Skip to content

ลดกิเลส รักษาโรค : นฤมล ยังแช่ม

ลดกิเลส รักษาโรค : นฤมล ยังแช่ม (เข้มแสงศีล)

ใช้ยาเม็ดเลิศ เม็ดที่  8 คือเพิ่มศีล ลดกิเลส และยาเม็ดหลัก ยาเม็ดที่  7 อาหารปรับสมดุล ในการรักษาอาการเจ็บเข่า

ภาคเหนือ, การดูแลสุขภาพตนเองด้วยยา 9 เม็ด


หลังจากกินอาหารปั่นมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง รู้สึกฝืดคอ จึงกลับมากินอาหารแบบปกติ โดยทำส้มตำแบบสุขภาพ โดยใส่ถั่วลิสงคั่ว มะนาว พริกเล็กน้อย และกระเทียม อีกหนึ่งเมนูคือน้ำพริกถั่วลูกไก่ กินกับผักลวก โดยกินติดต่อกันประมาณเกือบสองอาทิตย์ ผลปรากฏว่าวันหนึ่งมีอาการเจ็บเข่า วันนั้นน้องก้อย ศิริพร ได้แนะนำการใช้มือนวดบริเวณเข่า การเดินที่ถูกวิธี การนั่งทับขา สำหรับการนั่งนั้นให้มีอุปกรณ์เสริมใช้รองบริเวณขาที่ยื่นออกมาจากเก้าอี้ จะช่วยทำให้เลือดไหลเวียนได้ดี เพราะกิจวัตรประจำวันของข้าพเจ้าต้องนั่งเก้าอี้เป็นระยะเวลานาน ก่อนนอนใช้น้ำปัสสาวะกลั่นฉีดพ่น และทาน้ำมันเขียวเล็กน้อย พร้อมกับทำใจว่าหายเมื่อไรก็แล้วแต่ เมื่อพิจารณาใคร่ครวญการกินอาหารของตนเองทำให้พบว่าเป็นเมนูอาหารซ้ำ ๆ ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ธาตุอาหารเกินไปจนทำให้เกิดอาการเจ็บป่วย

ข้าพเจ้าคิดในใจว่า ถ้าไม่หายก็จะตั้งศีลกินอาหารสูตรพลังพุทธ เพื่อต้องการพิสูจน์คำสอนของท่านอาจารย์หมอเขียวที่ได้บรรยายไว้ว่า อาหารสูตรพลังพุทธเป็นอาหารที่ดีที่สุด ทำให้หายจากอาการเจ็บป่วยได้เร็วที่สุด ทำให้แข็งแรงมากที่สุด ส่วนใหญ่จะเห็นผลในคาบเดียว ถ้าทำได้ถูกตรง จะลดโรคภัยได้เร็ว เข้าสู่สภาพเบากาย มีกำลังได้เร็ว ตื่นมาตอนเช้ายังรู้สึกเจ็บเข่าอยู่จึงทำอาหารสูตรพลังพุทธกินในวันนั้น หลังจากกินอาหารเสร็จแล้ว รู้สึกว่าอาการเจ็บเข่านั้นดีขึ้นถึง 90-95 % เหลืออาการเจ็บเข่าอีกเพียงเล็กน้อย ข้าพเจ้ารู้สึกอัศจรรย์กับอาหารสูตรพลังพุทธและคำสอนของท่านอาจารย์หมอเขียวยิ่งนัก

โดยแท้จริงการที่เราเปลี่ยนไปกินอาหารพลังพุทธนั้นเป็นการเพิ่มศีล ลดกิเลส ในการยึดติดการกินอาหารแบบปรุง มากินอาหารที่ไม่ปรุง กินตามลำดับ เคี้ยวให้ละเอียด คือยาเม็ดที่ 8 ตามเทคนิคการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตน 9 ข้อ และอาหารปรับสมดุล ยาเม็ดที่ 7 ทำทั้งด้านวัตถุและจิตวิญญาณที่ถูกต้องควบคู่กันไปจะชนะทุกปัญหาในโลก

ผลของการดูแลด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรม

อาการเจ็บเข่าหายไปเกือบทั้งหมดในวันที่เริ่มกินอาหารพลังพุทธ เหลืออีกเล็กน้อยหายในวันถัดมา

สภาวธรรม

เมื่อได้ฟังคำสอนของอาจารย์หมอเขียว แล้วนำมาปฏิบัติโดยการลดกิเลส ผลคือโรคลดลงเป็นลำดับ ๆ และหายไปในสุด ทำให้พบว่าการลดกิเลสเป็นการรักษาโรคที่แท้จริง ตรงกับบททบทวนธรรม ข้อที่ 157 มีใจความว่า “ลดกิเลส รักษาโรค พลังเด็ดขาดในการลดกิเลส เป็นพลังรักษาโรคที่มีฤทธิ์เร็วและแรงที่สุดในโลก”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *