Skip to content

การทำนาหว่านน้ำตม : จรูญ สุยะ

การทำนาหว่านน้ำตม : จรูญ สุยะ (ชาติพุทธ)

ข้าว เป็นวัตถุหลักทางด้านอาหารของคนไทย ข้าวเป็นพืชที่ปลูกง่ายมีวิธีทำที่หลากหลาย แต่วันนี้ขอนำเสนอการทำนาหว่านน้ำตม ข้าวมีหลากหลายสายพันธุ์แล้วแต่ละพื้นที่จะเหมาะสมกับสายพันธุ์ไหน

จังหวัดสุโขทัยเป็นที่ลาดลุ่มมีแม่น้ำยมไหลผ่านเป็นแม่น้ำสายเดียวที่ไม่มีเขื่อน จึงเกิดน้ำท่วมประจำทุกปีในฤดูฝน


การเตรียมดิน

  • ขนวัชพืชและเศษอาหารในครัวเรือนหรือขยะเปียกที่เรามีลงแปลงนาใส่ไว้ก่อนล่วงหน้าตลอดทั้งปี
  • เริ่มไถดะตากแดดไว้ 7 วัน
  • ไขน้ำเข้าแปลงนา ย่ำเทือกนา หมักไว้อีก 7-10 วัน เพื่อให้เมล็ดหญ้าหรือต้นหญ้าเน่าย่อยสลายเป็นปุ๋ย
  • ไขน้ำเข้านาอีกรอบแล้วย่ำเทือก ปรับแต่งให้พื้นเสมอกันให้ดีเพื่อง่ายสะดวกในการควบคุมระดับน้ำในนา
  • ลูบเทือกนา ปรับพื้นที่นาให้เสมอกันอีกรอบ แล้วชักร่องในแปลงนา เพื่อระบายน้ำออกหลังหว่านเมล็ดข้าว

การเตรียมเมล็ดข้าว

  1. แช่ข้าว 1-2 วัน
  2. บ่มเมล็ดข้าวอีก 1-2 วัน สำหรับผมบ่มแค่ 1 วัน คือข้าวงอกกำลังดีเหมาะในการหว่าน เมล็ดข้าวไม่กอดกัน เวลาหว่านกระจายได้ดี

การหว่านข้าว

  1. จะหว่านข้าวก่อนระบายน้ำออก เพราะตอนไขน้ำออกจะมีขี้โคลนกลบเมล็ดข้าว ป้องกันนกและหนูมารบกวน การดูแล
  2. หลังจากการหว่าน 7-10 วัน ไขน้ำเข้านา ควบคุมระดับน้ำ 5-7 เชนติเมตร 7-10 วันเพื่อป้องกันวัชพืช
  3. พอต้นข้าวอายุ 30-40 วันถ้ามีวัชพืชเกิดขึ้นเยอะมาแย่งพื้นที่ข้าว แก้ไขโดยการตัดให้เหลือประมาณหนึ่งคืบ

การเก็บเกี่ยว
อายุต้นข้าวจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธุ์ การเก็บเกี่ยวจึงไม่เท่ากัน การตากเพื่อลดความชื้น ความชื้นที่จะเก็บได้นานคือ 13 หรือตากแดดประมาณ 3-4 วัน

สามารถรับชมวิดีโอ ได้ตามลิงก์นี้ https://youtu.be/yOqLyRqTTMI

สภาวธรรม
การปลูกข้าวกว่าจะได้ผลผลิตใช้เวลานาน 90-120 วัน ได้ฝึกความอดทน รอคอย ใจเย็นข้ามชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *