Skip to content

คู่มือสุขภาพพึ่งตน ฝ่าวิกฤตโควิด 19 : นฤมล ยังแช่ม

คู่มือสุขภาพพึ่งตน แพทย์วิถีธรรม ฝ่าวิกฤตโควิด 19 (ฉบับย่อ ) : นฤมล ยังแช่ม (เข้มแสงศีล)

การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ไม่ยากอย่างที่คิด คู่มือสุขภาพพึ่งตน ฉบับย่อ ได้บูรณาการองค์ความรู้ในการใช้สิ่งที่เรียบง่าย ประหยัด อยู่ในตัว อยู่ใกล้ตัว มารักษาหรือบำบัดโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้เราต้องพึ่งตนเอง เพราะหมอที่ดีที่สุดในโลก คือตัวเราเอง


คู่มือสุขภาพพึ่งตน แพทย์วิถีธรรม ฝ่าวิกฤตโควิด 19 (ฉบับย่อ)
จัดทำโดย
ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) และคณะจิตอาสาแพทยวิถีธรรม
สถาบันวิชชาราม มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย

ในสถานการณ์โควิด 19 ที่กำลังวิกฤต ทำให้คนจำนวนมากเกิดความกลัว กังวล หวั่นไหว เพราะไม่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ให้จิตใจและร่างกาย แข็งแรงที่จะต่อสู้กับโควิดได้อย่างถูกต้อง จึงเป็นเหตุให้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น เกิดสภาพผู้ป่วยล้นเตียง ล้นโรงพยาบาล ผู้ป่วยจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ ส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหาย ความเดือดร้อนด้านต่าง ๆ สืบเนื่องตามมา

หนังสือ คู่มือสุขภาพพึ่งตน ฉบับย่อ  ได้นำเสนอเทคนิคการพึ่งตนด้วยหลักกการแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (การแพทย์วิถีพุทธหรือการแพทย์พุทธศาสตร์) ในการป้องกันการติดเชื้อโควิด อาการข้างเคียงแทรกซ้อนจากการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด และลดปัญหาต่าง ๆ อันเกิดสืบเนื่องจากโควิด เพราะถ้าผู้ป่วยหรือประชาชนสามารถพึ่งตนได้มาก จะทำให้เจ้าหน้าที่สุขภาพไม่ต้องแบกรับภาระที่มากเกินไป และสามารถดูแลผู้ป่วยที่อาการหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ป่วย เจ้าหน้าที่สุขภาพ  และระบบสาธารณสุขโดยรวม  ซึ่งการแพทย์วิถีธรรมนั้นสามารถพึ่งตนหรือบูรณาการร่วมกับการดูแลสุขภาพแต่ละแผนได้ตามความเหมาะสม หลักการสร้างภูมิต้านทานเพื่อกำจัดโควิด ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม  มีทั้งด้านรูปธรรม (การใช้สารหรือพลังงานที่เป็นรูปธรรมปรับสมดุลร้อนเย็น) และด้านนามธรรม (การปฏิบัติอริยสัจ 4 สู่สภาพใจไร้ทุกข์ ใจดีงาม)

5 วิธีแรกที่มีประสิทธิภาพสูงในการปรับสมดุลร้อนเย็น สู้ภัยโภวิด มีดังนี้

  1. การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุล
  2. การสูดดมสมุนไพร อบ อาบ เช็ดสมุนไพร หยอดจมูกหรือล้างจมูก
  3. การออกกำลังกาย กดจุด ลมปราณ ฝึกลมหายใจ
  4. การรับประทานที่ดีต่อสุขภาพคือ พืช จืด สบาย
  5. ธรรมะ มีศีล (ใจไร้ทุกข์ ใจดีงาม เป็นลำดับ) คือ ละบาป บำเพ็ญกุศล ทำจิตให้ผ่องใส เป็นลำดับ คบมิตรดี สหายดี สร้างสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดี

วิธีเสริมประสิทธิภาพในการปรับสมดุลร้อนเย็นในการสู้ภัยโควิด มีดังนี้

  1. กัวซาหรือขูดซาหรือขูดพิษหรือขูดลม
  2. การสวนล้างพิษออกทางลำไส้ใหญ่ด้วยสมุนไพรที่ถูกกัน (ดีท็อกซ์)
  3. การแช่มือแช่เท้าหรือส่วนที่ไม่สบายในน้ำสมุนไพรที่ถูกกัน
  4. การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ด ด้วยสมุนไพรที่ถูกกัน ตามภาวะร้อนเย็นของร่างกาย

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) และคณะจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการพึ่งตนและช่วยให้พ้นทุกข์ อันเป็นความผาสุกที่แท้จริงของชีวิตทุกท่าน[อ่านเพิ่มเติม]

ใจเพชร กล้าจน, คู่มือ สุขภาพพึ่งตน ฉบับย่อ, จำนวน 49 หน้า, ราคา 10 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *