Skip to content

เกลือปรุงรส : รมิตา ซีบังเกิด

เกลือปรุงรส : รมิตา ซีบังเกิด

ใบไชยาและใบหม่อนปลูกไว้ไร้สารพิษ คนทั่วไปไม่รู้จักการนำบริโภค แต่เมื่อทำเป็นเกลือปรุงรส เป็นการเผยแพร่ข้อมูลออกไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

เครื่องปรุงฤทธิ์ ร้อน – เย็นพอกัน
ใช้เวลาทำมากกว่า 1 ชั่วโมง


วัตถุดิบฤทธิ์เย็น

    • ใบไชยาหรือใบหม่อน 1 ส่วน

วัตถุดิบฤทธิ์ร้อน

    • ดอกเกลือหรือเกลือป่น 2 ส่วน

วิธีทำ

    1. นำใบไชยาหรือใบหม่อนล้างน้ำให้สะอาด ตั้งให้สะเด็ดน้ำ ซอยบาง ๆ นำไปตากแดดให้แห้ง นำมาคั่วใช้ไฟอ่อนจนกรอบและหอม ตั้งไว้ให้เย็น นำมาปั่นให้ละเอียด
    2. นำดอกเกลือมาคั่วใช้ไฟอ่อน ให้แห้ง ตั้งให้เย็น ปั่นให้ละเอียด (เกลือปั่นเพื่อฆ่าเชื้อและไม่ชื้นง่าย)
    3. นำทั้งสองชนิดมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน พร้อมใช้ปรุงอาหารได้ทุกเมนู

สภาวธรรม

เมื่อก่อนต้องซื้อที่จิตอาสาจำหน่าย เห็นว่าดีและมีประโยชน์ต้องการแบ่งปันคนอื่น ใบไชยาและใบหม่อนก็ปลูกไว้พอควร น่าจะนำมาแบ่งปันได้ จึงเกิดเมนูนี้ขึ้น ทุกคนที่ได้รับก็จะพอใจที่นำไปปรุงอาหารโดยไม่ต้องใช้สารปรุงแต่งอย่างอื่น รู้สึกดีมาก ๆ ที่ได้พึ่งตนเองอย่างถาวรในเรื่องเครื่องปรุงรส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *