Skip to content

จุลินทรีย์น้ำซาวข้าว : รมิตา ซีบังเกิด

จุลินทรีย์น้ำซาวข้าว : รมิตา ซีบังเกิด

ที่บ้านอยู่อาศัย 2 คน จำนวนน้ำปัสสาวะที่จะใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ จำเป็นต้องใช้จุลินทรีย์ชนิดอื่นทดแทน จุลินทรีย์น้ำซาวข้าวเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ประหยัด เรียบง่าย ต้นทุนต่ำ ใช้ได้ผลดีโดยเฉพาะผักกินใบทั้งหลาย ใช้เวลาทำไม่นานก็สามารถนำมาใช้งานได้

บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี ช่วงนี้ในช่วงเช้าอากาศเย็นสบาย กลางวันแดดจัด ช่วงเย็นฝนตก เหมาะที่จะปลูกผักในครัวเรือน


อุปกรณ์

  1. ขวดพลาสติกขนาด 1.5 ลิตร
  2. น้ำซาวข้าว ใช้ทั้งน้ำ 1 และน้ำ 2
  3. น้ำตาลทรายขาว หรือน้ำตาลทรายแดง หรือกากน้ำตาล อย่างใดอย่างหนึ่ง 3 ช้อนโต๊ะ

วิธีทำ

  1. ใส่น้ำซาวข้าวเกือบเต็มขวด ใส่น้ำตาลทรายขาว หรือน้ำตาลทรายแดง หรือกากน้ำตาล อย่างใดอย่างหนึ่ง
  2. เขย่าส่วนผสมให้เข้ากัน ปิดฝาขวดตั้งไว้ในที่ร่ม 7 วัน ทุก ๆ วัน คลายเกลียวฝาขวดออกเบา ๆ เพื่อไล่อากาศออก ห้ามเปิดทีเดียวในวันที่ 7 เพราะน้ำจุลินทรีย์จะพุ่งใส่หน้าได้
  3. ถ้ามีซีอิ้วดำ สามารถใส่เล็กน้อยเพื่อช่วยพรางแสง จะทำให้จุลินทรีย์ทำงานได้ดียิ่งขึ้น แต่จะใช้หรือไม่ก็ได้ โดยเฉพาะถ้าใช้กากน้ำตาลไม่ต้องใช้เลย
  4. มื่อจุลินทรีย์พร้อมใช้แล้ว อัตราการใช้ คือ น้ำจุลินทรีย์ 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 10 ลิตร และฉีดพ่น 5-7 วันต่อหนึ่งครั้ง

เคล็ดลับ ควรรดหรือฉีดในช่วงเช้าเพราะปากใบของพืชจะเปิด ทำให้ผักงอกงามได้ดี

สภาวธรรม

น้ำซาวข้าวแม้หลายคนจะมองว่าเป็นส่วนเหลือทิ้ง แต่เราก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น ล้างผัก ซักผ้า ล้างภาชนะได้ดี นอกจากใช้ในด้านการเกษตรแล้ว เมื่อผ่านการหมักเป็นจุลินทรีย์ ก็สามารถล้างห้องน้ำช่วยให้ส้วมไม่เต็มเร็วอีกด้วย ความเอาใจใส่ต่อตนเองและสิ่งแวดล้อมเป็นธรรมะเบื้องต้นโดยแท้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *