Skip to content

รวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่​บริสุทธิ์​ รพ.โพธาราม​ 31 พ.ค. 64

รวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่​บริสุทธิ์​ รพ.โพธาราม​ 31 พ.ค.64  กิ่ง​แก้ว​ ฉัตร​มณี​วัฒนา​ (ประทีป​บุญ)​ ภาคกลาง

จากการแพร่ระบาด​ของเชื้อไวรัส​โควิท19 การฉีดวัคซีน​จึงเป็นวาระแ​ห่งชาติ​ ซึ่งทางรพ.โพธาราม ได้รับนโยบาย​ของภาครัฐและจะเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนถึง 30 มิถุนายน​ 2564 มีการเตรียมในกิจกรรมการฉีดวัคซีน มูลนิธิ​แพทย์​วิถี​ธรรม​โดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมจึงจัดโครงการร่วมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์​ สนับสนุนมอบข้าววิถี​ธรรม​ไร้​สารพิษ​หนังสือ​ทบทวน​ธรรม​ขนม​ของว่าง​และ​เครื่อง​ดื่ม​ เพื่อใช้ในกิจกรรม​ดังกล่าวข้างต้น

บุญ ในกิจกรรมนี้

สละออกล้างชำระกิเลสตระหนี่ ถี่เหนียว

กุศล ในกิจกรรมนี้

ได้แบ่งปันให้กับบุคลากร​ทางการแพทย์​และพี่น้องประชาชนผู้มาฉีดวัคซีน​

 

บทความแนะนำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *