ช่วงมะละกอสุกงอม : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์

ช่วงมะละกอสุกงอม : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์

ช่วงนี้มะละกอสุกเยอะ เป็นปีแรกที่มีมะละกอกินทุกวันแบบนี้ ขนาดแบ่งปันออกไปแล้วก็ยังได้มาอีกมาก อย่างมะละกอแขกดำสุก 5 ลูกพร้อมกัน

ลพบุรี ริมคลอง ดินดี แดดดี วัชพืชงามดี ช่วงนี้ฝนไม่ค่อยตก


มะละกอทั่วไปเนื้อก็จะไม่หนาเท่าไหร่ แต่แขกดำนี่มันเนื้อเยอะ พื้นที่เมล็ดน้อย ตอนแรกก็ชอบ ๆ มันอยู่เพราะได้เนื้อเยอะ ไป ๆ มา ๆ ดันมาสุกพร้อมกัน 5 ลูก พร้อม ๆ กับต้นอื่นก็สุกพร้อมกันด้วย เลยต้องหาวิธีจัดเก็บและจัดกิน สรุปเลยได้มีมะละกอมากินทุกวัน นี่ขนาดให้เขาเหมาหมดตู้เย็นไปหลายลูกรอบหนึ่ง สักพักก็ยังสุกเพิ่มมาอีก

สภาวธรรม

ผลสำเร็จนี้เกิดจากการให้ความสำคัญในการจัดการ เริ่มจากโรยเมล็ดไว้ในแปลงผักที่ปรุงดินไว้ดีแล้ว เมล็ดมะละกอก็งอกและเติบโต ขุดย้ายมาปลูกในที่ที่ต้องการ รดน้ำ ให้ปุ๋ย ผ่านวันเวลามาสุดท้ายเขาก็ออกดอกออกผล ปีก่อน ๆ ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ ปีนี้เป็นปีที่สมบูรณ์จนเหลือกิน แต่ก่อนไปตลอดต้องหาซื้อผลไม้มาติดไว้ เดี๋ยวนี้มากจนคิดว่าจะกินยังไงหมด (เพื่อนบ้านก็ปลูกมะละกอกันเกือบหมด) ก็เรียนรู้ความสมบูรณ์ที่เกิดจากการกระทำที่ดีต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *