจะเอากระถางไปไว้ข้างนอกบ้าน

ภาคตะวันออกเฉียงใต้เยอรมัน เขตที่อยู่เป็นภูเขาน้อยเป็นเนิน อากาศยังหนาวอาทิตย์นี้ 1-5 องศา


อุปกรณ์

หญ้าปักกิ่งของปีที่แล้ว กระถาง ดิน เศษผักผลไม้ หินก้อนเล็ก

วิธีทำ

ใส่ก้อนหิน 5-10 ก้อนในก้นกระถาง ใส่ดินและตามด้วยเศษผักผลไม้และใส่ดินอีกครั้ง
แยกและเลือกหญ้าปักกิ่งออกจากกันและปลูกลงในกระถาง รดน้ำเอาไว้ในบ้านก่อน

สภาวะธรรม

วันนี้อากาศดีก็เลยมีโอกาสได้ขยายหญ้าปักกิ่ง ที่ปลูกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่ก็ไม่ค่อยสวยเพราะอากาศหนาวและคงจะแก่ ก็คิดว่าน่าจะเปลี่ยนดินให้เขาได้แล้ว ปีที่แล้วปลูกในกระถางเอาไว้ที่ระเบียงบ้านเขาก็สวยดีและปลูกง่ายทนด้วย ก็คิดว่าคงจะสวยเหมือนกัน ปลูกด้วยใจที่ผาสุกและ เบิกบาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *