Skip to content

สุขภาพพึ่งตนกับการฉีดวัคซีน : บัณฑิตา โฟกท์

สุขภาพพึ่งตนกับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 : บัณฑิตา โฟกท์ (มุกแสงธรรม)

ชื่อ : บัณฑิตา โฟกท์ อายุ 46 ปี
ชื่อเล่น : แบม
ชื่อทางธรรม : มุกแสงธรรม รู้แก่นศีล
อาชีพ : แม่บ้าน/พนักงานนวดคลินิกกายภาพบำบัด/จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
อาศัยอยู่ : เมืองลิชเท่นเนา รัฐ บาเดน-เวิร์ทเทมแบร์ก ประเทศ เยอรมนี

สุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพใจเข้มแข็ง ใจเย็น เป็นมิตร ไมตรีกับทุกคน เบิกบาน และผาสุกมาเป็นลำดับ ๆ อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 8 ปี

กราบคารวะท่านอาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (อจ.หมอเขียว) วิชชาธิการบดี(อธิการบดี)สถาบันวิชชาราม และประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่ง บิดาแห่งศาสตร์การแพทย์เพื่อมวลมนุษยชาติข้าพเจ้ามีความเคารพและศรัทธาอันแรงกล้าในการน้อมนำมาปฏิบัติตาม ได้พิสูจน์ตาม และได้เห็นผลว่าเป็นศาสตร์การแพทย์แบบองค์รวมที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก

เมื่อเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ขึ้นมา ข้าพเจ้าไม่ได้ รู้สึกกลัว กังวลและตื่นตระหนกแต่อย่างใด มีความมั่นใจในการปฏิบัติตัวตามหลักแพทย์วิถีธรรมและยังรู้สึกว่าตัวเองโชคดีคนหนึ่งที่ได้รู้จักและเรียนรู้แพทย์วิถีธรรมไว้ก่อนเหมือนมีภูมิคุ้มกันทั้งกายและใจไว้เรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะการปฏิบัติศีล และแนวทางการปฏิบัติอริยสัจสี่ ที่ถูกต้อง ถูกตรง ตามคำตรัสสอนของพระพุทธองค์ ที่ท่านอาจารย์หมอเขียว ท่านพ่อครูและครูบาอาจารย์ท่านอื่น ๆ ได้เมตตาถ่ายทอดสอนไว้ โดยเฉพาะการเข้าใจลึกซึ้งเรื่องวิบากกรรม เข้าใจโลก(โรค)และเข้าใจตนเอง ท่านอาจารย์หมอเขียวกล่าวว่า “การปฏิบัติศีลที่ถูกตรงให้ได้ในระดับจิตวิญญาณ(ใจไร้ทุกข์ ใจดีงาม) เหมือนได้มีเกราะคุ้มครองจิตวิญญาณที่ดีที่สุดในโลก และเปรียบเสมือนเรามีวัคซีนแล้ว (วัคศีล) ซึ่งข้าพเจ้าซาบซึ้งใจและน้อมจิตปฏิบัติตามที่ท่านอาจารย์กล่าวสอนไว้ ทำให้มีพลัง มีกำลังใจ แกล้วกล้าอาจหาญ ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

เมื่อระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานสาธารณสุขสหพันธรัฐเยอรมนี ประกาศให้ประชาชนผู้สูงอายุและผู้ทำงานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส เช่น เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลและคลินิกต่าง ๆ ที่ทำงานสัมผัสกับคน ให้โอกาสลงทะเบียนได้รับวัคซีนก่อนประชาชนกลุ่มอื่น ๆ ข้าพเจ้าก็มีความรู้สึกยินดี เต็มใจ และรู้สึกว่านี่คือภารกิจบำเพ็ญอีกกิจหนึ่ง จึงสมัครใจที่จะติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนนัดหมายรับวัคซีนและยินดีรับวัคซีนจากบริษัทอะไรก็ได้ ทำให้ข้าพเจ้าได้รับนัดหมายการฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็ว (วัคซีนที่ข้าพเจ้าได้รับ mRNA -Moderna)

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 19:30 น.

ข้าพเจ้าได้รับวัคซีนไวรัสป้องโควิด-19เข็มที่1หลังฉีดต้องรอดูอาการ 30 นาที มีอาการปกติ เมื่อกลับถึงบ้าน ข้าพเจ้าดื่มน้ำปัสสาวะ และรีบเข้านอน นอนหลับสบายดี ในวันรุ่งขึ้นมีเพียงอาการปวดต้นแขนข้างที่ฉีดวัคซีนเพียงเล็กน้อย ก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นปกติธรรมดา และได้ใช้น้ำมันเขียวหญ้าเอ็นยืด ทาและคลึงเบา รอบ ๆ อาการปวดค่อย ๆ ทุเลา มีอาการอยู่1-2วันก็หายไป

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 9:30 น.

ข้าพเจ้าได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 ครั้งนี้แพทย์แจ้งว่าจำนวนวัคซีนมากกว่าครั้งที่1 อาจจะมีอาการ คลื่นไส้ ปวดศีรษะและเป็นไข้ได้ข้าพเจ้ารับทราบและไม่ได้รู้สึกกังวลหวั่นไหวใด ๆ หลังฉีด30นาที มีอาการปวดต้นแขนขึ้นมาทันที ตรวจใจก็ปกติดี ข้าพเจ้าได้นำน้ำมันเขียวหญ้าเอ็นยืดไปด้วยจึงทาและนวดเบา ๆ ทันที อาการปวดทุเลาลง กลับถึงบ้าน ดื่มน้ำปัสสาวะ เช็ดเนื้อเช็ดตัวด้วยน้ำธรรมดาผสมน้ำปัสสาวะ รับประทานอาหารปรับสมดุล สำหรับวันนี้เน้นผลไม้และผักฤทธิ์เย็นอย่างเดียว(แอปเปิล,สลัดหัวใจ บรอกโคลี บวบซุกินี ) ช่วงเย็นมีอาการร้อน ๆ หนาว ๆ เล็กน้อย ข้าพเจ้ามีฟ้าทะลายโจรและขมิ้นชันในรูปแคปซูลจึงนำมารับประทานและดื่มน้ำตามมาก ๆ นอกจากนั้นยังได้เด็ดหญ้าปักกิ่งและว่านกาบหอยมาเคี้ยวแล้วดื่มน้ำตาม มาก ๆ 15 นาที ผ่านไป รู้สึกมีเสมหะในคอเล็กน้อยและสามารถไอขับออกมาได้ หลังจากนั้นรู้สึกเบาเนื้อเบาตัว สบาย ตอนกลางคืนข้าพเจ้านอนหลับสบายดี ตื่นเช้าเป็นปกติ (4:30น.) อาการปวดแขนทุเลาเกือบหายเป็นปกติ

กิจวัตรประจำวัน

ตื่นเช้ามา ออกกำลังกาย ด้วยมาร์ชชิ่ง เพลงมาร์ชแพทย์วิถีธรรม, โยคะ, กดจุด, กัวซา, รับประทานอาหารตามลำดับปรับสมดุลร้อนเย็น ช่วงเย็น เจริญสมาธิวิปัสสนา 15-30 นาที และประชุมอปริหานิยธรรมแลกเปลี่ยนสภาวธรรมออนไลน์กับพี่น้องหมู่กลุ่มพลังศีล

สรุปผล

วันที่3 สิงหาคม 2564

หลังจากที่ข้าพเจ้าได้รับวัคซีนครบสองเข็มเป็นเวลาสามสัปดาห์แล้ว สุขภาพแข็งแรง จิตใจเบิกบาน ตั้งจิตมั่นในการปฏิบัติตนตามศาสตร์การแพทย์วิถีธรรมด้วยความเคารพและศรัทธา ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

น้อมกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน(อาจารย์หมอเขียว) ที่เมตตา กรุณาถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ ทำให้ประชาชนคนธรรมดาอย่างข้าพเจ้าเข้าถึงได้

สาธุ สาธุ สาธุ

บทความแนะนำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *