คู่มือสุขภาพพึ่งตน : อรวิภา กริฟฟิธส์

คู่มือ สุขภาพพึ่งตนแพทย์วิถีธรรมฝ่าวิกฤตโควิด 19 : อรวิภา กริฟฟิธส์

การระบาดของโรค โควิด 19 ทำให้ผู้คนทั่วโลกเกิดความวิตก กลัวกังวล หวั่นไหว ข้าพเจ้าเองก็คงจะไม่ต่างจากคนทั่วไปถ้าไม่ได้ศึกษาศาสตร์แพทย์วิถีธรรมไว้ก่อน 

สวนป่านาบุญ 6 ต่างประเทศ ประเทศออสเตรเลีย


คู่มือ สุขภาพพึ่งตนแพทย์วิถีธรรมฝ่าวิกฤตโควิด 19
ดร.ใจเพชร กล้าจน และจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

ถ้าสุขภาพพึ่งตนเกิดไม่ได้หมอและคนไข้จะพากันป่วยตาย สภาพที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นในชาตินี้ แต่มันได้เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้คือ คนไข้ล้นโรงพยาบาล หมอและพยาบาลไม่พอกับคนไข้ และทำงานหนักจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อน

มาเป็นหมอดูแลตัวเองเถอะ เป็นที่มาของหนังสือ คู่มือ สุขภาพพึ่งตนแพทย์วิถีธรรมฝ่าวิกฤตโควิด 19 โดยสถาบันวิชชราม นำโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน และจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมวิธีการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเองไว้ อ่านเข้าใจง่าย อ่านแล้วลงมือปฏิบัติตามได้เลย ข้าพเจ้าเองได้ใช้หลักการนี้ในการดูแลตัวเองมาตลอด แม้ในช่วงที่โควิด 19 ระบาดรุนแรง ก็ไม่ได้มีความกลัว กังวล หวั่นไหวเลย เหมือนมีเกราะป้องกันตัว รู้สึกปลอดภัย และมีความอบอุ่นใจ เพราะเราสามารถพึ่งตนเองได้จริง การดูแลสุขภาพเป็นหน้าที่ของเรา หมอที่ดีที่สุดคือตัวเราเอง

โรคแต่ละโรคนั้นเกิดจากความไม่สมดุลร้อนเย็น ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ในทางด้านร่างกาย เมื่อร่างกายไม่สมดุลทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่ำ เราสามารถปรับสมดุลให้ร่างกายเราเข้าสู่ภาวะปกติได้ ด้วยอาหารและสมุนไพรที่หาได้ง่ายใกล้ตัวมาดูแลตัวเอง ส่วนด้านจิตใจนั้นเราใช้ธรรมะ พบว่าใจที่ไร้ทุกข์ ใจที่ดีงาม มีผลในการสร้างภูมิคุ้มกันได้ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งได้อธิบายไว้อย่างละเอียดในหนังสือเล่มนี้

คู่มือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่สนใจในการดูแลสุขภาพ เพื่อดูแลตัวเองและคนที่คุณรัก เป็นหนังสือเล่มเล็ก ๆ แต่อัดเต็มด้วยเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ ทั้งสามารถพกพาติดตัวสะดวก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับยุคนี้ที่ผู้คนต้องพึ่งตนให้ได้มากที่สุด และยังเหมาะสำหรับเป็นของฝากให้กับคนที่เรารัก


ดาวน์โหลด คู่มือสุขภาพพึ่งตน แนะนำหนังสือและบทความที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในยุคโควิด…

1). คู่มือสุขภาพพึ่งตนแพทย์วิถีธรรม ฝ่าวิกฤตโควิด 19 ฉบับย่อ

2). เทคนิคทำใจให้หายโรคเร็ว ฉบับย่อ & ฉบับเต็ม

3). สุขภาพพึ่งตนด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กับการป้องกันและลดปัญหาต่างๆ อันเกิดจากโควิด 19

คำค้น : covid, covid-19, coronavirus, โควิด, โควิด19, โควิด-19, คู่มือสุขภาพพึ่งตน, แพทย์วิถีธรรมฝ่าวิกฤตโควิด 19, แพทย์ทางเลือก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *